Glycine

Glycine es êen van de 20 natuurlyke aminozuurn. Et weirdt ofgekort mè Gly of G.

Chemische formule van glycine
3D-stoafvôorstellienge van glycine

Chemische structuurBewerken

Glycine es een specialleke omda't et et ênigste natuurlyk aminozuur es da ginne zykeetn eit. ip et Cα atoom stoat geweune nog nen twêedn H. Deurda't er gin zykeetn ipstoat, es't er gin sterische hinderienge van de torsieoekn φ en ψ. De ôofdkeetn kan dus vrieelyk droain en kan de hêle ruumte van de Ramachandranplot inpakkn.

Fysische karakteristieknBewerken

Deurda de Cα twêe gelyke zygroepn eit, es glycine nie optisch actief. Doarin es't weerol uniek ounder de natuurlyke aminozuurn. Glycine es nie echt hydrofoob of hydrofiel.

Vôorkoomn en (bio)syntheseBewerken

Glycine weirdt angemakt deur et lichaam vanuut serine. Da gebeurt in de lever. Ge moet glycine dus nie binnnkrygn via uw eetn. Glycine weirdt synthetisch gemakt dur ammoniak te loatn reageern mè monochloorazynzuur volgns de reactie:

ClCH2COOH + 2 NH3 → H2N-CH2COOH + NH4Cl

Ze gebruukn glycine in eetn voo de bêestn, medicamentn, cosmetica...

Genetische codeBewerken

Leucine weirdt gecodeerd deur de codons GGU, GGC, GGA en GGG.


De 20 natuurlyke aminozuurn
Alanine | Arginine | Asparagine | Aspartic acid | Cysteine | Glutamic acid | Glutamine | Glycine | Histidine | Isoleucine | Leucine | Lysine | Methionine | Phenylalanine | Proline | Serine | Threonine | Tryptophan | Tyrosine | Valine