Nederduuts es de verzoamelnoame vo olle Nederfrankische en Nedersaksische toaln en streektoaln t'ope.

Binn et West-Germoans liggn et Nederfrankisch en et Nedersaksisch (Platduuts) et dichtst van ol by mekoar. Da komt omdan ze zynder de Oogduutsche klankverschuvienge in veel mindere moate èn oundergoan dan 't Oogduuts. Da makt da under klankstelsel meer conservatief es gebleevn dan da van et Duuts. Nederduuts èt dus nietn mè et Duuts an sich te moakn.

De Benrather linie es de toalkundige schiddiengslyne tusschn de Nederduutsche (noordelik) en de Middel- en Oogduutsche toaln (zudelik van de lyne).