Magdalenagasthuus (Brugge)

(deureverweezn van Passantnhuus Nazareth)

‘t Magdalenagasthuus of et Passantnhuus Nazareth in Brugge, stoat ip den hoek van de Jakobinessenstroate en de Nieuwe Gentweg en is nu ’n dêel van ‘t Keuninklik Technisch Atheneum. De Garenmarkt komt uut ip de kapelle van ’t gasthuus. ‘t Beeld in de nisse an de gevel is d’hillige Magdalena met de Zalfpot, de beschermhillige van de leproozn.

’t Gebouw was oorsprounkelik ‘t passantnhuus O.L.Vrouwe van Nazareth, en doarom wierd de Garenmarkt êest Nazaretteplatse genoemd.

’t Passantnhuus wierd in 1326 gesticht deur broeder Hughe van Meulebeke en Clais de Scavere vor ipvang van pelgrims en daklôozn. In 1429-1430 wierd de kapelle gebouwd en gewyd. In 1578 wierd er ‘n dêel van ‘t passantnhuus ingepakt deur de Magdalenaleprozerie van Sint-Andries.

De Magdalenaleprozerie bewerkn

D’êeste Magdalenaleprozerie bestound ol vo ’t joar 1000, dichte by 't Zand. De leprozerie most buutn de stadsomwallienge liggn. De leproozn (of leprapatiëntn) mochtn goan bedelen mo ze mochtn nie buutn kommn zounder under klepper, vor under van verre hôorboar te moakn. Ze mostn ook e vliegher droagn, e grysde wyde mantel, en e zwarte feutrn hoed.

Omda de stad styf uutbreidde most de leprozerie achter 1280 verhuuzn buutn de Smeepôorte no de Sint-Baafsparochie, nu Sint-Andries. D’r bestoat doa nu nog ossan e Magdalenastroate.

Binst de godsdienstoorloogn liet de stadsmagistroat vo strategische reedns in 1577-1578 ol de grôte gebouwn ip ’t Brugs ommeland ofbreekn. Da gebeurdeg’ ook mè de leprozerie.

Verhuus nor et Nazarethpassantnhuus bewerkn

Doarom wierd er ’n dêel van de patiëntn in ’t Nazarethpassantnhuus an de Garenmarkt oundergebrocht.

Tusschn 1586-1614 kochtn ze verschillige huuzn an vo te verbouwn tout e nieuw gasthuus en ’t krêeg ook de noame Magdalenagasthuus.

In 1739 woarn d’r bykan gin leprapatiëntn mè en d’r wierd e grôot stik van ’t gebouw gebruukt ols rasphuus, e sôorte verbeteriengsgesticht, overgebrocht van de Jeruzalemstroate.

D’instelliengn blêevn êest ounofhankelik van makoar, mor in 1752 wierd ’t tuchthuus en ’t gasthuus tegoare gevoegd tout êen instellienge. Round 1770 kwamt er nog ’n uutbreidienge no de Werkhuusstroate, 9.

In 1796 wierd ’t gasthuus ofgeschaft met de Fransche Revolutie.

Van 1802 wierd er ’n dêel van de gebouwn gebruukt vo de St.-Elisabethschole vor oarme meisjes.

In 1803 wierd de kapelle gebruukt ols kerke vo de Sint-Catharinaparochie, die in 1270 in Assebroeke ountstoan was ols dochterparochie van de Brugsche O.L.Vrouweparochie. Deur ’t groavn van de twidde stadsomwallienge was de parochie dêels binn en dêels buutn de stad gekommn. De kerke, die juste buutn de Katelynepôorte stound, wierd in 1578 ofgebrookn. D’r wierd êest tydelik gebruuk gemakt van de klôosterkerke van de poaters Wilhelmynn by de Gentpôorte en de kapelle van ’t weversambacht in de Katelynestroate.

Deur ’t gebruuk van de Magdalenakapelle wierd de noame van de Sint-Catharinaparochie in 1809 veranderd in Magdalenaparochie. De kapelle van ’t gasthuus wierd gebruukt ols parochiekerke tout da de nieuwe kerke zou gebouwd wordn. In 1853 was de nieuwe Magdalenakerke gerêed.

Tusschn 1816-1903 wast er e gedêeltelikke integroatie van de gebouwn by ‘t nieuw bedeloarswerkhuus in de Werkhuusstroate.

In 1882 wierd de St.-Elisabethschole vor oarme meisjes ofgeschaft. Van 1882 tout 1893 woarn de bureaus van de Burgerlikke Godshuuzncommissie doa gevestigd en van 1888 tout 1893 de Militaire Kring. D’r was ook e museum.

Van 1903 kwam ’t in handn van de stoat en van 1953 kwam ‘t Keuninklik Technisch Atheneum, ofdelienge Houtbewerkienge, d’r in. ’t Complex lopt tout in d’Oude Gentweg.