Groene puutn zyn e sôorte va puutn die in hêel Europa vôornkomn en oek West-Vloandern. 't Zyn der wel nie zovele lik van 'n brune puutn.

De noame groen puut is eigentlik e verzoamelnoame van twêe sôortn puutn en de bastoardn die uut de twêe vorskomn. Beisn 'n latstn Ystyd zyn de twêe sôortn die ier leevn ountstoan ('n grôotn groen puut (toet 17 cm, AN meerkikker) en 'n klêen groen puut (toet zeevn cm, AN poelkikker)), mo ze zyn genetisch zoedoanig gelykig ebleevn, dan ze achter 'n Ystyd nog kusn poarn. 'n Bastoard noemn ze oek wel middelstn groen puut of eetboarn groenn puut en dien is zevve oek vruchtboar.

Uutzicht bewerkn

E groene puut is mêestol groene, mor vou nem te verkenn van e bruun, moe je kykn achter nunder oogn: atter er bruun-zworte plekke is, is 't e bruunn, aars nie. Up nundern rik en ze mêestol e lichtgroene striepe.

Leevnswyze bewerkn

Groene puutn leevn mêestol in 'n omtrek van woater (mêestol me vele groenigeid in en round), 'n grôotn nog mêer of 'n klêenn. Ze joagn doa up olle sôortn fernient, slekkn en wormes. De groddere bêestn durvn oek wel e ki muuzn, visschn of amfiebieën kokkeduunn.

'n Klêen puut overwientert mêestol up 't land, 'n grôotn up de ground van e pit.

Vôortplantienge bewerkn

Groene puutn leggn under eiers redelik loate (in meie). De dikkoptjes zyn groene en bruun van kleur. Mêestol veraarn ze in puutn teegn oest.