Zwynefamilie

(deureverweezn van Suidae)

De zwynefamilie (Suidae) is e familie van eevnhoevige zoogbeestn. Neffest vele fossiele soortn wordn vo 't moment 18 overleevnde soortn erkend, ingedeeld in zes geslachtn.

't Geslacht Sus omvat 't gedomesticeerd zwyn (Sus scrofa domesticus) en vele soortn wilde zwyns van Europa toet de Stiln Oceoan. Al de zwyns zyn ofkomstig van d' Oude Weireld, van Azië toet Europa en Afrika.

In teegnstellynge toet de meeste andere eevnhoevign, hèn ze vier teens an iedere poot, moa ze loopn allene moar ip de twèe middelste. Z' hèn ook e simpele moage vergeleekn met de meer complexe moage van herkauwers.

Z' hèn e grote kop en e korte nekke, mè relatief kleene oogn en prominente oorn. Hunder kop hèt e speciale snuyte die endigt in e schyfvormige neuze. Z' hèn over 't algemeen e ruwe vacht en e korte steirt.

Vele soortn zyn alleseters. Z' eetn gras, bloarn, wortels, insectn, worms en zelfs puytn of muyzn. Andere soortn zyn selectiever en eetn allene plantn.

Geslachtn bewerkn

  • Sus, 8 soortn, woaroender Sus scrofa en Sus scrofa domesticus
  • Porcula, 1 soorte: dwergzwyn
  • Hylochoerus, 1 soorte: reuzezwyn
  • Potamochoerus, 2 soortn
  • Phacochoerus, 2 soortn
  • Babyrousa, 4 soortn