In De Gloria

In De Gloria es e TV-programma gemakt deur Jan Eelen da achternoa ton ôok 't Eiland gemakt eit.

't Es e sketsnshow, ollemoale korte stikskes dan nietn met mallekoar te moakn ein, met e poar uutzounderiengn die ossan werekêern (kykt ierounder). 't Es verkoozn os beste programma deur de Standaard en de Morgen.

SketchesBewerken

De trippersBewerken

Twêe reizigers dan e reportoazje moakn oovr nudder reizn. Vôorbeeldn zyn de trip met de Nic-Nacs en dien me de tripstick.

Gerrit CallewoartBewerken

Ne West-Vloamink (gespeeld deur Wim Opbrouck), da van zyn klôotn mak omdan z'em oundertiteln. Doa zyn der vier stiksjes van:

 1. Je zegt datn tenn kom van ol die oundertitels.
 2. J'é vies omdan ze em ip zyn vôrig stikske oundertiteld ein.
 3. J'é were vies omdan z'em ip zyn vôrig stikske oundertiteld ein, en binstn datn van zyn klôotn mak, zettn ze zyn stemme uut, en vervangn ze em deur êen in 't Algemêen Nederlands.
 4. Je zegt nietn mêe, en j'od bordjes ip woarip stoat dan ze zyn klôotn kostn kussn.

Je doe ôok nog ekê mee in 't stikske van "Hallo Televisie".

Hallo TelevisieBewerken

E parodie ip Luc Alloo, woa da Tom Van Dyck ne reporter speel da lik ne gestamptn boer overol binn kom, by of datn nu gevroagd es of nie, en datn ossan ip 't verkêerde momen kom.

Hêel 't programma es e parodie ip Man bijt hond, en es van 't zelste produkse-uus (Woestijnvis).

ActeursBewerken

 • Tania Van der Sanden
 • Tom Van Dyck
 • Lucas Van den Eynde
 • Frank Focketyn
 • An Miller
 • Sien Eggers
 • Wim Opbrouck
 • Kris Focketyn as Jos Vermaelen van Vermaelen projects

Externe koppeliengeBewerken