Wikipedia:Gebruuk van streektoaln

D'r zyn up dizzn West-Vlamschn Wikipedia een poar regels van toepassienge die olle schryvers zoudn moetn weetn.

Keuze van streektoale bewerkn

Olleman es vry in de keuze van de streektoale woarin dat ie schryft. In joun artikels zet je an 't ende best in wuk vo streektoale da 't geschreevn es.

Da doe je mè 't mededeliengspatrôon, lik {{Streektoale|Brugs}} wuk da resulteert in:

Dat artikel es oorsproenkelik geschreevn in 't Brugs.
 • Da wil doarom nie zeggn da da artikel alsan in die streektoale moe bluuvn. Zo kun je e kleen artikeltje serieus uutbreidn en anpassn an joun eigen streektoale. Probeer toun wel of te stemmn mè den oorsproenkelikken schryver, dat es e kwestje van vriendelikeid en respect vo 't werk van d'andre.
 • Voorbeeldn zyn Beatrys en Karel ende Elegast.
 • Klik ier vo e volledige lyste van artikels noar streektoale.

Spellienge bewerkn

Ge zyt gy vry in de keuze van woordnschat en vervoegiengn moa nie van spellienge. Ier volgen me 't SV oftewel et Standoardvlams. 't Es van groot belang da je vertrouwd gerakt mei die West-Vlamsche spelliengsregels want dat es de norm die me ier volgn.

 • Ge moe dus nie verschietn oe j'ommettekee ziet da d'r etwiene de spellienge van joun tekst eit veranderd, dat es goe bedoeld. Moa tracht den styl van den auteur te respecteern die 't artikel begunn eit, zowel qua zinsbouw, woordgebruuk en vervoegiengn. (Ge kut wel artikels uutbreidn in e ander streektoale mei streektoalesecties, zie vodder.)

Gebruuk van streektoalpatrôon bewerkn

We trachtn zoveel meugelik artikels over persoonlikeedn, steedn, evenementn... in under eigen streektoale te krygn.

Die artikels erken je an under streektoalpatrôon: {{plat|Brugs}}. Da resulteert in:

Dit artikel es geschreevn in 't Brugs, en da zou best ozô bluuvn.
 • Ook oet vo joe belangryk es da joun (nieuw) artikel in joun eigen streektoale bluuft stoan, lat je joun artikel toun best begun mei de streektoalpatrôon, d'andre goan doa toun zekers rekenienge mei oudn.
 • Artikels mei da patrôon zyn d'enigste woa da't SV nie strikt moe gevolgd zyn, moa tracht et toch zovele meugelik toe te passn.
 • D'r zyn ondertusschn veel artikels mei de streektoalpatrôon, lik Blanknberge, Brugge, Ostende, Kortryk, Wervik, Albrecht Rodenbach, Kattestoet, Ommel.
 • Klik ier vo e volledige lyste van artikels noar streektoale.

Veranderingspatrôon bewerkn

Oe je vind dat joun artikel beter zou stoan in en ander streektoale, voeg toun van voorn et veranderingspatrôon toe an jounen tekst.

Byvoorbeeld: {{Veranderplat|Woaregems}}. Da gift lik resultoat:

Dit artikel zou beter erschreevn weirdn in 't Woaregems.
 • Oudt er rekenienge mei dat 't wel zou kunn zyn da etwien anders joun artikel de veranderingspatrôon gift.
 • Klik ier voe e lyste van artikels die zou moetn angepast zyn an de toale van under streke.

Streektoalsecties bewerkn

Ge kut ook en bestoand artikel uutbreidn in en ander streektoale dan da van 't artikel. Da doe je mei streektoalsecties.

Begun e nieuw oofdstik en start byvoorbeeld mei {{platsec|Brugs}}:

Dit ôofdstik es geschreevn in 't Brugs.
 • E voorbeeld iervan vin je by 't artikel katte.