Stefaan De Clerck


Stefaan De Clerck (12 december 1951) es ne Belgiske polletieker van de CD&V.

Stefaan De Clerck
Dit artikel es geschreevn in 't Kortryks, en da zou best ozô bluuvn.

Carrière

bewerkn

J'es begonn as advocoat, derachter es't ie in de polletiek gegoan. J'ès nationoal ip 't voorplan getreedn ip 't moment dat ie minister van Justitie gekoomn es in 1995. Achter d'oentsnappinge van Marc Dutroux in 1998, woavôorn dat ie ofgetreedn es tôpe mè Johan Vande Lanotte (sp.a), es't ie in 1999 vôorzitter gekoomn van de toenmoalige CVP. In da joar oat de CVP een grôte verkiezingsnederloage geleedn in de federoale verkiezingn, waardeure da se voe 't êest seders lange were in de oppositie terechte kwoamn. Onder zyne invloed es de CVP ton met e grondige vernieuwinge gestart, wat uuteindelik geleid eit toet e partie mè nen andre noame, noamelik de CD&V. In 2000 eit de vernieuwingsoperoatie succes ipgebrocht by de gemêenteroadsverkiezingn (en een persôonlik succes voo Stefaan De Clerck angezien dat ie mêer dan 15.000 vôorkeursstemmn goald ei ip een bevolkinge van 70.000). Da's nie bevestigd gewist in de federoale verkiezingn van 2003, woardeure da de CD&V ipnieuw in de oppositie zat. Volgens sommigte was zyn gekrispeerdeid ip den TV nen belangryke reedn vo de nederloage en ès't'n doarip ofgereeknd. Ip da moment eit De Clerck de fakkel deuregegeevn an Yves Leterme, voor em vanaf tonne surtoe bezig t'oedn me ze burgemêesterskap. Doarmee kwam 't ie tegemoet an de kritiek van sommigste Kortrykzoann, die zeidn dat ie em te letter bezig ield met de stad Kortryk.

In 2013 es 't ie vôorzitter benoemd van de road van besteur van Belgacom.

Polletieke familie

bewerkn

Ie es afkomstig uut een familie mè vee polletieke ambitie. Zyn voader Albert De Clerck wos nen polletieker. Zyn dochter, Marie De Clerck ès wok lid van de CD&V en eit ipgekoomen met de Europeeske verkiezingn van 13 juni 2004 en de gemêenteroadsverkiezingn in 2006. Ze moakn allemoale dêel uut van de familie De Clerck, woarvan da Roger "boer" De Clerck, stichter van de Beaulieu-groep, wok dêel uutmakt.

Stefaan De Clerck es getrouwd en eit 5 joungns: Marie (1975), Sarah (1977), Julie (1979), Thomas (1980) en Felix (1984).

Polletieke carrière

bewerkn
  • 1990 - 1995: volksverteegnwoordiger
  • 1995 - 1998: Ministre van Justitie
  • 1998 - 2001: volksverteegnwoordiger
  • 1999 - 2003: vôorzitter van de CD&V
  • 2001 - 2012: burgemêester van Kortryk
  • 2003 - 2004: senateur
  • 2004 - 2007: Vlams Parlementslid
  • 2007 - 2008: volksverteegnwoordiger
  • 2008 - 2011: Ministre van Justitie
  • 2011 - 2013: volksverteegnwoordiger