Jezus van Nazareth

Jezus van Nazareth wos e mens die leefde in Palestina van 't joar êen toet 't joar 33. En is ouk ekend ounder de noame 'Christus' (de Gezalfde).

Ecce Homo (Beziet diene Miens), schildery van Antonio Ciseri woarin da Pontius Pilatus 'n gegeseldn Jezus toogt an 't volk van Jeruzalem (Joh. 19:5).
Christus in de storm ip't meer van Galilea van Rembrandt, gestolen uut et Isabella Stewart Gardner Museum van Boston, in 1990

Historisch

bewerkn

Vele is 't er nie bekend van Jezus. Moa volgens Flavius Josephus, e geschiedschryver van de Romeinn, et er toch een mens bestoan in die streke en dien tyd die azo noemde. E wos populair, want en adde vele volgelingn.

Geloof

bewerkn
  • Voe de joodn is Jezus geweune e profete, lik of dan der vele woarn in die tydn. Voe de moslims ist 'n ook e profete lik een ander (Mohammed was de latstn van allemolle).
  • Voe de christnn is Jezus vele mêer: 'n is de stichter en de centroale persôon van nunder godsdienst (Jezus Christus, de Gezalfde). Ze geloovn da Jezus tegelyk mens en goddelik wos. E wos de zeune van Jozef, e schrynwerker, en Maria, e simpel mesejoenk. Volgens 't Christndom wos Maria bevrucht deur 'n Eiligen Gêest. Z'n 'echtn' voader is dus God.

Zyn leevn

bewerkn

De ounderstoande feitn komn uut bronn lik de Bybel (mêer bepoald 't Nieuwe Testament). De Bybel is e geloofsboek, gin geschiedenisboek, dus dit moe je leezn met de nôdige kritische blik. Ouk ol omdat er in de Bybel weinig stoat over zyn leevn tusschn zyn 12 en 30 joar.

  • Volgens de volksoverleverienge is Jezus gebôorn in e stalletje in Bethlehem (dat stoa ni eschreevn in de Bybel), want Jozef en Maria woarn ounderweuge na 't stad voe de tellinge van de Romeinn.
  • Vele menschen peizen da Jezus analfabeet wos, lik de mêeste va zyn stand. Mor uut 't Evangelie va Lukas (Lucas 4:16-30) kun je oflyen dat 'n e tekste koste vôornleezn. De mêeste ounderzoekers goan der vanuut dat 'n Aramees koutte (en dus gin Hebrêeuws), mor volges sommigste kouttege em 'n sôorte Hebrêeuws me Aramese invloedn.
  • Toen at 'n 30 wos, gink 'n weg van uus. En ad ol zêre volgeliengn die overol meigiengn. E predikte overol round e ze wôordn maktn vele indruk; 't wos ouk redelik revolutionair vou dien tyd (in 't kort: leest de Bergrede).
  • Jezus adde vyandn. Op d'êerste plekke de Romeinsche bezetter, want dedie kostn gin populaire figuurn verdroagn, benauwd da ze woarn da die mens 't volk zoudt oproepn om te revolteern. Moar ouk de gêestelikn overied van 't land wos teegn Jezus: e tastte nunder gezag an.
  • Uutendelik ist 'n ter dôod gebracht an 't kruus. E straffe die de Romeinn ollêne vou de grotste krapuuls reserveerndege.

Trivia

bewerkn

De noame Jezeke is courant gebruukt, byvôorbeeld in de uutdrukkiengn "Ge zoudt'em Jezeke (of Ous-Êre) geevn zonder biechtn" en "t'en es gêen Jezeke". Volgens sommigste is Jezus in 't West-Vlams dikkes ook wel Jeetn genomd.