Hugenootn (Frans: huguenots) was sedert 1560 de noame van de Fransche calvinistn.

Hugenootnkruus

Achter 1535 breydde 't Frans protestantisme zêre uut oendanks vervolgiengn oender de Fransche keuniengn François I en Henri II. In 1562 begostn d' hugenootn, oender leydienge van Gaspard de Coligny, under te verdedign teegn under katholieke verdrukkers. Doarip volgdn de Fransche godsdienstoorloogn.

In 1598 wierd 't Edict van Nantes uutgevoardigd deur Henri IV van Vrankryk, woarby dan de protestantn rechtn krêegn ip d' uutoefenienge van under geloof. Oender Louis XIII wierdn die rechtn were angetast en by 't Edict van Nîmes (1629) wierdn de vryheedn van d' hugenootn drastisch ingekort. E periode van geweld wierd bezegeld deur 't intrekk'n van 't Edict van Nantes (Edict van Fontainebleau, 1685) deur keunienk Louis XIV. Achter dragonnades, woarby geprobeerd wierd vor under te bekêern toet 't katholiek geloof, dikwyls mè geweld, vluchtegn duuznde hugenootn noa 't buutnland.

E grôot dêel hugenootn vestigde under in de Republiek van de Verênigde Nederlandn. Allêne al in Amsterdam woarn der 12.000. Ze verênigdn under in de Woalsche kerke.

In 1787 verlêende keunienk Louis XVI, by 't edict van toleransje, gelykgerechtigheyd an d' hugenootn.

Wikimedia Commons