Eksters, ook aksters of asters enoemd, zyn redelik grôte veugels die overol in West-Vloandern broen. Ze trekkn in de wienter oek nie no warmer streekn.

UutzichtBewerken

Eksters kunn oungeveer en oovn meiter lank kommn. Nunder pluumn zyn (buutn dedie van nunder bost, boog en 'n vôorkant va nunder vlerkn, die wit zyn) zwort met e purper-groenn schienk. Nundern bek en nunder pôotn zyn oek zwort. 'n Steirt is in veroudienge langer of van de mêeste aar veugels (tusschn de 20 en 30 cm).

Verspreidienge en leefgebiedBewerken

Eksters kommn vôorn in Europa, e stik van Azië en 't nôorn van Afrika. Ander sôortn ('n dien van by nuus is 'n Europeeschn ekster (Pica pica)), vien je in Spanje en Portugal, Azië en Korea en in Nôord-Amerika.

Nunder leefgebied is surtout woa dat er teetn is (busschn en stikkn), mor oundertusschn leevn ze oek mêer en mêer in stedelik gebied.

LeevnswyzeBewerken

TeetnBewerken

Eksters eetn vanolles: olle sôortn bêestn die niet te grôot zyn (surtout fernient, mor oek jounge veugels, klêne zoogdiern), plantoardige diengn (eikels, groan), oas en eiers.

VôortplantiengeBewerken

Nunder nest moakn ze in olle sôortn oge boomn. In de wienter ku je die nestn goed zien. In da nest leggn ze nermaal gezien êne kê 't joare (round april) toet 10 eiers (mêestol wel miender).

DoeniengeBewerken

Eksters zyn zot van olles die blienkt (juuste lik olle sôortn kroain) en ze duvn wel eki blienknde kalutjes meipakkn. An ze up de ground zyn, wandeln ze geweune, buutn an ze zêre etwoa moetn zyn, toune spriegn ze zydeliengs.

't Zyn mêestol schuwe veugels, oloewel dat stief ebeterd is, surtout in streekn woa dan ze vele in countakt kommn me menschn (in streekn woa dat er veel uuzn stoan).

UutdrukkiengnBewerken

  • 't Vliegt een aster uut ze gat (Poperienge): e doet etwot tegen zyn nateure in (bevôorbeeld e kremper die e tournée générale gift)
  • Neurn ekster wunt oge: z'e lange bêenn