Tsjechoslovakeye

(deureverweezn van Tsjechoslovakije)

Tsjechoslovakeye was e republiek in Centroal-Europa, oentstoan by 't uutêenvalln van de Donau-monarchie (Ôostnryk-Hongareye) achter den Êeste Weireldorloge. Den 1ste januoari 1993 volgde d' oentbiendienge van Tsjechoslovakeye in Tsjechië en Slovakeye.

Liggienge van Tsjechoslovakeye in Europa vôor en achter de Twêede Weireldorloge
Wikimedia Commons