Edmond Van der Haeghen

Edmond Van der Haeghen (Gent, 5 meie 1836 - Blanknberge, 16 oktober 1919) was e Vlamsche kunstschilder.

Visscher deur Edmond Van der Haeghen

Je debuteerde realistisch moa loater leunde zyn werk mêer noa 't impressionisme. Je werktege e tyd in Everberg en Brussel.

Hoavegeule van Blanknberge, tram over de sasbrugge, meuln en kerke van Uutkerke in de verte

Vanof de joarn 1880 verblêeft ie joarliks vor e lange periode in Blanknberge. J'observeerde binst de wienter de geweuntes en gebruukn van 't visschersvolk. Je makte surtout landschappn, personages, portrettn, tafereeln uut 't visschersleevn en marines.

J'ha zyn atelier, een houtn barakke, an de viertorre. 't Stoend hem zo goed an in Blanknberge dat 'n der uutendelik blêef weunn. Zyn atelier was toegankelik vo 't publiek. Tableaus die speciaal ipvieln woarn: Visschersschute, Zwoar weer, Triene Kasje en Sterken Dries.

Je makte ook de portrettn van e poar Blanknbergsche burgemêesters.