Departementn van Vrankryk

(deureverweezn van Departement (Vrankryk))

Frankryk is administratief ingedêeld in departementn die nog verder ounderverdêeld zyn in arroundissementn.

De Fransche departementn
Overzicht van de administratieve indêlienge in Frankryk

De Fransche departementn zyn genummerd. Oorsproenkelyk woarn z' alfabetisch geklasseerd en kreegn z' azo 'n iploopnde numero. 't Zyn mo loater oentstoane departementn die nie alfabetisch pasn in de numerienge. Praktisch al departementn zyn genaamd no riviern.

D'r zyn 13 regio's in Frankryk, die ounderverdêeld zyn in 101 departementn woavan vuuve overzêe. De departementn zyn:

De overzeese departementn zyn:

  • 971 Guadeloupe
  • 972 Martinique
  • 973 Guyane (Frans-Guyana)
  • 974 Réunion
  • 976 Mayotte