Sauropsida is e taxonomische clade die bestoat uyt reptieln (inclusief veugels) en d' uytgestorvn Parareptilia. D'n term is oentstoan in 1864 mè Thomas Henry Huxley, die veugels mè reptieln groepeerde ip basis van fossiel bewys. Sauropsied'n zyn 't zustertaxon van synapsied'n (Synapsida), ook wel 'zoogbeistachtige reptieln' genoemd. Synapsied'n moak'n gèen deil uyt van de klasse reptieln, moa sommigte zyn loater g'evolueerd toet zoogbeist'n.