Mardyk (Frans: Mardyck, Nederlands: Mardijk) es e vroegere gemêente in't Fransche Noorderdepartement die nu e zogenoemde "commune associée" es vande stad Duunkerke. De dêelgemêente ligt bikkans 10 kilomèiters ten westn van Duunkerke-Centrum en grenst eignlyk nie an de stad, mo ligt er los van tusschn de gemêentn Groot-Sintn en Loon. Mardyk it en ippervlakte van 8,69 vierkante kilomèiters en telt apeupri 300 inweuners. Deur zyn liggienge an de vertakkienge van de Broekburgvoart die richtienge 't Duunkerksche hoavnbassin lôopt es Mardyk nie echt mêe bevolkt en es't surtout industriegebied.

Geschiedenisse

bewerkn

Mardyk ôordigde in tydde (juuste lyk de rest van Frans-Vloandern) by't Groafschap Vloandern en paste in e reke van hoavnsteed'n die gesticht wierd'n deur de Vloamsche groavn Diederik van den Elzas en loater Filips van den Elzas vo 't economische leevn langs de Nôordzeekuste te bevordern. And're hoavnsteed'n die toen gesticht wierdn woarn Duunkerke, Grevelingn, Nieuwpôorte, Biervliet en Damme. Sinsn de bouw van 't bygeleegn fort ip't groundgebied van't uudige Fort-Mardyk in 1620 deur de Spanjoardn es de geschiedenisse van Mardyk en Fort-Mardyk in de Nieuwn Tyd dikkels me mekoar verweevn, omda ze't mêerendêel van de tyd dezelfde anvolln en oundergoan.

Ip 30 juni 1645 wierd Mardyk g'attaqueerd deur Josias Rantzau, nen Duutscher die ton moarschalk wos in't Fransche leegr en die loatr tout gouverneur van Duunkerke, Mardyk, Bergn en Veurne benoemd wierd. Tusschn de 4dn en den 25sten oest 1646 wierd Mardyk by't Beleg van Mardyk beleegerd deur e Fransch-Ollandsche coaliesje teegn de Spanjoardn. Tusschn 30 september en 3 oktober van 't joar 1657 wierd Mardyk ôok were g'attaqueerd deur 't Fransche leeger ounder leydienge van Vauban en Louis Nicolas de Clerville in den anlôop na de Slag der Duun'n van 1658. Achter da de Fransch-Iengelse coaliesje die slag by Duunkerke gewoun'n ad, gienk dus ôok Mardyk volgens d'oovrêenkomste oovr na d'Iengselsche. Mo vier joar derachter, in 1662, kochte keunienk Louis XIV Duunkerke en dus ôok Mardyk were van d'Ingelsche. Toen de Fransche enigte joarn derachter 't fort van Fort-Mardyk ad'n ofgebrookn, kwam et ôok were in Mardyk zelve wa kalmer.

In 1793 wierd achter de Fransche Revoluusje Mardyk officiël e zelfstandige gemêente. In 1800 wierd et groundgebied van Fort-Mardyk by de gemêente gevoegd, mo Fort-Mardyk wierd in 1830 were van Mardyk ofgespletst. In 1980 fuuzjeneerde Mardyk me Duunkerke en wierd ezo e "commune associée" van Duunkerke.