Oedgrieks
ToalgebiedOowstelyk Middellansche Zeigebied
ToalfamilieIndo-Europees
  • Helleens
    • Oedgrieks
Toalcodes
ISO 639-2grc
ISO 639-3grc

Oedgrieks is e verzoamelnoame vo de dialect'n die in 't oede Griek'nland en d' antieke weireld gebruykt wierd'n roend de 9ste eiwe vo Christus toet de 6e eiwe achter Christus.

't Wordt grofweg verdeild in d' archaïsche periode (9ste toet 6e eiwe vo Christus), de klassieke periode (5e en 4e eiwe vor Christus) en de Hellenistische periode (Koinè Grieks, 3e eiwe vo Christus toet 4e eiwe achter Christus).

't Literair Attisch dialect uyt de 5e en 4e eiwe vo Christus, de toale van Sophocles, Plato en Demosthenes, wordt anzien lyk de norm vo 't klassiek Oedgrieks. Andere dialect'n zyn 't Ionisch, Dorisch, Aiolisch en 't Arkadisch-Cyprisch.