De verzoamelienge van de natuurlikke getallen is de verzoamelienge die bestoat uut 0, 1, 2, 3, ... De verzoamelienge wordt angeduud deur . Het natuurlik getal is de boasis van de algebra of getaltheorie, êen van de fundamentn van de wiskunde.

Natuurlikke getallen kunnen worden gebruukt voe te tellen (1 appel, 2 appels, 3 appels...)

Sommigte zeggn da "0" nie derby meugt, omda de natuurlikke getalln op e natuurlikke maniere ountstoan zyn by 't tellen; en iederêen begunt te telln by 1.

Pak je by de natuurlikke getalln oek nunder evenkniejn ounder nul (-1, -2,...), ton kryg je de gehêle getalln.

0 t/m 100

bewerkn
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100


Geschiedenisse

bewerkn

De nateurlikke getalln zyn ountstoan by 't telln van vôorwerpn, minsn, ... 't Telln start dus by 1, 0 komt doa dus nie by te passe. In Babylonië en Egypte wierd er 'n systèèm ountwikkeld vo getalln up te schryvn me cyfers. In Egypte wos da vaneigens met iëroglyfen.

Loater wierd in Babylonië de nul bygevoegd. Zô woaren de têkens vo hounderden, tienen, ... nie mêe nôdig: de platse van 't cyfer gift an of dat er hounderden, tienen, ... bedoeld zyn. Moa 0 is toen nog oltyd gen apart, nateurlik getal. De Babyloniërs gebruukten sichtent à peu pri 450 v. Chr. wel 'n têekn vor 'n platse van nen nul, moa nie oe da 't êeste of 't latste têken in e getal is.


Algebra, in 't begun ollêne de studie van nateurlikke getalln, begost met de Grieken Pythagoras, Archimedes, Heron, Diophantus. In Indië, China en Midden-Amerika wierden oenafhankelik doavan round dezelfsten tyd gelykige studies gemakt.

De cyfers da me wyder gebruken, noemn we "Arabische cyfers" (in tegenstellienge toet "Romeinse cyfers"). Moa eigenlik komn die cyfers van de Hindoes in India. Het tientallig stelsel(dus met 0) wos doar ol van 600 n.Chr. in gebruuk. En ze werktn ôok ol met negatieve getalln vo schulden were te geven! 't Êeste gebruuk dat bekend is, is van de Indische wiskundige Brahmagupta in 628 na Christus.

Pas in de joarn 15OO wierd in Europa 't gebruuk van de 0 olgemêen.

In 1889 gaf de Italioanse wiskundige Peano een definitie van de nateurlikke getalln met axioma's, gebaseerd up de theorie van verzoameliengn, woaby 't getal 0 ôok in de nateurlikke getalln zat.

Externe koppeliengn

bewerkn