Kzyn ier nie vele aktief, 'k zyn vooral an't probeern voe de Vloanders in de koarte te bring. En da's redelyk an't lukkn.

Koarte van de Vloanders