WukBewerken

"Wuk" ken 'k nie. Is da algemêen Westvlams ?--Busveugle 1 mei 2009 19:47 (UTC)

"Wuk" is Zuudoostelik West-Vlams (ZO WVL). Kyk hier. Ik zeggn ook gin "wuk", want ik zyn van de kust, mor ik weunn nu in Roeseloare en doa zeggn ze wel "wuk".--Zeisterre 1 mei 2009 20:36 (UTC)

Plekke in West-VloandernBewerken

Welkom ip de West-Vlamsche Wikipedia, Forstbirdo. Beter loate of nôois... ;-). 'k Hen gezien da je gy nu in Kapellen weunt. Moa van woar juste in West-Vloandern zy je gy ofkomstig, o 'k da meugn vroagn? Groetjes --Zeisterre 24 sep 2010 10:44 (UTC)

Beste Zeisterre, Va' Westkerke. Moa 'k zyn aa bykans 40 joar weg uut Wes-Vloandr'n. 'k komn wê nog reeglmoatig in de streke van Oostende en Brugge ip famieljebezoek. --Busveugle 24 sep 2010 19:07 (UTC)
Aha. 'k Giengn lik peizn da je gy van de kantn van Eernegem woart, Busveugle. Moa 'k zittn der toch nie te verre van... :) . Hopelik kommn der nog vele Westkerkse artikels :) --Zeisterre 24 sep 2010 19:27 (UTC)

VraagstjieBewerken

Dat Forstbirdo, zy je gy de vertoalienge van 't bosvogeltje ? 't Is e schgôon blommetjie dadde. Lotje (overleg) 19 ogu 2012 16:37 (UTC)

Êrtoalinge -> VêrtoalingeBewerken

Dag Forstbirdo, worom zet je gy oltyd Êrtoalinge in de platse van Vêrtoalinge. Je vergit gy olotyd den d vo da woard te zett'n, of ist ik die't mis ip én? Lotje (overleg) 20 ogu 2012 06:35 (UTC)

Beste Lotje, Myn wêergaavn van gedichtn uut andre taaln zyn gin vertoaliengn, zô goed zyk ik nie. 't Is byzoundre moeilik zonie ounmeuglyk ( vor ne simple liefêbbbre lik ik ) vô teglyk djuuste te vertoaln en toch nog e bitje de gêest van t ôorsprounlik werk te loatn uutkommn. Doarom ênnek ik 't wôord "êrtoaln" uutgevoundn ( êr = her of opnieuw ) dus etwadde ipnieuw doen verryzn in e bepoalde toale (ier 't Westvlams) moa zoundre da 't eignlyk 'n echte vertoalienge is. Je moe de menschn ip Wikipedia e bitje dichtrlikke vryeid geevn, andrs goan z'allemalle undre biezn pakkn…Ooplik zy gy gin schoolmêestresse (in de slichte zin) ? Gy zy wê heel neistig en da verdient e piepre. --Busveugle (overleg) 20 ogu 2012 07:18 (UTC)

Bofartikel september 2012Bewerken

Allez, proficiat ée Forstbirdo mé joen artikel die van de moand een bofartikel is. J'ett' er veel werk en tyd in gestôkn en 't is en schôonen artikel gewordn. Lotje (overleg) 1 sep 2012 15:00 (UTC)

Request for Help, pleaseBewerken

Greetings Mr Forstbirdo,

Nice to meet you.

Could you kindly help me translate these passages into the wonderul West-Flemish language? please.


"Jezus Christus, het Woord dat vlees werd, gestorven aan het kruis voor de verlossing van zondaars, herrezen op de derde dag en ten hemel gevaren. Hij is de enige Redder van de mensheid, de Schepper van de hemel en de aarde, en de enige Ware God".
"De Heilige Bijbel, bestaand uit de Oude en Nieuwe Testamenten, is geïnspireerd door God, de enige bijbelse waarheid, en de norm voor het christelijke leven ".
"Redding wordt geschonken door de genade van God door het geloof. Gelovigen moeten vertrouwen op de Heilige Geest om heiliging na te streven, God te eren, en om van het mensdom te houden".


Your help would be very Gratefully Appreciated, Thankyou very much. --Jose77 (overleg) 15 sep 2012 01:16 (UTC)

Hi, Forstbirdo is not in I guess, but I'll do it for you:
"Jezus Christus, 't woôrd da vlêes wierd, gestorvn an't kruus voe de verlossienge van zoendoars, herrezn ip de derden dag en ten'emel gevoarn. Ie'is den ênigen redder van de menschied, de schepper van den emel van van d'eirde, en den ênigen woaren God".
"Den Hilligen Bybel, bestoande uut 'Ougde en de Nieve Testamentn, is ginspirird deur God, d'ênige bybels woarhied, en de norm voe 't christelike levn".
"Reddienge wordt geschoenkn deur de genoade va God deur 't gelôave. Gelôavign moetn vertrouwn ip den Hilligen Hêest voer illihynge noa te strevn, God t'êren, en voe 't mensdom t'houdn"

Cheers. Lotje (overleg) 15 sep 2012 16:17 (UTC)

Wikipedia:SV V1.3 SoamnvattiengeBewerken

Dag Forstbirdo, zou'me nie betr olletwêe eki die regels van buutn lêern, 'k peizn da'mme nie gôed bezig zyn. Lotje (overleg) 17 sep 2012 14:22 (UTC)

Dag Forsbirdo, voe nog e ki wêere te kommn ip't schryven: is't nu joenk of jounk en joen of joun? Ik vien'n da nieverst wêere. Lotje (overleg) 18 sep 2012 12:48 (UTC)

Een têekn van erkenniengeBewerken

 
E sterre voe joen voer ol 't werk da je iêr doet.

Lotje (overleg) 28 sep 2014 05:32 (UTC)

BoekeneuteBewerken

Dag, Busveugle. Zy je gy zeker da je gy 'boekerneute' zegt? Ik zeggn 'boekeneute' en met te googeln kom 'k allêne moa 'boekeneute' teegn, lik hier bvb. :) Groetjes --Zeisterre (overleg) 19 jan 2015 18:57 (UTC)

Dag Zeisterre. Vôgns myn geheugn klaptn wiedr in Westkerke (bykans tjêstig joar geleen) van boekerneutn of beetre van boekrneutn. 'k Goan probeern e leeftydgenôot uut Westkerke te vraagn of 'k ik mis zyn. 'k Zoe nie te veele ip Google vertrown vo goed oed Westvlams te leezn. Viftig joar tilleviezje zyn e rampe vo 't ôorsproenklik Westvlams da nu hêelegans verwoaterd is, ook ip Wikipedia. --Busveugle (overleg) 19 jan 2015 21:52 (UTC)
En ik zeggn ook 'nutjes' in plekke van 'neutjes' ;-) --Zeisterre (overleg) 20 jan 2015 09:08 (UTC)
Da klopt ! "neutjes" bestoa verzeekrs nie in 't Westvlams. --Busveugle (overleg) 20 jan 2015 17:13 (UTC)
Vôgns myn êrinrienge klaptn wiedre in Westkerke (+- 1960) van "boekrneutn". 'k Ên nog gin getuugn kunn vienn doavan. 't Oostends Wôordnboek van Roland Desnerck (1988) êed 't oovre "boeknneute", "boeknneutn" (mv), "boeknnutsje" (vklw). --Busveugle (overleg) 22 jan 2015 09:20 (UTC)
En ik zeggn dus 'boekeneute', moa myn vint (van Roeseloare) kent da woord nie. :-). Zynder zeggn trouwens 'note' in plekke van 'neute'. --Zeisterre (overleg) 22 jan 2015 10:08 (UTC)
't Westvlams lik "êeneidstoale" bestoa nie. 't Is e mienglienge van oeneindig veele varjantn. E poar kielomeetrs voddr ist aweere etwat anders. Peure nateure, varjoasje e nog eki varjoasje...--Busveugle (overleg) 23 jan 2015 09:37 (UTC)
Algemêen West-Vlams bestoat inderdoad nie. Zelfs binn de groepn Nôordelik West-Vlams, Westhoeks en Zuudôostelik West-Vlams bestoan der nog serieuze verschilln. Peure nateure :) --Zeisterre (overleg) 23 jan 2015 11:59 (UTC)
'k Moen zeggn dan 'k 'boekerneute' beter voundn of 'boeknneute'! Van myn meug je gy da were verandern lik da 't was, Busveugle :-) --Zeisterre (overleg) 23 jan 2015 13:21 (UTC)

berkeBewerken

Dag Forstbirdo, toevollig gezieên dat dadde gin berke zoe zyn (omdat de name van d'ofbeeldienge, ip verzoek van den uploader) veranderd wierd. Hickory is, ols'ek et meug'n geloven "Carya", mo wat ta tadde is weet ek ik ook nie. Os je 't an myn vraagt, een andere fotoo woare misschien beter, etwadde iêrvan? Lotje (overleg) 2 okt 2017 15:01 (UTC)

Dat is e goe gedacht. Bedankt.--Busveugle (overleg) 2 okt 2017 18:50 (UTC)