Besançon

Besançon is d'n hoofdstad van 't departemènt Doubs in de regio Bourgogne-Franche-Comté. De stad ligt in Owst-Vrankryk in e meander van de riviere de Doubs, vlakby 't Juragebèrgte èn de grènze mè Zwitserland.

Besançon

Beziensweirdigheed'n in de stad zyn de kathedroale èn de citadèlle, die tegoare mèt einigte andere vestiengn van Vauban ip de lyste van 't Weireldèrfgoewd stoat.