Schatserydrs


Schatserydrs (Gerridae) zyn e famielje van d' insektn en ze beôorn toe an d' orde van d' oafvleuglign (Hemiptera).

KenmerknBewerken

Die insektn ên e lankwerpig, bruun of zwart lyf mêt e fluwêelige beoarienge en korte, sterke vôorpôotn en lange middn- en achtrepôotn. 't Lyf is 0,2 toe 3,5 centimeetrs lank.

LeefwyzeBewerken

Prôojn, die worden ipgespôord deur middl van trilliengn ip 't woatrippervlak, worden gevangn mê de korte vôorpôotn. Ze kunn zêere oovre 't woatre loopn dankzy undre lange middn- en achtrepôotn, die 't gewichte oovre over 't woatrippervlak verdêeln.

VôortplantiengeBewerken

D' eiers wordn mêesta ip dryvnde woatreplantn ofgezet.

Verspreidieng en leefgebiedBewerken

Die famielje is in hêel de weirld te vienn ip stilstoande en stroomnde woaters, ook in warme zêenn.

E bitje voddr kyknBewerken

  • (en) David Burnie 2001 : Animals, Dorling Kindersley Limited, London. ISBN 90-18-01564-4 (noa 't Needrlans vertoald deur Jaap Bouwman en Henk J. Nieuwenkamp).