Welsh
Cymraeg
ToalgebiedWales, Iengeland
Chutbut (Argentinië)
Sprekers720.000 +
ToalfamilieIndo-Europees
Stoatus
Officieel inWales
ToalorganisoatieWelsh Language Commissioner
Comisiynydd y Gymraeg
Toalcodes
ISO 639-1cy
ISO 639-2wel/cym
ISO 639-3cym

Welsh (Cymraeg) is e Keltische toale, surtout gesprookn in Wales. 't Is verwant mè Cornisch en Bretoens.

Over hêel de weireld zyn der oengeveer 800.000 menschn die Welsh klappn, in Wales (611.000), Iengeland (150.000) en de provinsje Chubut in Argentinië (5000). Der zyn ook nog klêene gemêenschappn in de Verênigde Stoatn en Canada.

't Iengels woord Welsh is verwant an 't woord Woals en an 't Pools woord vor Italioan, Włoch. In 't Oudiengels betêeknt 'Wealh' vrimdn, moar ook sloaf.

Alfabet

bewerkn

't Welsh wordt geschreevn mè 't Latyns alfabet woar dan der acht dubbele medeklienkers an toegevoegd zyn, die anzien wordn lyk aparte letters:

a, b, c, ch, d, dd, e, f, ff, g, ng, h, i, l, ll, m, n, o, p, ph, r, rh, s, t, th, u, w, y

De letters "w" en "y" wordn anzien lyk klienkers, neffest "a", "e", "i", "o" en "u".

't Mêest gebruukt accent is de circonflexe die dient vor e lange klienker an te geevn by gelykige woordn woar dat de klienker kort uutgesprookn wordt in 't êne en lank in 't andere: vb. by "man" "plekke" teegnover "mân" "klêene".

  Zie de Welshe uutgoave van Wikipedia.