Reto-Romoansche toaln


De Reto-Romoansche toaln of 't Rhaetisch zyn e verzoamelienge van toaln die dêel uutmoakn van de Romoansche toaln en die gesprookn wordn in de Zwitsersche en Italioansche Alpn.

De Reto-Romoansche toaln

Der zyn drie variëteitn:

Wikimedia Commons