vls Dien gebruker ier es geboorn en gekwêekt in 't West-Vlams.


Clubzot en student.

Geboorn en getoogn Bruggelieng, moa myn oegders zien nie van Brugge en doamee da myn dialekt oltemets e miengelmoestjen is.

Artiekels dak begunnen en:

Artiekels woa dak e twa in meegeschreevn en: