Goaze

(deureverweezn van Gaze)

Goaze es een van de vier toestandn van materie.

Goazn zyn vloeiend, ze keunn vry beweegn en zettn under uut tout da de ruumte woarin da ze zittn, gevuld gerakt. Goazn keunn je t'ope duwn in e klinder volume, of loatn uutzettn in e grodder volume. Goazn èn e styf lege densiteit, da komt omda de molecuuln of atoomn in goaze verre van mekkoar stoan (vodder dan by vaste stoffn).

't Volume van e goaze angt of van twee grooteedn: temperateure en druk.

  • oe de temperateure omoge goat en den druk bluuft 't zelste, goat de goaze in volume toeneemn
  • oe 'n druk omoge goat moa de temperateure bluuft gelykig, goat 't volume van de goaze klinder zyn

Materie, vaste of vloeibaar, verandert in goaze oe de temperateure oge genoeg es. Die temperateure es eigen an de stoffe zelve. Zo komt woater gasvormig by 100 °C, et metoal yzer moar by 2750 °C, en zeurstoffe es ol gasvormig by -183 °C.

Interne koppeliengn

bewerkn