feb - moarte - apr
<< 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31     >>

Moarte es de derde moand in de Gregorioanse kalender. Moarte es vernoemd noo de Romeinse god voo de oorlog: Mars en eit 31 doagn. In moarte begunt de lente en het weer in moarte kan hêel verschillend zyn: soms sneeuwt et nog, soms voeln we de êeste zunnestroaln brandn. Het wispelturig gedrag van moarte es ton ôok vastgeleid in een Nederlands gezegde: Maartse buien, aprilse grillen.

Specioale doagn

bewerkn

21 moarte: het officiele begun van de lente, de astrologische lente begunt wel nie oltyd ip dienen dag, moar wel ip den dag dat de dag even lang duurt als de nacht.


    De moandn van het joar:

januoari - februoari - moarte - april - meie - juni - juli - ogustus - september - oktober - november - december