Dit artikel es geschreevn in 't Brugs, en da zou best ozô bluuvn.

't Illig bloed es e reliekwieë in Brugge.

Illig Bloed

Deurda Brugge in de middelêeuwn zo’n importente stad was, zyn der doa styf veel relikwieën binn gekommn. Ênen doavan is, volgens 't volksgeloof, ’t bloed van Jezus van Nazareth. De kapelle woar dat die relikwie bewoard wordt is nateurlik een antrekkienge vo de oenderdduzende toeristn, moa 't is toch ook nog oltyd een platse van volksdevotie.

Volgens da ze zeggen et Diederik van den Elzas, graaf van Vloandern, ’t Illig Bloed in 1150 meegebrocht uut ’t Illig land. Je zoed da van ze schonbroere, keunink Boudewijn III van Jeruzalem, gekregen en.

T'er zyn d'er pertang die eerder peinzen da de relikwie van ’t Illig Bloed e cadeau was van Boudewyn IX van Vloandern. Dat was de Vlamsche graaf die ip de 16ste meie 1204, achter de vierde kruustocht, keizer van Constantinopel gekroand wierd. In Constantinopel aan ze styf vele reliekwies die te maken aan mè Christus en die ol 't hope lagen in 't paleis van de keizere. De maniere woarup da de koker in bergkristol geslepen is, wyst er ip dat ie van Constantinopel komt. Diederik van den Elzas zoe wel de Sint-Basiliuskerke laten bouwn en ip de Burg woar da nu d'Illig-Bloedkapelle is. De relikwieë wordt nog olle vrydage en zundage getoogd in d' Illig-Bloedkapelle. En nateurlik is ’t er olle joare d' Illig-Bloedprocessie.

Ipmerkinge: ôok in Vormezêle is 't er een relikwieë van ’t Illig Bloed. Ja mo, zeggen de Bruggeliengen, is da wel een echtn?