Den Bybel is 't geloofsboek van de Christenn. 't Is eigentlik e hêle verzoamelienge va boekn, upedêeld in 2 grôte dêeln: 't Oud en 't Nieuw Testament.

Met d'hand geschreevn Bybel in 't Latyn, te zien in Malmesbury Abbey, Wiltshire, Iengeland. Den Bybel is in België geschreevn in 't joar 1407, en diende vo vôorn te leezn in e klôoster

Noame Bewerken

't Woord Bybel komt van 't Grieksche biblia, die "boekn" wult zeggn, 't mêervoud van biblion (papier, geschrift, boek).

Biblion zevve komt van 'n Feniesieschn oavnstad Byblos, woa dan de Griekn nunder papyrus oaldn.

Betêkenisse Bewerken

'n Bybel is deur olle Christenn aanzien lik of dat 't Wôord va God is (sommigte stromiengn zien da letterlik, ander mêer symboliesch). 'n Bybel is 't mêest verkochte boek in de weireld.

Inoed Bewerken

Hêel 't boek goat over de reloasche tusschn God (JHWH by de Joodn) en de menschn, van de scheppienge (Genesis) toet 't ende van de tydn (Apocalyps).

Oud Testament Bewerken

 
Den Tanakh, den Bybel van 't joodndom
 
Set van boekrolln woa da hêel den Tanakh ipstoat
't Goa surtout over de scheppienge en de geschiedenisse van 't vook van Judea. Oek voorspelln der e masse profeetn de komste van de Messias (de redder). De joodn zevve anveirn nie da Jezus de Messias zoe zyn: voe nunder wos 'n e profete lik of dan der zovele woarn.

Pentateuch Bewerken

 • Genesis ('t scheppiengsveroal)
 • Exodus ('n uuttocht uut Egypte)
 • Leviticus
 • Numeri
 • Deuteronomium

Profeetn Bewerken

 • Jozua
 • Rechters
 • Samuel (mêestol in 2 verdêeld)
 • Keuniengn (mêestol in 2 verdêeld)
 • Jesaja
 • Jeremia
 • Ezechiel
 • Klêne Profeetn (Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggai, Zacharia, Maleachi)

Geschriftn Bewerken

 • Psalmn
 • Spreukn
 • Job
 • Ooglied
 • Ruth
 • Kloagliedern
 • Prediker
 • Esther
 • Daniël
 • Ezra
 • Nehemia
 • Kroniekn (mêestol in 2 verdêeld)

Nieuw Testament Bewerken

't Veroal van de Messias (Jezus), van de êeste Christenn en uuteindelik van 't ende van de weireld.

Evangelies Bewerken

 • Matteüs
 • Marcus
 • Lucas
 • Johannes

Andeliengn van d'apostels Bewerken

Over d'êeste Christenn.

Brievn van d'apostels Bewerken

De mêeste komn va Paulus.

Openboarienge van Johannes Bewerken

Over 't ende van de weireld lik da me ze nu kenn.
 

Externe koppeliengn Bewerken