Andtekeninge

Ge kunt gie tgjinne daj geschreven èt onderteknen deur der ~~~~ onder te zettn. Miskiens handig vo te weetn dadde Tbc 10:31, 26 July 2006 (UTC)

'k Goa dat subiet ekè test'n... Miljaar. 't marcheert ni. Wuk moenk juste zett'n in de plekke van die spoansje "tildes"?
Omdat je die nowiki voar en achterzet zeg je tegen t'systeem voar der nie noar te kiken, dus normaal dat nie werkt. Ge keunt oak de 4 wiki's bekomen deur op de voorlaatste knop boven het edit venster te drukken (your signature eand timestamp). --Foroa 15:54, 26 July 2006 (UTC)
Ge moet geweune die 4 tildes zetten ma zonder die nowiki-tags (die heb ik er bie gezet omda je die 4 tildes zou zien en min antekeninge der nie zou stoan). Tbc 15:56, 26 July 2006 (UTC)

Dag Astro, de oofdpahina is veranderd en al de hoofdstukken komen elders (ze noemen da portal me en chique woord). Dubbel klik op den titel en gevoalt derin (vb http://vls.wikipedia.org/wiki/Portoal:Sport) Zoa kunje vermijden da Pollentier doar alliene staat te koekeloeren ip d'Oofdpahina.

Werkt da nu met de tildes voor je handtekening ?--Foroa 10:57, 28 juli 2006 (UTC)

Oké, in 't verhoh bluv'n ke veilih mè me fikk'n van d'oofdpahina ;-) En m'n handtekening... ik goa moa bluv'n sukkel'n lik of danke bezig zin, peizek :) User:Astro

Aondacht Westhoek

Zeg Astro, in de komende weken denk ik overzichtsartikels te fabrikeren van de verschillende (kleinschalige) industrieen en industriele families (style De Clerck, VandenAvenne, Lippens); kan je geen stikskes skriven over de kaasfabrieken, brouwerien, chipfabriek (Veurne), seukerfabrieke, ... van de Westhoek ? Bestoat er bie hulder gien famueze grensovergangen lik den dronkaerd in Rekkem enzo (voor mij is smokkelen over de grenze ook een kleinschalige industrie) t'Zou misschien oak interessant zin in Frans-Vlaondern de liste te hebben van de Franse grensdorpkes met hunne Vlamse Noame (Oame ooit ne Frans-Vlamink an't werk kregen kantie zich utleven). Alle suggesties zun welkom.

A propos: wat is jouw mening over de definitie van scheutel - Oofdvlees, preskop, ... of potjesvleisch ?) zie schuttel K'wete dat potjesvleisch van de wethoek is maar in de plaats van zwinnevlies van koninevlies gemaakt is. klopt da ? --Foroa 17:46, 28 juli 2006 (UTC)

Inderdoad: Typisch Poperings is "(h)ennepot": enne, koaf en keun in gelatinesaus. Om koed op te et'n. Ze moak'n da surtout in de weke dat kerremesse is in Poperinge. --User:Astro 07:21, 29 juli 2006 (UWT-universalwesthoektime).

K'vinne da we oes moeten concentreren op de dingen die nie in den ollandse wiki stoan, doarom goan we nog flink moeten werken op de toeristische routes (fiets, wandel) en al de kleine plekses. Da's oak attractief voar de lezers. Rwoan-, kemmel-, kassel-berg - bestoat dat al?--Foroa 17:46, 28 juli 2006 (UTC)

da's goed. interessant oenderwerp. 'k goa me lêê d'ran legg'n (kennej da? 'k goa me beste doen). --User:Astro 07:27, 29 juli 2006 (UWT-universalwesthoektime).
Jaja, den dronckaert in Rekkem, en ondertussen bluuvn plakken in 't café De Croisé zeker; gie sloeber ;-) Ajje toch etwa schrieft, muuh je olleszies oltied e kjee probeern voe 't ip de Nederlandstalige wiki te zettn ook wih, dat hift wa meer beschrievienge en zichtborheid an uze streke in de standaordtaole (dus ook nao buutn toe) ook; da kan nooit hin kwaod zoej peinzn hé :-) --LimoWreck 18:19, 28 juli 2006 (UTC)
joa, moa kè liever ier iest te skreven en toan te vertalen voar d'Ollanders. First things first. --Foroa 18:26, 28 juli 2006 (UTC)

Pahina in streekdialect

Zie voôrstel ip Talk:Michel Pollentier

Over de onrechtvaardigheid van een mogelijke Vlaamse standaardtaal ==

http://web.letras.up.pt/jdewulf/artikel-West-Vlaams.htm

verdikke, da's een interessant artikel zie. Kun mie der goed in vien, en kzien der inderdaod were gefrustreerd van herakt :( --LimoWreck 20:07, 31 juli 2006 (UTC)

Precies daarom zou het een goed idee zijn om het West-Vlaams een streektaalstatuut te geven naar het voorbeeld van het Fries. Het West-Vlaams wijkt in ieder geval meer af van het Nederlands dan het Afrikaans, en deze laatste wordt wél als een aparte taal beschouwd. Een streektaalstatuut voor het West-Vlaams is dan ook gerechtvaardigd. Dan is er meteen een duidelijker onderscheid tussen West-Vlaans en standaard-Nederlands, wat een tussentaaltje minder kansen geeft. Maar ja, daar zijn de "Vlaamse" (of beter gezegd: de Groot-Antwerpse) unitaristen tegen. Die willen een "Belgisch"/Groot-Brussels unitarisme door een "Vlaams"/Groot-Antwerps unitarisme vervangen, en daarin is gen plaats voor streektalen. Het is gewoon oude wijn in nieuwe zakken. --Doomy 04:17, 16 november 2006 (UTC)

Latste loôdjes

Prachtig, wa da gin ièn van oes zag zitten ei gie gedoan: de steedn en hemeentn vervolledigd. --D-rex 14:44, 3 ohustus 2006 (UTC)

't wos e kleintje. Nu goan'k mien e kè bezigoudn mè me geboërtestreke. En mè Olland e Vrankrik. --Astro. En mèt utveugeln van oe daj een digitale andtekening moe gebruuk'n :)

g/h

Zeh Astro, woarom wildje gie de 'h' nie miè hebrukn voo de 'g'? 'H'roetjes --D-rex 13:58, 4 ohustus 2006 (UTC)

Omdank d'r van utgoan da de lezers wet'n daj de "g" lik e "h" moet uutpreekn. Anders krieg je van die woërdn die biekan ni mè leesboar zin. Bovendien, zieje in ol de boek'n mè West-Vlamse spelling ossan een "g", noëjs e "h". Ik zin voërstander van e serieus debat ierover. En, oendanks 't feit da LimoWreck soms goed ku zoag'n (knipoogsje), peis ke dat'n ier gewichtige argumentn ku anbriegn - voër of tegn, da doet er voe mie zelfs ni toe --User:Astro

'k Benne ook voorstander vo e serieus debat ierover. Want 't hebruuk van de AN-g es nohol inhriepend. In iedere zinne hoa je d'r wel e poar èèn, 't hift direct e heel ander uuterlik an uze tekstn.

De vroahe dak mi stelle es in wukke moate da je consequent kut bluuvn. Oo de redenerienge es: we sjkrievn West-Vlams moa hebruken de AN-spellienge, wuk doe je toen mè:

  • de 'h': hoane (haan) - de West-Vloamiengn weetn immers toh ook da je die 'h' ier nie moet uutspreekn?
  • de 'sch': schoen (schoenen) - Kortrikzoan weetn toh danz'ier 'sk' moetn uutspreekn?
inderdoad: ik zoen overol "sch" schrievn. Mè utzoenderieng van de typische (of zeggn ze doa "typiske"?) artikels nateurlik die mè Kortrik zelve te moakn en. "Hoane" is e moeiliker geval omdat justement den iësn letter is. De klassering op alfabet goa ni mèr overzichtelik zin amme die "h" doar wegloatn. --user:Astro
  • meervoud-s: schoen (schoenen) - Oostendenoars moetn mo 'schoes' uutspreekn...
Let up, datte n' es zekers hinne kritiek, 'k zitte zelve dikkers mè diezelfde vroahen. En dobbie, kè stief veel respect vo ol joe werk ier! -- Patrick 12:33, 15 ohustus 2006 (UTC)
Ik ei noh een ipmerkinge rond die g/h istorie. Ik ei den indruk dat da alliène moa speelt o West-Vloamingn AN (trachtn) te klappn, of is da nie just? Ik ei nie den indruk dak een 'h' oôre ook e gouden (medaille) zehhe in't West-Vlams. Of ben ik verkièrd, want ik oôre da nie van minzelven. --D-rex 19:59, 20 ohustus 2006 (UTC)
'goud' (AN) klienkt int West-Vlams oessan als 'hoot' of 'hoet' (oo/oe-discussie ;-) dus mè en zuvere 'h', en 'hout' (AN) spreekn ze uut lik 'oot' of 'oet'. Oe z'under hoe wèèrn komt er soms wel en echte G uut, moa datte es verre van nateurlik, ze kiekn toen lik dat er entwo sjkèèlt met joe :-) --Patrick 21:00, 20 ohustus 2006 (UTC)
't akkoërd mè Patrick. Ol mien "g"'s klienk'n lik "h"'s. Mor anke mie wèrn om AN te klappn, en oplettn om hier en doa een "g" te placeern... sloan ke ze ollemoale deur makoar. :) --Astro

Spelling niet belangrijk?

Ik ga niet helemaal akkoord met jouw stelling dat 'spelling utendelik ni zo belangrik is'. En waarom? Omdat we er duidelijk op worden afgerekend door onze bezoekers: "een verschrikkelijke wildgroei". Het is dus niet zomaar iets dat blijkbaar meteen opvalt, het wekt ook de indruk dat er weinig samenhang is. En eerlijk gezegd ik kan hen hierin volgen. Iedereen moet zijn eigen streekgebonden woordenschat kunnen gebruiken, maar gebruik dan alsjeblieft wel dezelfde spelling. Anders gaan we nooit van het etiket van 'goedbedoelde liefhebbers' af raken.

Spelling is volgens mij wél belangrijk, het is het cement dat alle stenen samen houdt. Beeldt u eens in dat Limburgers, Antwerpenaars, Brusselaars, Oost-Vlamingen, West-Vlamingen, Amsterdammers, Rotterdammers, Zeeuws-Vlamingen enz elk op hun eigen manier schreven - kun je je een beeld vormen hoe onze literatuur er uit zou zien? --Patrick 09:11, 7 september 2006 (UTC)

Geef mij een spelling, en ik zal ze respecteren. Maar ik blijf erbij: voor mij primeert inhoud (de artikels) op vorm (hun spelling). En waarom? Omdat we geen geschreven traditie hebben en dat ook nooit zullen hebben. Simpelweg omdat West-Vlaams nooit een officieel erkende taal zal worden. Dus: je analogie met Nederlands gaat dus niet op. --Astro 09:33, 7 september 2006 (UTC)
Dit vind ik een fatalistisch standpunt, een beetje meer ambitie mag wel voor mij. Het is me trouwens niet te doen om het officiële karakter. Het is mij wel te doen om te groeien in ons taalgebruik. En dit kan volgens mij enkel door goede afspraken te maken om zo tot een meer consistente schrijfwijze te komen. Want als je met taal bezig bent, wat zeker geldt voor iedereen die hier actief is, is vorm wel belangrijk, daar kun je niet om heen. --Patrick 10:57, 7 september 2006 (UTC)

Freaq

Zie User Talk:Patrick#Listje mei Wiki-auteurs en under streke

Zeg Astro, zijje nie geinteresseerd in de vls meetinge? Kvinnet wel belangrik da je gie der bie zoe zin --D-rex 19:15, 3 oktober 2006 (UTC)
Sympathiek va joen daj a mie peist. En 'k hen interesse genoeg, doa ni van. Moar ik kom oek van 't verst, enni: (Antwerpen) :-/ En doa niep et schoentje. --Astro 19:35, 3 oktober 2006 (UTC)
keun we't wa dichter bie gie odden, in Gent of zôo? --D-rex 20:12, 3 oktober 2006 (UTC)
in Gent? Heiligschennis! Da moet in West-Vloandern gebeuren. En nowwers anders! ;-) --Astro 06:35, 4 oktober 2006 (UTC)
Zie Wikipedia:Café#De_jeeste_VLS_gebruukers_meeting voo nen update. Nog oltid nie te overtuggn? --D-rex 18:48, 12 oktober 2006 (UTC)
'k zin ol lange overtuugd van 't nut va zuk e meeting. moa d'r zin geweune praktische probleemn. Wèt je wuk? Aster gestemd moe zin, toen krieg je gie mien vulmacht. Want 'k en ol belet da 'k 't mièst overièn komn mè joen gedacht (of Foroa's) over de richting voe deze Wikipedia. --Astro 06:07, 13 oktober 2006 (UTC)

E3 Pris van Vlaonderen

Zeg Astro, ge wit toch da je een duplicoat artikel geschreev'n eit é. E3 Pris van Vlaonderen en E3 Pris Vloandern beskrift twjee kjee 'tzelfde. Soamenvoegn? --D-rex 06:44, 23 september 2006 (UTC)

oei, nie gezien! sorry. Moa de officiële noame is zoender die "van". En in nuus spellingsvlams moet het zin mè "oa" en ni "ao". Schrap moa mien artikel, aj wilt. --Astro 07:48, 23 september 2006 (UTC)
nein nein, 'k goa ze soamenvoegn, uw biedroage es trouwns toch grôoter --D-rex 07:57, 23 september 2006 (UTC)
Es gebeurd --D-rex 08:06, 23 september 2006 (UTC)

Vanadaal

Niet te naïef zijn wbt die Gebruiker:Vanadaal of zo ;-) Iemand die "zogezegd" zijn eerst stappen op Wikipedia zet, maar WEL meteen de weg naar het Café vindt, WEL meteen begint over "een nominatieprocedure met stemmen" (waarvan op de Wvl wikipedia nauwelijks sprake is, alleszins niet formeel over een stemprocedure, dus meneer heeft overduidelijk genoeg ervaring op andere wikipedia's), en meteen weet interwiki's te leggen ? Niet geloven dat dit een onschuldige nieuwkomer is ;-) Zo onschuldig dat die zowaar aan paardrijden, jazzballet en bloemschikken doet (zie zijn overleg) ? Yeah right ;-)

Bovendien: het "Hoogijslands" heeft een lange geschiedenis op wikipedia. En UITGEREKEND dat obscure onderwerp is het eerst artikel van een nieuwe "beginnende" gebruiker ? Laat me niet lachen ;-) Het Hoogijslands is een hobbyproject van een Belg, Braekmans (zie ook http://groups.google.be/groups?lnk=hpsg&hl=nl&q=braekmans), die een jaar terug tientallen Wikipedia's heeft volgespamd met promotie voor zijn uitvinding. Op de meeste is hij er in geslaagd dat te behouden (na veel gescheld, persoonlijke aanvallen, [1] of [2] etc...), op sommige is het gewist, op andere heeft men het kunnen reduceren tot een kort neutraal artikel (voor zover het dat waard is over een hobby). Mij lijkt dit gewoon één van de vele reïncarnaties van Braekmans, of alleszins iemand die al maanden ervaring heeft met de discussie en hier gewoon komt trollen. Neen, laten we de West-Vlaamse wikipedia maar proper en gespaard houden van zo'n gedoe... --LimoWreck 19:11, 6 oktober 2006 (UTC)

Als die vanadaal dezelfde is als die 84.194.99.177, amaai mijnen frak. Sommige mensen zijn toch echt ziek hoor --D-rex 19:28, 6 oktober 2006 (UTC)
LimoWreck, je had 100% gelijk. --D-rex 20:00, 6 oktober 2006 (UTC)
Yups, het was iets te ongeloofwaardig ;-) Zielige typ hé, die is dus al jarenlang bezig zo op internet... Eerst op IJslandse nieuwsgroepen, nu ook al een jaar op wikipedia en zo. --LimoWreck 20:28, 6 oktober 2006 (UTC)
ALlez, ik ben dus echt zo'n Lamme Goedzak die in 't goeie van de mensen gelooft :-D --Astro 20:43, 6 oktober 2006 (UTC)
Mjah, je moet het woord Hoogijslands maar horen op wikipedia, en je weet dat er stront aan de knikker is. Ik had het moeten zien aankomen gisteren, toen er opeens weer een "onschuldige nieuweling" op de NL wiki opdook op het artikel. Wat blijkt nu nadat ik wat rondzocht: een gebruiker:Quantumdot kwam daar de onschuldige beginner uithangen. En wie heeft hier op vls al gevandaliseerd vandaag: jawel: een User:Quantumdood. Op het NL gebruiker:Kwantumdot was een IP adres actief dat ook hier vandaliseerde vandaag. Echt, de links van hierboven zijn maar het tipje van de ijsberg. Dit individu is al een jaar bezig met zijn oorlog op wikipedia... (en langer op internet als je die google groups link bekijkt). Voer voor een psychiater en voor een abuse mailtje naar zijn internet provider (ISP) lijkt me. In elk geval, ik ben het alleszins grondig beu na bijna een jaar ;-) en draai pertinent al zo'n gedoe terug ;-) --LimoWreck 21:59, 6 oktober 2006 (UTC)
Normaal gezien is hij in al zijn huidige verschijningen geblokkeerd voor een redelijke tijd. At ie da nog ne kjeer probeert, èt ie minstens e joar an zinne frak. Tbc 16:44, 8 oktober 2006 (UTC)

West-Vlaamse tabel

Jammer van het vele werk dat Patrick erin stopt. Maar sommigen gooien er met hun pet naar: ik zie alleen al voor mijn streek tal van anomalieën (alsof "sk"-klanken gemeengoed zouden zijn in Ieper en omstreken!) staan in de tabel met West-Vlaamse woorden. Iemand enig idee hoe we dit puur en zuiver kunnen houden?--Astro 13:55, 8 oktober 2006 (UTC)

Tja, we moeten ervan uit gaan dat enkel 'originele' inwoners de lijst voor hun stad of gemeente invullen en te goeder trouw handelen. Zie niet meteen hoe we dit kunnen verifiëren tenzij aan iedereen te vragen waar hij geboren en getogen is, naar waar hij/zij op school is gegaan, en van waar zijn/haar ouders zijn. Maar gaat dit niet te ver?
Wat de "sk"-klanken betreft voor arrondissement Ieper, ik zie enkel de "sjk" bij Wervik en dit is ook zo, Wervikanen zeggen wel degelijk: sjkoen, sjkoers, Fransjke enz. Daaruit besluit ik dat Wervik precies op de grens ligt tussen "sch" (Ieper) en "sk" (Kortrijk) met de tussenvorm "sjk", zie ook Werviks.
Iets dergelijks merk je ook aan het woord wesp: in twee arrondissementen (Oostende en Diksmude) wordt dit insect ook "ussel" genoemd, maar als je de gemeentelijsten opvraagt, merk je dat dit slechts in een paar gemeenten wordt gebruikt (Ichtegem en Koekelare) die vlak naast elkaar liggen maar wel tot andere arrondissementen behoren. Taal volgt dus zeker niet altijd de bestuurlijke grenzen. Toch wel een hoogst interessante tabel als je't mij vraagt! --Patrick 14:34, 8 oktober 2006 (UTC)
Alhoewel er hier een aantal sockpuppets en anoniemen rondzwerven blijft hun interventie op de streektabellen beperkt. Tenslotte hebben wij ook een crosscheck op de tabellen van de naburige gemeenten. Ik heb niet de indruk dat de tabellen echt zwaar vervuild geraken. Het enige probleem dat ik zie is dat de spelling varieert van AN-achtig tot bijna fonettisch, maar dat heb je nogal snel door. Op termijn zal er een uniformisatie nodig zijn, maar het blijft waardevol basismateriaal. --Foroa 16:04, 8 oktober 2006 (UTC)
Het is ook dank zij de anoniemen dat onze tabel stilaan opgevuld geraakt. --Patrick 17:27, 8 oktober 2006 (UTC)

West-Vlamse Chat

(dju... 't lukt lik ni op nuuze wiki)--Astro 09:56, 14 oktober 2006 (UTC)

vulle ne kjee in in het veister in de rechterboovnoek --D-rex 09:59, 14 oktober 2006 (UTC)

Diftongering -EE en -OO

Zie User talk:Patrick.

Doel Wikipedia

Bedankt vôor de correcties, teit en bitje rap moet'n goan...--Foroa 12:24, 20 oktober 2006 (UTC)

't is niet. 't is ossan makkeliker om etwuk te verbetern dan om et zelve te doen. --Astro 22:19, 20 oktober 2006 (UTC)

Dikkebus

Astro, ik heb het artikel Dikkebus nu ip min volgliste stoan. At ie nog ne kje dat artikel vermassakreert, wordt de pagina hersteld tot jouw versie en vervolgens beveiligd (zodat anoniemen die nie meer kunnen aanpassen). Tbc 14:01, 23 oktober 2006 (UTC)

Merci. probleem is: hij progpageerde een eigen spelling, enige tijd geleden. Da's zijn goed recht. Maar hier moet hij zich, net zoals eenieder, aan de regels houden. Zijn werkwijze is nogal perfide: hij voegt in dat artikel af en toe interessante dingen aan toe over Dikkebus, maar doet dat dan in zijn eigenzinnige spelling - en daar krijg ik de kriebels van. Omdat ik weet dat-ie het bewust doet.
Bij deze is dat opgelost, bij deze zal ik proberen om interessantigheden toe te voegen in de afgesproken spelling (waartegen ik nog wel af en toe zal zondigen, mea culpa daarvoor). En me ook telkenmale kenbaar maken, dat zal ook al voor minder wrevel zorgen. Je weet dat ik een eigen spelling voor ons dialect propageer, waar elke klank een eigen letterteken krijgt (of een combinatie ervan). Dat was eigenlijk de enige reden waarom ik het ook hier gebruikte, 't was niet uit onwil. Ik dacht net hetzelfde: "Verdorie, nu heeft er dat hier weer iemand aangepast!", deze week heb ik pas de discussiepagina's bij artikels bekeken en ik stel me bij deze wat flexibeler op. Want uiteindelijk gaan we inderdaad voor hetzelfde doel: West-Vlaams helpen overleven en zoveel mogelijk vastleggen. Meuzel 13:10, 24 oktober 2006
Iederéén hier zondigt wel eens tegen de spelling - ze bestaat ocharme nog maar een aantal weken. Maar de intentie is er wel om ze te respecteren. Ook al hebben we elk afzonderlijk onze redenen om niet akkoord te gaan met deze of gene regel. Elke interessante toevoeging aan artikels is dus welgekomen. En je zal zien: we staan hier open voor discussie. Zijn ook bereid om toe te geven dat we fout zitten. Maar we moeten allemaal aan hetzelfde zeel trekken. Blij dat je ervan overtuigd bent. Welkom! --Astro 11:26, 24 oktober 2006 (UTC)

Robot oô -> ôo

Es minne bot eigentlik goe bezig? Ge moet in de 'juuste veranderd' moar e ke de robotgebruukers twoogn. Tbc 22:09, 24 oktober 2006 (UTC)

Miljaar... ik en computers :-/ Woa moetn 'ke juste op lettn?--Astro 19:41, 25 oktober 2006 (UTC)

Boeltje

of je verder discussieert of niet, ik lig er niet wakker van... Maar samenvattend wat ik net ook op mijn overleg heb gezet: als men een serieuze West-Vlaamse wiki wil, dan ZIJN het achterwege laten van klanken als ie voor ij en de oe voor ou (zoals nu op die SV pagina) effectief een boeltje, of men daar nu 5min of 5 maand "werk" in steekt (welk "werk"? Ik heb weinig geloofwaardige linguistische bronnen zien passeren. Ik heb er ooit een of twee gezet, enkele andere gebruikers ook, jij ook, maar deze zijn netjes overlezen door natte-vinger-werk). Zelf heb je op je gebruikerspagina een link staan naar een betoog en aanklacht tegen de invloeden van het Brabants alle vlaamse streektalen, en stilaan ook in het West-Vlaams. De tekst die enige tijd terug op Wikipedia:Café/Archief_22102006#Dialectgroepen_-_tekst_op_huisvanalijn.be is gepost (afkomstig uit Huis van Alijn, zie aldaar voor bron) herhaalt hetzelfde, namelijk hoe in het oosten de taal al bij het brabants en oost-vlaams aansluit. Ik vind het maar al te triest dat men dan deze AN klanken wil pushen in de W-VL wikipedia. Wat is dan überhaupt het nut van een west-vlaamse wikipedia. Ook de limburgse wiki houdt het bij limburgse taal, niet bij "AN met een limburgs accentje". Als het dat verbrabantste (of vernederlandste) vlaams is dat men hier wil, prima; maar dan valt op meta.wikimedia het bestaan van een afzonderlijk vls-wiki ook nauwelijks meer te rechtvaardigen. Plezier ermee --LimoWreck 17:47, 31 oktober 2006 (UTC)

Ip oasem komn

Ik begrijp je wel Astro. Het is hier soms zo adembenemend dat je soms dagen nodig hebt om te bekomen.
We hebben je nodig.--Foroa 08:00, 1 november 2006 (UTC)
Komaan Astro, lat joe nie doene deur ene die nie anders doet dan negatieve kritiek te geevn. Wider rekenen ip joe!!! --Patrick 11:57, 2 november 2006 (UTC)

hoera! Astro es weere!

We keun oes weer an finne biedroagn verwacht'n --D-rex 17:55, 28 november 2006 (UTC)

ik heb wat afstand genomen. en in mijn contemplatieve tijd heb ik een paar conclusies getrokken:

- ik ben gehecht aan deze Wikipedia - zelfs iets té. anders had ik ook niet zo abrupt & pathetisch de deur achter me dicht kunnen trekken, een paar weken geleden;

- ik ga me niet laten meeslepen in contraproductieve discussies. het internet is een raar beestje. mensen kunnen - vanuit hun anonieme positie - raar uit de hoek komen. ze permitteren zich méér dan ze in het echte leven zouden doen. daar kan ik niet goed bij, maar ik hou er vanaf nu wel rekening mee. zodra er uit de nek wordt gekletst & het oeverloze gelul de overhand neemt, trek ik mij terug. en daarom lijkt het mij het veiligst dat ik gewoon nieuwe artikels uit mijn mouw schud.

en voor de rest: dank aan wie vroeg of ik wou terugkeren. ik heb het geapprecieerd ;-) --Astro 19:37, 29 november 2006 (UTC)

Ommelbier

Zeg, ge goat gie iedere kêe noo dezelfde café zeker, iedere flaske es getrokk'n vôo dezelfde achtergrond :-) --D-rex 19:12, 10 december 2006 (UTC)

'k Ei je foto e bitje gedroaid enzo. 'k Hope da je da nie erg vindt, anders kan 'k e 't origineel nog werzett'n wi. Tbc 19:20, 10 december 2006 (UTC)
da's bie mien tuus, D-rex! :) En merci voe 't droaijn, Tbc. Ik enne gèn Photoshop thuus. D'n 1sten foto goan'k wegoaln nu. --Astro 16:23, 11 december 2006 (UTC)

Mêesn

Als dit Regiment niet in Mesen is geweest, heeft het dan ook niks in dit artikel te zoeken

Doamee ben 'k et nie hêlehans 't akkôord. 't Es bliekbaar ne foabel, vele mensen peinzen dat. Ton vin ik het verduidelijkend dat er in dat artikel stoat dat ze der zelfs nie gewist zin! Dat es info zou 'k lik zeggn. Tbc 15:27, 29 december 2006 (UTC)

Ik vrees voor een overvloed aan info. Die Regiment-opmerking komt er zijdelings in, in de voorgeschiedenis van het eigenlijke artikel. De schrijver heeft misschien een punt, maar dan moet hij die info elders verwerken, vind ik. --Astro 15:51, 29 december 2006 (UTC)

Liverpool FC

Liverpool FC es overgenoomn van de nederlandsen wikipedia, moar zonder de êereliste, ge moe doa moa ne kêe gan zien. Slapwel --D-rex 21:32, 30 december 2006 (UTC)

Sinterkloaikerke in Mesen

Stief goeie veranderinge, want je wast er inderdoad oals soldaat!--Filibertus 14:20, 5 januoari 2007 (UTC)

'k woaren't ni zeker. Want voe 't zelfste geld wos'n ekwetst, e wos de Betlehemhoeve een ospitoal. --Astro 14:47, 5 januoari 2007 (UTC)


Twêede VLS gebrukersbieêenkomste

Zeg Astro, keun je ne kêe noo Wikipedia:Café#Belangrik: vôorstel voo een twêede VLS gebrukersbieêenkomste gan kikk'n en u gedacht zeggn? Alvast bedankt --D-rex 19:06, 12 januoari 2007 (UTC)

'k Weete da je woarskinlik niet goat keun ofkoomn, moar 'k wilde je toch zeggn dat de bieêenkomste deuregoat de 9de moarte --D-rex 10:56, 22 februoari 2007 (UTC)

Nunnebusschen

Ik krege er roare gewoarwordienge vandoage, 'k wos va plan om nunnebusschen an te vulln, k'oa ne skôone tekst gevondn, en ip de moment dakke deran begunne, zieke da minnen tekst dak in gedachtn oa, der ol ipstoat :-) --D-rex 18:54, 16 januoari 2007 (UTC)

Dàt is gemakkelijk ezo. 'k Goan dat oek ekè probeern.... ik peiz'n nu an e schôon tekstje over 'n Twèd'n Weireldôorlog....... voilà ze.... 'k goan e kè kiek'n of dat er etwuk stoat :-) --Astro 19:01, 16 januoari 2007 (UTC)

12 juli 1562 in Boeschepe

Op 12 juli 1562 hield de Boeschepenaar Ghelein Damman de eerste massaal bijgewoonde hagepreek in de Nederlanden en dat is een historisch erkend feit.

De link tussen de hagepreken en de beeldenstorm is dat die hagepreken de eerste vormen van publieke rebelie waren tegen de traditionele kerk vanwege de protestanten (in onze streken Anabaptisten en Calvinisten) en dat de beeldenstorm eigenlijk voortbouwde op de sfeer die in die hagenpreken was ontstaan. Maar de beeldenstorm was pas in 1566 en de primeur gaat naar de pelgrims uit Hondschote die de Sint-Laureinskapel in Steenvoorde bestormden. --Filibertus 16:42, 3 februoari 2007 (UTC)

ik heb het artikel Boeschepe dan ook in die zin aangepast. merci. --Astro 16:47, 3 februoari 2007 (UTC)
stief goed! 't ston intersante diengen in da artiekel van Boeschepe dak nog nie wisten--Filibertus 16:53, 3 februoari 2007 (UTC)

Astro vô verwiderienge ?

Zeg Astro, me uwen patrôon {{Nuweg}} stoaje grêed voe vôor êewig en oltid gewist te wirden. Da's verzekers nie de bedoelienge. Iplossienge: <nowiki> {{Nuweg}} </nowiki> zetten rond het patrôon.--Foroa 10:58, 8 februoari 2007 (UTC)

) merci. 'k adn nog ni zoverre epeisd --Astro 16:03, 8 februoari 2007 (UTC)

Wervik

Astro, ik è joen erschikkienge van de foto's in Wervik weregedroaid want den layout wos elegansn mè zin oar. 'k Ope da j' et nie erg vindt. --Patrick 12:15, 9 februoari 2007 (UTC)

Teurlik vinnik da ni erg. Moa 't is nog ossan etwot da ni foetert mè die foto's. Nu zienk ik bievôorbeeld 3 kêers lassen makoar "bewerken" in de rechtermarge. --213.246.204.98 15:09, 9 februoari 2007 (UTC)

letterkes die weggoan

Ei Astro, 'k zie da je vee ontbreek'nde letterkes van mie moe anvulln. Da komt omda'k e me een probleem zitte: ip minnen êne computer ei ke vrêe zochte toetsn, en ip minnen andern vrêe arte. Dus gebeur et wel ne kêe dak doardeure letters vergete. Min exkuses voo't vele weirk da je doardeure eit :-) --D-rex 09:55, 22 februoari 2007 (UTC)

gèn probleem ;-) --Astro 10:45, 22 februoari 2007 (UTC)

WO II

Astro, zoe je joen artikel nie beter Twidd'n Weireldoorloge noemn? 't Es ton analoog an Êest'n Weireldoorloge. --Patrick 00:36, 27 februoari 2007 (UTC)

Aj gie da wilt doen, goa je gank (ik weet'n ni oe daj moed ernoemn). Moa 't stoa mi vrie om mien uutsproake an t'oud'n in 't artikel zelve, of nie? --Astro 20:36, 27 februoari 2007 (UTC)

Y-robotcorrecties

Hallo Astro, vooraleer je verkeerd gegane wijzigingen zelf repareert, kan je eens kijken op Wikipedia:Café#Verkeerd_gegoane_veranderiengn? Indien de zonet door jou gerepareerde woorden ook elders voorkomen, worden ze op die manier ook daar gecorrigeerd. Tbc 17:49, 3 moarte 2007 (UTC)

ik snap er geen hol meer van: bij mij klinken de eindklanken van redelik en ogenblik exact, maar dan ook exact hetzelfde. Maar we schrijven dus: "ogenblik" & "redelyk"? Indien ja: dan zal ik 'ozals ik schreef onder Twidd'n Weireldôorlog nog massa's fouten maken :-/ Bij voorbaat mijn excuses dan --Astro 17:56, 3 moarte 2007 (UTC)

Discuusje:Karel Cogge

Het kunnen natuurlijk ook altijd pubertjes zijn die zich uitgeven voor de kleindochter die nu achter hun pc'tje zitten lachen met hun grap. Het bestaat hoor, dat fenomeen. Op nl.wikipedia gebeurt het meermaals per dag. Tbc 19:33, 6 moarte 2007 (UTC)

met taalfouten en al... tsssss...--Astro 19:58, 6 moarte 2007 (UTC)

Êentige

Wij zeggen weldegelijk êentige, maar ik heb inderdaad ook nog wel ênigte gehoord. Laat het maar staan, want 't is in 't Poperings. Fantastisch hoe woorden op een dergelijke kleine afstand verschillen. Meuzel

neenee, de template is: begonnen in 't Poperings en niet: geschreven in 't Poperings. 't Is dus je volste recht om jouw varianten te gebruiken, als je iets nieuws schrijft. Ik verander het terug naar Êentige". --Astro 10:28, 14 moarte 2007 (UTC)

20 Word'n

Astro, zoe je gy da zien zitt'n vo Wikipedia:Oe sprik je gy die 20 word'n uut - reeks I vodder an te vulln vo 't Poperiengs? Die lyste gift uus vree interessante informoatie. Merci! --Patrick 10:39, 14 moarte 2007 (UTC)

Wel... ik had eigenlijk een beter plan. Ik heb een telefoon met ingebouwde dictafoon. Ik wou m'n moeder (°1941, Poperinge - en ouders die grotendeels zijn opgegroeid in Poperinge) dit weekend de woorden laten inspreken. En als dat kan ('t worden AAC-bestanden, denk ik) zet ik ze op de Wiki. --Astro 10:48, 14 moarte 2007 (UTC)

Jef D'Hont

Zeg Astro, wit je gie nie of da Jef D'Hont ne West-Vloamieng es? ('k peize zelve da't nen Ôost-Vloamieng es, moar 'k vinne nietn were over zyn geboorteplekke) --D-rex 07:37, 27 meie 2007 (UTC)

Ik zyn 't an 't opzoekn mi me abonnement op De Standaard, moa 'k en nog nietn evoen.

slag by Mêesn

Ei Astro, ei je gistern de documentaire over De Twède slag om Mêesn gezien ip Canvas? K'eit ipgepakt, moa 'k moe nog kykn. 't Zal wel me de doatum te moakn ein, want 't skint ein ze ôok iet getôond ip BBC. --D-rex 19:18, 5 juni 2007 (UTC)

Ja, 'k weetn 't. Moa 'k mostn êest nog na "Lost" op VT4 kykn. Oaverwege zyn 'k inesproengn in de documentaire. 't Wos nie mis. En ja, 't is bykan 90 joar eleedn enni. 'k Et joamer enoeg ni openoomn ('k En gin VHS ne mi, en een DVD-recorder koopn ke nie). --Astro 19:23, 5 juni 2007 (UTC)
zelfste ier (wa da Lost betreft) :-) 'k Eit jammer genoeg ip digicorder ipgepakt, zodoanig da'k e u jammer genoeg ginne copie kanne geevn --D-rex 19:33, 5 juni 2007 (UTC)

Congé

Allez zeg, 't zuudn van 't Fransjke. Binst da je doa toch zyt, keun je soms ne kee ortn oe ze doa vroeger oetemets soms gin Vlams gesprookn ein? 'k Wiensche jou e goed verlof Astro! --Patrick 22:16, 12 juli 2007 (UTC)

Langue d'Oc verwant mi Vlams... moa zou je kykn!? :) --Astro 22:23, 12 juli 2007 (UTC)

Beeldbank West-Vlaanderen

Ik meen me te herinneren dat we beelden mochten gebruiken van Beeldbank West-Vlaanderen. Weet iemand a) welke vermelding je dan bij de prentjes moet zetten? b) hoe je die kan bewaren op je bureaublad? Ik wou een prentje gebruiken van de Stalijzermolen in Leisele, maar "bewaren als" lukt me niet... --Astro 08:21, 2 ogustus 2007 (UTC)

http://www.beeldbankwest-vlaanderen.be/nu/index.php?option=com_memorix&Itemid=31&task=topview&CollectionID=9&RecordID=3898&PhotoID=20070510-0047

Zomer

Zeg Astro, in Wervik zeggn me wyder nie zomer moa wel zommer. Es da zo nie by junder? --Patrick 09:30, 15 ogustus 2007 (UTC)

In Blanknberge is 't "zomer" en in Roeseloare "zommer"--Zeisterre 09:55, 15 ogustus 2007 (UTC)
Ah nint. Wyder zeggn zomer --Astro 10:41, 15 ogustus 2007 (UTC)
Achter roadplegienge van enigste autochtoonn, moe'k nuanceern wuk da'k juuste gezeid ei. Zie Wikipedia:Oe sprik je gy die word'n uut - reeks III vanboovn. --Patrick 10:48, 15 ogustus 2007 (UTC)

À peu près

Schoon werk van da ol te verbeetrn :) Jack the Stripper 13:42, 17 ogustus 2007 (UTC)

'k en en ze ni ollemoale edoan. 't Wos een anzet omda 't zoud opvolln. En Patrick ed et opepakt. Nu goank de juuste verandern in juste. --Astro 14:49, 17 ogustus 2007 (UTC)

Wielerploegn

Ei Astro, der stoat oes nog een skôon weirkske te wachtn, noamelik de wielerploegn, die toch vergeevn zyn van de West-Vloamiengn hé :-) --D-rex 18:46, 29 ogustus 2007 (UTC)

Joat, inderdoad. Moa de latsn tyd enk zovele gin tyd ne mi. W'en een uus ekocht, en we zyn 't e bitje (styf) an 't erdoen. --Astro 21:03, 7 september 2007 (UTC)
Ik wenschn joun veel geluk in joun nieuw uus, Astro--Zeisterre 21:25, 7 september 2007 (UTC)
Merci. We veruuzn van Antwerpen (appartement in 't centrum) na Borgerhout (uus mit een of): dat vroagt om e nieuw artikeltje ollichte ;-)
Eij nog gin mezerie genoeg mè de wiki dajje nog en uus derby moe kôopn ? Veel amusement, en zet moa jen bankrekeniengnumero nevenst unen verjoardag, kwestie van de minsn ip 't juuste spoor te zettn. --Foroa 21:46, 7 september 2007 (UTC)

RSC Anderlecht

'k Zien da je kirs ieder kêe veraard et in keirs in 't artikel over Anderlecht. Zeggn ze da nie in Mêesn? Wyder zeggn 1 kêe of 1 ki, 2 kirs. Voen de reste zy ke wel 't akkôord me je veranderiengn wi. Meuzel

toe-toet. Wyder zeggen oek kirs. Moa dat moej volgens de SV schryven lik keirs. Juste lik in weireld. Allez, dat is toch wuk da'k ik ossan peisnde. Moa ke kun ik oek missen, wi. --Astro 21:01, 7 september 2007 (UTC)
De klanke in kirs is egliek aars of in weireld? Mo 'k zoen nog eki moetn kykn oe dat ollemoale in makoar zit met da SV. Meuzel

Boudewyn en Lodewyk

Astro, m'ein ier nog ofgesprookn da Boudewyn ok es; toun zou'k ook opteern vo Lodewyk i.p.v. et AN Lodewijk. --Patrick 20:40, 19 september 2007 (UTC)

ah, oei. Ik goengn d'rvan uut: eigennoamn ni verwestvlamschen. Om gin 1001 variantn t'en. 'k Wistn dus ol ne mi damme etwuks in dien zin ofesprookn addn... --Astro 06:36, 20 september 2007 (UTC)
Boudewyn, Lodewyk zou gin probleem meugn geevn (y es uze klanke vo de AN ij), over Koarel zyn de meniengn verdeeld. De grenze es dus zekers nie dudelik... --Patrick 07:18, 20 september 2007 (UTC)
Surtout a je oek nunder epitheton ornans goa vertoaln. --Astro 08:55, 20 september 2007 (UTC)

Namen verwestvlaamsen: wat kan (niet)?

Hoi Astro, 'k è d'r e nieuwe toalvroage van gemakt. Keun je ne kee kykn oe de concluusje dudelik genoeg es, en oe je soms nog vroagn of upmerkiengn èt?

Merci vo joun terugkoppelienge, 't es deur zukke vroagn/upmerkiengn da we tout betere ofsproakn keunn kommn. --Patrick 23 okt 2007 19:12 (UTC)Reageren[reageer]

Lien van de Kelder

En, ei je antwoord ghèd? Zie: Discuusje:Lien Van de Kelder. Groeten, Tbc 4 nov 2007 18:55 (UTC)Reageren[reageer]

nink :-/ --Astro 5 nov 2007 09:05 (UTC)Reageren[reageer]

Peilienge

Hallo Astro. Zie je 't zittn vo e stemme uut te briengn in et stemlokaal rond de twee on/oun/oen-stemmiengn ? 'k Vinne 't belangryk da je gy joun stemme ook lat oorn. --Patrick 8 nov 2007 15:58 (UTC)Reageren[reageer]


Almazán

Please, could you translate this article onto the language of this Wikipedia? Thanks for your help. If you wanna translate your city onto Aragonese, Spanish, Catalonian, Galician o Asturian language, tell it to me, please. I'm Chabi on these Wikies.--85.54.141.142 12 dec 2007 15:45 (UTC)Reageren[reageer]

Astro querry

Guten morgen, Astro! What's up? I am wondering if you could help me translate a very short stub version of 1 or 2 sentences of this article for the West-Vlams wikipedia? Thank you very much for any help you could provide. I hope to hear from you. Regards ;) Valpigirla 25 jan 2008 06:44 (UTC) (Fräulein 23)Reageren[reageer]

Shit ...

... ge woart 3 secondn vroeger dan ik:-) Leve Volderke! --D-rex 6 apr 2008 14:33 (UTC)Reageren[reageer]

't Is gin kunste: ik ad 'n 't ol opeschreevn 2 kilomeiters vôor 'n arrivée :) En doarachter ad 'n 'k et ouk abusivelik enoteerd op 'n Nederlandschen wiki :) --Astro 6 apr 2008 14:59 (UTC)Reageren[reageer]

Weireldkampioenschap

Weireldkampioenschappn Velokoerse en Weireldkampioenschap (koers). 't Zelfste?--Zeisterre 8 apr 2008 18:40 (UTC)Reageren[reageer]

Dju, joa't. 'k Addn dat artikel nog nôois ezien. Ze moetn t'ope esmeetn zyn. Merci vo de tip! --Astro 8 apr 2008 18:52 (UTC)Reageren[reageer]

Bydroagn

Proficiat! Nog ne ki zo vele ;-) Tbc 12 apr 2008 10:34 (UTC)Reageren[reageer]

Merci :) 'k Goan ol begunn mi de WK's. --Astro 12 apr 2008 16:56 (UTC)Reageren[reageer]

Astro, zie je 't zittn vo meidiscuteern up Wikipedia:SV_V1.2#Initiële h? --Patrick 24 okt 2008 10:34 (UTC)Reageren[reageer]

Turk

Zie Discuusje gebruker:Tbc

Blue Star Poperinge

Hallo, ik had op de Nederlandstalige wikipedia een artikel zo goed als af over nl:KBS Poperinge, toen ik zag dat er hier ook eentje stond, mét foto's. Ik heb eentje van die foto's naar commons gekopieerd (er staat een GFDL licentie op nu, ik dacht dat dat de bedoeling was (commons:File:BlueStar2.jpg), fix dat maar hoor als er dingen mis zijn). Dus bij deze, gezien je interesse in de clubm, vind je dit misschien ook interessant om weten ;-) --LimoWreck 17 apr 2009 16:21 (UTC)Reageren[reageer]

geen probleem mee. De foto's mogen vrij gebruikt worden. Ik zal ook wel dingen pikken uit het NL artikel als het in mijn kraam past.

translation request

Greetings Astro !Could I ask you to translate en:Qin Shi Huang(listed in 1000 vital articles) and en:Wuhan(a chinese city,my hometown) into West-Vlams?You may shorten them as possible to contain only the basic informations,one or two sentences are enough. If you want me to translate any article into Chinese or Vahcuengh,contact me without hesistation. Thank you very much!--Biŋhai

Wenschn

Dag, Astro. 't Doet deugd dat er nog e kêer etwien van d' "anciens" hier 'n artikel schryft. Hopelik volgn der nog ;-). Groetjes en de beste wenschn van --Zeisterre 30 dec 2011 13:18 (UTC)Reageren[reageer]

Ja, 'k weetn 't. Moa 't is lik vor olleman verzekerst: gin tyd vo nietn enni. :/ Ouk voe joen: de beste wenschen! --Astro 4 jan 2012 08:50 (UTC)Reageren[reageer]

Bedankt voor uw bericht

Hai Astro, ik zag uw bericht en ik heb er over nagedacht. Heeft u wellicht de tijd me de bepaalde basisregels van het West-Vlaams en handigheden aan te leren? Zeisterre vermeldde al dat hij best wel eens bereid is om mijn bijdragen na te kijken op spelling en taalgebruik, maar ik wil eerst wat meer in de diepte op de taal zelf voordat ik hele pagina's ga schrijven :P . Stephan 0796 (overleg) 10 jan 2016 21:37 (UTC)Reageren[reageer]

Hey Stephan 0796! Eerst en vooral: Zeisterre is een "ze". Allez, dat dénk ik toch, sinds ik op deze Wiki zit :) Wat het aanleren betreft... hoe graag ik ook zou willen, dat zal er niet van komen. Vooral omdat ik amper nog op Wiki zit. Het bewijs is er: je hebt ocharme 17 lange dagen moeten wachten op een antwoord... :/ --Astro (overleg) 27 jan 2016 19:46 (UTC)Reageren[reageer]