Een ippervlakte of ippervlak is e grôoteid die were gift oe groat dat e twi-dimensionoal gebied is. Da kan d'ippervlakte zyn van e twi-dimensionoal gebied, mo wok van e drie-dimensionoale vorm. 't Ippervlak wordt ook wel grotte genoemd, surtoet a't goat over percelen.

Den SI-eenied van ippervlak is den vierkante meter, afgekort m². Dien is ofgeleid van de SI-eenied voe lengte, de meter. Moar ot over d'ippervlakte goat van ground (bouwground, boereland,...) gebruukt men dikwils centiare (1 x 1 = 1 vierkante meter), are (10 x 10 = 100 vierkante meter) en ectoare (100 x 100 = 10000 vierkante meter).

Formules

bewerkn

D'ippervlakte kan azo wordn bereeknd:

  (2D-ippervlak)
  (3D-ippervlak),

woabie da'j over 't ippervlak moe integreern.

Verschillnde meetkundihe figuren die vele vôornkommn èn simpele formules voe d'ippervlakte te berekenn.

D'ippervlakte van e poar twi-dimensionoale vôorwerp'n:

  • 't Ippervlak van e vierkant: lengte × lengte
  • 't Ippervlak van e rechtoek: lengte × bridte
  • 't Ippervlak van e rute: ogte × bridte
  • 't Ippervlak van e drieoek: ½ × boasis × ogte
  • 't Ippervlak van e cirkel: π r2 (woabie da r de stroale van diene cirkel is) of ( π × D² ) / 4 woa bie dat D den diameter is (den diameter is twêe kêers de stroale).

D'ippervlakte van e poar drie-dimensionoale vôorwerp'n:

  • 't Ippervlak van e kubus: 6 s², met s de lengte van e zyde van den kubus
  • 't Ippervlak van e bolke: 2 ((l × w) + (l × h) + (w × h)), met l, w en h de lengte, bridte en ogte van de bolke.
  • 't Ippervlak van e bol: 4 π r² met r de stroale van den bol.
  • 't Ippervlak van e cilinder: 2 π r (h + r), met r de stroale van de cirkelvormige boasis, en h d'ogte van de cilinder.
  • 't Ippervlak van e kegel: π r (r + √(r² + h²)), met r de stroale van de cirkelvormige boasis, en h d'ogte van de kegel.