Legende (vertellienge)

E legende is e vertellienge over heilign, woarin dat er dikwyls e wounder beschreevn wordt.

De middelêeuwsche legendn wierdn vôorngeleezn in de kerke. Vandoar 't woord in 't Latyn legendum wa da wil zeggn: 't leezn weird. De vertelliengn goan nie allêne van mound tout mound moa wierdn vo 't êest ook ipgeschreevn en vastegeleid.

De gekendste verzoameloare van legendn was Jacobus de Voragine (1225-1289), eirtsbisschop van Genua en schryver van de Legenda aurea (Guldn Legende), e boek dat in de middelêeuwn styf vele geleezn wierd me stichtelikke vertelliengn. In de Nederlandn is de Beatryslegende 't gekendst.

Legendn

bewerkn

De noame legende wordt teegnwoordig ook gebruukt vo beroemde persoonn noa wien da vele menschn ipkykn. De biografieën die verschynn achter under dôod zyn soms te vergelykn me vroegere beschryviengn van heilignleevns.