Eevnhoevign

(deureverweezn van Artiodactyla)

Eevnhoevign (Artiodactyla) zyn een orde van hoefbeestn die hunder gewicht droagn ip twêe (eevn getal) van hunder vuuf teens, de derde en de vierde teen. An die twêe teens zittn hoevn. De buutnste teens zyn minder oentwikkeld of noar achtern gericht. D' eevnhoevign zyn plantneters die ip e speciale maniere hunder eetn verteirn. Z' hèn e moage mè verschillige koamers woarin da 't eetn verteirt in plekke van in e derm lyk by d' oeneevnhoevign. Achter da 't eetn verteird is wordt 't nog e kêer herkauwd. Doadeure kunn micro-organismn in 't verteiriengskanoal 't eetn gemakkelyker ofbreekn.

Hertn, runders, kemels, lama’s, giraffn, okapi’s, wilde zwyns, pekari's, nylpeirdn, schoapn, geetn, gazelln en antiloopn moakn deel uut van d' eevnhoevign. Ze zyn te viendn over bykans heel de weireld en vele soortn zyn gedomesticeerd.

Recent oenderzoek wyst uut dat de walvisachtign (Cetacea) g'evolueerd zyn van d' eevnhoevign. Nylpeirdn zyn nauwer verwant an de walvisachtign of an d' andere eevnhoevign. Doarom combineert de moderne taxonomische classificoasje somtyds d' Artiodactyla en de Cetacea in de nieuwe clade Cetartiodactyla (walvisachtign en eevnhoevign).

Moderne taxonomische indeelienge bewerkn

D' orde van eevnhoevign is oenderverdeeld in de volgnde oenderordes en families:

Orde: Artiodactyla (Eevnhoevign), ook somtyds t'hopegevoegd met de Cetacea toet de clade Cetartiodactyla

Oenderorde: Cetruminantia (Herkauwers en nylpeirdn)
Clade: Cetancodontamorpha
Familie: Hippopotamidae (Nylpeirdn)
Clade: Ruminantia (Herkauwers)
Infraorde: Pecora (Hoorndroagers)
Familie: Antilocapridae (Gaffelantiloopn)
Familie: Bovidae (Holhoornign)
Familie: Cervidae (Hertachtign)
Familie: Giraffidae (Giraffn en okapi’s)
Familie: Moschidae (Muskushertn)
Infraorde: Tragulina
Familie: Tragulidae (Dwerghertn)
Oenderorde: Suina (Zwynachtign)
Familie: Suidae (Zwyns)
Familie: Tayassuidae (Pekari's)
Oenderorde: Tylopoda (Eeltpootign)
Familie: Camelidae (Kemelachtign)