't Kanunnikse was een heerlykheid, en is verzekers tope ountstaan met 't Proosse in 't ende van d'elfd'eeuwe. Der is gin iprichtingskeure van bekend. Ze strekte uut over delen van de stad Brugge en prochies van 't Brugse Vrye. Vier kanunniken-tournarissen die om toer zetelden bemanden de vierschare.

D'hoge rechtsprake wier overgelaten an de vierschare van 't Proosse, mo 't Kanunnikse dei wel de voorounderzoeken. Beroep tegen under vonnissen was meuglik by de Raad van Vlaandern. De baljuw, ounderbaljuw, griffier en ountvanger waren dezelfste lik van 't Proosse.

Bronne bewerkn

VANDERMAESEN, M., Overzicht van de archieven en verzamelingen van het Rijksarchief te Brugge. Archiefvormers in de gerechtelijke arroundissementen Brugge, Ieper en Veurne. Deel I Archieven van overheidsinstellingen tot 1795, uutgegeven deur 't Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2001.