Wikifalcon, welgekomn ip de West-Vlamsche Wikipedia. Moest je me vroagen zitt'n, ku je ne kêe zien ip Help:Wikipedia of meugt je ze alsan stelln in de café. Veel succes! Tbc 19:31, 13 moarte 2007 (UTC)

Wikifalcon, ook namens myn welgekomn ip de West-Vlamsche wiki. Van wo zy je gy? --Filibertus 19:37, 26 moarte 2007 (UTC)

Mercie vint! Ik zien van Brugge;) En van woar gie? groetn, Wikifalcon 19:56, 26 moarte 2007 (UTC)
edit: kmoent ol nie vroagen, kkan beter jirst no j'n 'gebruuker' gekeken! Awel, da vienek gjistig van nog e fanatieke West-Vlamsche Bruggelienk tegen te komn!
je meug gerust zyn! kzyn ook oltyd blye ok èèn teg'nkom'n ;-) - je moed'anders ook u kè untwad over je neigen schryven! en nateurlik ook vele schoan artykels over onze prachtigen stad en onze glorieuze provincie!!!--Filibertus 20:40, 27 moarte 2007 (UTC)

Jan BriedelstadionBewerken

Hey Wikifalcon, een bitje frustrerend é o je achteraf ziet da de pagina da je juuste geskreevn eit ol bestoat. Nie van antrekk'n, 't overkomt iederêen wel ne kêe :-) Zeg d'je gie echt briedelstadion en es da een olgemêen angenoomn uutsproake in't Brugs? O da ozô es goa ke ne redirect moak'n van uw pagina. --D-rex 06:48, 28 moarte 2007 (UTC)

Hallo D-rex, inderdoad vree frustrêrend joat!:) kan't pertangs nog ipgezocht of da 'jan breydelstadion' nie bestoend, mo tis bliekboar -stadium, domee dattie't nie'n voend.. Ik peizen wel dat er over't olgemêen Jan Briedel wor gezeid in't Brugs, tenzij dan ze't e bitje schône wiln uutspreekn en toch Breydel zegn... Ik vroegen me ton ôok ôf of dan ze over't olgemêen stadium of stadion zegn.. Gr, Wikifalcon 10:41, 28 moarte 2007 (UTC)
in 't echt zeggen me eigentlik nog oltyd 't olimpiastadion/stadiom of geweun 't pling van de cercel--Filibertus 19:41, 30 moarte 2007 (UTC)
Ah potverdomme, bie oes zegn ze pertangs idder 't pling van de Kluup wi! Mostet all^ene voe de sirkul zien zoen ze zels nie begost en me da pling zels an te legn;-) en inderdoad, olympia in de volksmoend, mojah, das nie mi juust é... Wikifalcon 23:46, 30 moarte 2007 (UTC)
tis nie meugentlik, een club-zot :-) mo kent gistren gecontrollèrd (binst dan die smêerlappen van roeseloare ten oenrechte èèst vôorengekommen woaren, wa da ton gelukkig nog een bitje in de latste minuten were een bitje rechtegezet is en de stand dus ip 1-1 g'endigd is...) en ze klappen inderdoad van et Jan Brydelstadiom --Filibertus 20:00, 1 april 2007 (UTC)

Ligt/legtBewerken

Net zoals ligt/legt zijn er nog vele streekgebonden uitspraken die niet meteen te extrapoleren zijn naar andere woorden (zoals je aanhaalt met binn/benn). Voorbeelden:

  • minsn, mensn (zonder de sch, sj, sk variaties)
  • up/ip
  • ...

--Foroa 14:59, 7 meie 2007 (UTC)

DomeinBewerken

't Is nie omdat er sommigte "domien" zeggn tegen "domein" da da doavôren juuste is. In 't AN schryven ze "domein" en nie "domijn". En 't is ook nie omdat er sommigte "Jan Briedel" zeggen teegn "Jan Breydel" da da doarom juuste is.--Zeisterre 15:39, 12 ogustus 2007 (UTC)

Ge ziet ôok regelmoatig domin, doming, domienk ipduukn. --Foroa 15:46, 12 ogustus 2007 (UTC)

Juuste, Foroa. Ik zeggn "doming" --Zeisterre 15:50, 12 ogustus 2007 (UTC)
't nie omdan der sommigte 'domein' zegn dat dovôren zuust is. 'Domien' got ollesins dichtr lign bie 'tgêen dan ze do zegn of 'domein'. 'Doming' is zels nog beter. Mo toch gin 'domein' zekers?!;-) Wikifalcon 15:54, 12 ogustus 2007 (UTC)

Gelikt ip het typisch probleem van en word da vroegr domyn me y / ij geschreevn wa. --Foroa 15:56, 12 ogustus 2007 (UTC)

Ik peizn da "domein" 't juuste woord is en da wordt in 't West-Vlams "doming" uutgesprookn. Lik da "trein", "tring" wordt.--Zeisterre 16:09, 12 ogustus 2007 (UTC)
  • Domeynen
  • Treyn
  • Typische evolutie van -eyn naar -ein ? --Foroa 16:50, 12 ogustus 2007 (UTC)
Inderdoad, Foroa. En z' en myn vroeger altyd gelêerd da je moste kykn noa d' uutsproake van 't West-Vlams vo te weetn of een woord in 't AN met een "ij" geschreevn wordt of met een "ei". Je moet ton nateurlik wel de juuste uutsproake weetn.. :-)--Zeisterre 18:13, 12 ogustus 2007 (UTC)
Domee da pakweg 'domyn' ol uutgeslootn is dus... Mor kgon der ier dus van uut daddet 'doming' wordt, juste lik damme 'tring' zoen schryvn? Wan omme 'trein' schryven in de wêetnschap dammet toch wel lik 'tring' gon uutspreekn, wad is ton nog 't nut van e West-Vlamse Wikipedia? Ton kumme olles gerust in't AN schryven in de wêetnschap damme't wel int West-Voams gon uutspreekn... Ik an der mo 'domien' van gemakt, omdak peisdegn dat '-ing' were te winnig olgemêen West-Vlams g'oriëntêerd zoe zyn... 'k weetn ik ôok nie oe dan ze da doar in zuudn uutspreekn:-) Gr, Wikifalcon 19:11, 12 ogustus 2007 (UTC)
Ter informoatie: 'k zegge 'k ik (Kortryk) domin (lyk in myn uus) en nie doming (lyk in tring). Tbc 19:14, 12 ogustus 2007 (UTC)
Nè, kyk, nog eentwad anders. En stoat dad azo ôok in't Kortryks wôordnboek? Wikifalcon 19:16, 12 ogustus 2007 (UTC)
Alli, Tbc! Van myn meug je gy ton in 't AN "domijn" schryvn met een "ij" :-)--Zeisterre 19:34, 12 ogustus 2007 (UTC)
'k Zou 't nie weetn oe dat dat in Kortryks woordnboek stoat en a 't gy 't zelste es, Zeisterre, goa 'k et ollik toch ip domein oudn in 't ABN ;-) Tbc 19:40, 12 ogustus 2007 (UTC)
In Wervik zeggn me wyder doming. --Patrick 21:39, 12 ogustus 2007 (UTC)
Idem vo Oostende. Jack the Stripper 22:08, 12 ogustus 2007 (UTC)
Tis duudlik da de mêerderied 'doming' zegt, dus ton ist goewd é nu:-) Wikifalcon 22:40, 12 ogustus 2007 (UTC)
En gy moet nu in 't vervolg in 't AN "meerderhijd" schryven met 'n "ij", Wikifalcon... :-)--Zeisterre 08:22, 13 ogustus 2007 (UTC)
Worom dadde? Kzoen da moen doewn ok 'mêerderYd' an geschreevn... :-)Wikifalcon 09:52, 13 ogustus 2007 (UTC)

AssebroekeBewerken

Inderdoad, de grotste gezien in oantal inweuners. Zie Brugge#D.C3.AAelgem.C3.AAentn. Tbc 6 nov 2007 19:26 (UTC)

"Grotste" is in d'êeste plekke nog olsan d'ippervlak. Ot over t'oantal inweuners goat, zoej dat er beter bie zetn vo de duudlikid. Mor oendertussen è Sint-Andries Assebroeke ol ing'oald ip da vlak;-) Wikifalcon 7 nov 2007 00:42 (UTC)

MechelnBewerken

Jo, wiki. Woarom ej "Beziensweirdigeedn" veranderd in "Bezienswèèrdigeedn"? Dat et toch nietn te moakn mi SV? Of zyn'k ik nu azo mis? --Astro 22 feb 2008 14:12 (UTC)

't Zoe kunn dak verkêerd zien wi, ton moej't mo were verandern, mo sprik je dad echt azo uut in Poperinge (gezien dat ôorsproenklik int Poperiengs was)? "Beziensweirdigheedn"? Gelik "meuglikeid" of "ei" (van "eiers")? tis toch "wèèrde" (waarde) damme zegn, nie weirde? Gr, Wikifalcon 22 feb 2008 14:50 (UTC)
Joat. Moa die schryfwyze goat ouk op vo die klanke, by myn weetn. Ik schryvn bevôorbeeld "weireld", en ni wèèreld". 'k Goan 't eki vroagn na Patrick, nuuzn toalman. --Astro 22 feb 2008 15:07 (UTC)
Bwa, ik weten damme dad in Brugge noois gelik "weirde" zoen uutspreken, noch schrievn. Tzoe kunn dat dad in Poperienge azo wel is, mo kzoent vrêe roar viendn. Wikifalcon 22 feb 2008 15:09 (UTC)
Voilà, de SV gift my gelyk:

SV-ei Schrijf ei voor "r" in woorden als: peird, geirne, weireld paard, graag, wereld--Astro 22 feb 2008 18:11 (UTC)

Mja, die SV... Ik weet dat ik als ik "-eir" lees en uitspreek dat totaal anders zou klinken dan wanneer ik "wereld" ("wèèreld") zou uitspreken. Maar dan spreek ik natuurlijk enkel voor het Brugs... Wikifalcon 22 feb 2008 18:58 (UTC)
Denk je nu echt dat ze dat elders met 'ei' uitspreken? Er is toch een verschil tussen spelling en uitspraak? Of spreek jij het Engelse 'rough' en het Franse 'noix' uit zoals je het schrijft?--Pastel 22 feb 2008 19:42 (UTC)
Neen, ik kijk in mijn Brugs Woordenboek, en daar staat heel duidelijk "wèèreld". Het meest logische en consequente ook. Want blijkbaar heb je meerdere mogelijkheden volgens het SV om "ei" uit te spreken, dus is het maar wat raden. Of zeg jij me eens hoe je "eigen" uitspreekt. En ja, ik weet dat vele klanken of woorden op andere plaatsen in West-Vlaanderen wel eens anders worden uitgesproken. Wikifalcon 22 feb 2008 20:11 (UTC)
Wel, Wikifalcon, met alle respect... maar dan moet je die ei-regel van het SV contesteren. En niet zomaar lukraak dingen verbeteren in andermans teksten, omdat jij dat logischer vindt. --Astro 22 feb 2008 20:46 (UTC)
Ja, ik weet het, 'k was er misschien wat snel mee. Maar 'k zei het, je moet het maar terugdraaien als het volgens de SV-regels niet goed was ;-) Ik vind die regels allesbehalve logisch (laat staan correct; ze druisen in tegen 3/4 van wat in het Brugs woordenboek staat, en dat is toch niet samengesteld door een bende amateurs), maar ik ga er niet meer over in discussie, omdat het wellicht een soort compromis is tussen de verschillende vormen van West-Vlaams. 'k Had het nu gewoon "per ongeluk" aangepast, omdat ik dacht dat het een foutje was ipv een SV-regel. Wikifalcon 22 feb 2008 20:52 (UTC)
Os ze bvb. "zien" en "zyn" , "kiekn" en "kykn" ip de zelfste maniere schryvn zegt da vele over da Brugs woordnboek...:-)--Zeisterre 22 feb 2008 21:47 (UTC)
Mo da doen ze dus nie :-) Tis "zieën" en "zien" en "kieëken" en "kieken". Wikifalcon 22 feb 2008 21:55 (UTC)
Moa 't es toun ook ne woordnboek specifiek vo 't Brugs die nie noodzoakelik vo 't West-Vlams in 't olgemeen van toepassienge es. --Patrick 22 feb 2008 22:10 (UTC)
't Is da dak zeggen é :-) Domee dak wok nie mi moelik gon doeën over die SV-regels, met da da verzekers e compromis is tuschen de verschillige sôorten West-Vlams. Gr, Wikifalcon 22 feb 2008 22:24 (UTC)
't Woordje "wok" stoat verzekers nie in 't Brugs woordnboek :-)--Zeisterre 22 feb 2008 22:27 (UTC)
Nint, ken da van e moat van Roeseloare, en kgebruukn da gèren voe te typen ;-) Wikifalcon 22 feb 2008 22:36 (UTC)

Peird, eirdeBewerken

Hallo, Wikifalcon. Zou je gy myn kunn zeggn oe da ze "peird en eirde" (AN paard en aarde) schryvn in 't Brugs woordnboek? Bedankt en groetjes van --Zeisterre 28 feb 2008 10:44 (UTC)

Is dat een geheym misschiens...:-)--Zeisterre 1 mrt 2008 17:39 (UTC)
Oei excuseer, kan dad ier zels nie gezieën van da pèèrd en dien èèrde :-) Int Brugs woordnboek schrievn ze dus geweune "pèèrd" en "èèrde" ;-) Wikifalcon 1 mrt 2008 22:59 (UTC)
Bedankt, Wiki. ;) En ik zyn ook wel vo "pèèrd" en "èèrde"--Zeisterre 2 mrt 2008 11:30 (UTC)

EenBewerken

Hallo, Wikifalcon. Ik zoun ook gèèren weetn oe dan ze 'een' schryvn in 't Brugs woordnboek. Bedankt vo de moeite.--Pastel 28 feb 2008 11:49 (UTC)

In 't Brugs woordnboek schryvn ze "eeën"--Zeisterre 28 feb 2008 11:51 (UTC)
'k Vindn dat e goeie spellinge vor oe dan ze dat in Brugge zeggn, want èèn lik dan der sommigte schryvn is Ostends.--Pastel 28 feb 2008 11:58 (UTC)
't Angt er van of oe da je die "èè" definieert. Die Fransche accentn (è lik in élève) doen my peizn an [ɛː]?. Foroa zoudt ze gebruukn vo [æː]?.
Zie ook de discuusje è/ei/e/ee.. Stellienge 6: nieuwe spellienge vo Brugs 'pærd'. --Patrick 28 feb 2008 12:06 (UTC)
O je in 't Brugs èè gebruukt vo peerd. In 't Brugs èn 'peerd' en 'een' toch 'n heel verschillige klank en vo 'eeën' in 't Brugs past noch 't een noch 't ander van joun fonetische teekns.--Pastel 28 feb 2008 12:26 (UTC)
Joun upmerkienge es terecht Pastel. 'k Bedoelde 'k ik ollene da tout nog toe de èè (lik van "èèn") nie gedefinieerd es in SV en vo verschillige interpretoasjes vatboar es, m.a.w. 't ligt nu nievers echt vaste oe da je èè moet uutspreekn. --Patrick 28 feb 2008 13:36 (UTC)

Brugsche vormleerBewerken

Wikifalcon, zie myn antwordn up joun vroagn in Discuusje_Wikipedia:Vormleer_Brugs#VERBRUGSING. Groetjes! --Patrick 19 okt 2008 10:05 (UTC)

deelgemeenjeBewerken

hello,

misschien heb je de nominatie v/e belgisch sjabloon gezien op nl:Wikipedia:Te_verwijderen_sjablonen/Toegevoegd_2009_week_13 (treiternominatie van enkele hollanders???) en wil je er ook even je gedacht kwijt? Ohja, er zijn een aantal gebruikers die denken dat ze dan maar meteen het sjabloon moeten vervangen door een generiek sjabloon (wat niet de bedoeling is uiteraard), zie nl:Speciaal:Bijdragen/Hanhil of dan halen ze de stormtroepen erbij [1]. Dus als je zo'n vandalisme ziet, zet ook maar gerust het sjabloon terug, het is helemaal niet gezegd dat het weg moet ;-) Groeten --LimoWreck 25 mrt 2009 17:04 (UTC)

NlBewerken

Hallo Wiki,

't Moe zyn da je d' artikels ip uze West-Vlamsche Wiki styf goed vindt, Wikifalcon. :-). 'k Zien da je were één van uze artikels letterlik vertoald het noa de Nederlandsche Wiki: 't artikel van Pastel Grôte Markt (Brugge). Nog beter zou zyn da je ook e kir e West-Vlams artikel zou schryvn ip uze Wiki in plekke van allêne moa te copieern vo nl... ;-). Groetjes van --Zeisterre 11 jun 2009 10:50 (UTC)

't Is toch gin problêem dak z'int Nederlans vertoaln? 'k Geloovn dat't den twidden is dak vertold en; de voarign was dieën van de reitjes. Vaneigens dak ze goeëd vien'n :-) Wikifalcon 11 jun 2009 15:50 (UTC)

NaamsveranderiengeBewerken

Tiens Wikifalcon, wu je gy joen naam mesjchien verandern in "Le Fou", lyk da je dat op de Nederlandsche Wikipedia gedoan ee? Steinbach 28 mrt 2010 20:51 (UTC)

Ah, 't is vriendelik daj't vroagt. Je meug gie da veranderen oj da kan. Gr, Wikifalcon 28 mrt 2010 22:03 (UTC)
Joak, lyk da ge zien kut, zin ik 'ier bureaucroat en kan ik dat :-) Steinbach 29 mrt 2010 20:17 (UTC)
Awel, je ziej gie stief bedankt ;-) Zien der azo nog Wikipedia's woarip daj gie da kan? Le Fou 29 mrt 2010 21:58 (UTC)
Joat, de Limburgsche en de Zeeuwsche, moar ik peizen nie da je gy doar ingeschreven zyt. Steinbach 30 mrt 2010 09:47 (UTC)
Nink :-) Le Fou 30 mrt 2010 16:28 (UTC)