Vandemoortele

Vandemoortele es een bedryf uut Yzegem die em bezigoudt me voedienge, mêer bepoald diepvries productn voo de bakkery en margarine en vettn.

GeschiedenisseBewerken

Vandemoortele es in 1899 ipgericht deur Constant en Adhémar Vandemoortele, voader en zeune. Ze moakn veevoer op boasis va lynzoad en kôolzoad. In 1912 pakkn Adhémar en Edgard de fabrieke over.

In 1936 goan ze over tot et moakn va toafelolie deurda ze een êeste raffinadery in gebruuk pakkn. Ze groein rap tot een belangryke producent va oliën in België, woar da ze 20% van de productie in andn ein kort vôor de twêede Weireldoorloge. Ze kôopn ôok ee nieuwe installoatie voo et ardn va oliën en voo't extraheern va olieoudende zoadn.

Achter de twêede weireldoorloge pakkn ze de droad were ip, en groein uut tot nen speler ip Europese schoale ip het gebied va olie, margarine, vettn, mayonaise, bakkery en sojaproductn. In 1947 koomn ze me olie in flessn ip de markt. Ze begunn udder ôok ip te splitsn: in 1955 Metro (doet et vervoer voo de groep), in 1978 NV Vamix (productie van bakkeryproductn), in 1980 NV Alpro, die em richt ip soja productn en in 1989 noo Wevelgem veruusd.

Ze groein ôok deur overnoames te doen: in 1951 Albers uut Lier, woardeure da Vandemoortele udder in de margarine stort, in 1969 de margarinefabrieke Meyer Lippinghausen uut Duutsland en in 1989 de NV Vleminckx uut Herent, woar da ze mayonaise moakn. De groei in Europa komt deur overnoames va verschillende concurrentn in Vrankryk, Duutsland, Zuud- en Ôost-Europa. In 1991 bouwn ze een fabriek in Iengeland, en loater komt er doar nog een twêede by (1999). Vanof 1998 weird Vandemoortele ipgesplitst in drie ofdêliengn en goan ze vôort me overnoames in België, Olland, Itoalië, Spanje en Vrankryk.

Vandemoortele de dag va vandoageBewerken

Vandoage zyn der twêe divisies:

  • Diepvries bakkeryproductn: doarin moakn ze ounder andere brôodspecialiteitn, Amerikoanse productn, Viennoiserie en Patisserie, ollemoale voo den diepvries
  • Margarines en vettn: productn die vôorol bedoeld zyn voo de professioneeln, moar ôok consumenteproductn gelyk Alpro en Vitelma.

Der weirk'n 5000 minsn in twoalf Europese landn. In 2014 oan ze nen omzet va 1.269 miljoen Euro.

Externe koppeliengeBewerken

Officieeln website