Welgekoomn ip de West-Vlamse Wikipedia, Endriek! Moest je me vroagen zitt'n, ku je ne kêe zien ip Help:Wikipedia of meugt je ze ôok alsan stelln in de café. Tbc 17:32, 25 november 2006 (UTC)

Van mie ôok nen hartelikken welkom, nieuw bloed es olsang geerne gezien, en gelôof mie, de west-vlamse wiki eit de neigienge om een versloavienge te koomn :-) --D-rex 18:49, 25 november 2006 (UTC)

Merci wei, kgoa mien beste doen vo nu en toen wok ne kjee entwodde te skrievn ier! Want kben ol oltied van tgedacht da 'tWest-Vlams nie mag verdwien! Met oeze kienders ème jeerst skoan vlams gekoet, moa mien oeders èn oltied dialekt gebabbeld met undre, dus kunze't olle twee. Up mien werk zien der collega's die da nie kun verstoan, zieder vindn dad olleman AN zoe moetn koetn ...

o je vroagn eit, keun je oltid ip de discuusje pagina terechtBewerken

Hey Endriek, ieder pagina eit ôok een discuusjepagina, dus o je vroagn of ipmerkienge eit over een bepoalde pagina, keun je oltid doar een vroagske achterloatn. --D-rex 16:53, 26 november 2006 (UTC)

uw vroageBewerken

zie min discuusje pagina User talk:D-rex --D-rex 19:13, 27 november 2006 (UTC)

Helpen aan de taalregels?Bewerken

Zeg Endriek, ben jij geïnteresseerd in taal (west-vlaams dan)? We hebben mensen nodig die voor wat noordelijk tegengewicht kunnen zorgen in de taaldiscussies, want nu zijn de regels misschien te sterk beïnvloed door de zuiderlingen. --D-rex 19:20, 27 november 2006 (UTC)

Keun je ne kjee mailn?Bewerken

Endriek, keun je mie ne kêe e-mailn. Ge keunt da doen deur noo User:D-rex te goan en links op Gebruuker emailn te klikk'n. K'zoe je willn bievoegn bie de kernvls'ers, o je da wilt natuurlik --D-rex 19:28, 7 december 2006 (UTC)

Hej Endriek, Ik ei nog nooit geôord van Saroo. Ik twiffel er nie an, moa t'zoe wel helpen oaje zoe kunn anduden woar da dadde gebruukt es. Da's êen van de bedoeliengen van de liste.

;Saroo 
 + : skorte, stofjas. Van t Franse sarreau 

Volgens mine wordenboek schrift men sarrau zonder e. Volgens je schrifwijze sprik je het als volgt ut: Saaroo (dus schrifwize saro). Correct ? Groet. --Foroa 14:42, 13 december 2006 (UTC)

j'e glik, t'es zoender e, 'k ad nie mêe gekontroleerd en 'k goa toen toevoegn damme widdre da tuus gebruuktn in Slyps, want in 't loagre moestme widdre nog ne saro andôen, en zelfs ollessis nog in d'êeste twêe joar van 't middelboar.
Interessant onderwerp vô ne wiki: 't --Foroa 18:56, 13 december 2006 (UTC)droagen van kils en skorten in de skolen.

Verduidelijking ivm regionale verschillenBewerken

Dag Endriek. We hebben samen op het artikel van Patrick Lefevere gewerkt. Jouw bijdrage, daar is op zich niks mis mee: prima werk. Alleen dit: als je regionale verschilletjes van een originele auteur wil veranderen (bijvoorbeeld: mijn vôorzitter naar jouw vôorzittre), dan moet je daar een goede reden voor hebben. Een reden kan zijn dat ze het in Môorslee, de geboortestreek van Lefevere, ook zo uitspreken. Maar in dat geval moet je een regionale template bovenaan het artikel zetten. Is de reden enkel jouw persoonlijke voorkeur, tja, dan bega je een fout, mijns insziens. Voilà, dat wou ik gewoon effe rechtzetten. --Astro 18:44, 4 januoari 2007 (UTC)

ik ben inderdoad van Môoslee en doarom ak da veranderd. Mo 'k wiste nie oe da'k doar die template moeste boven zett'n ... 'k è nu ne kêe gekeek'n up n andre bladziede en 'k goa datus anpass'n. --Endriek 19:02, 4 januoari 2007 (UTC)
prima! --Astro 21:25, 4 januoari 2007 (UTC)


Twêede VLS gebrukersbieêenkomsteBewerken

Zeg Endriek, keun je ne kêe noo Wikipedia:Café#Belangrik: vôorstel voo een twêede VLS gebrukersbieêenkomste gan kikk'n en u gedacht zeggn? Alvast bedankt --D-rex 19:06, 12 januoari 2007 (UTC)

Evaluoasje SVBewerken

Endriek, zoe je joen upmerkiengn rond SV 1.1 in 't vervolg up Wikipedia:SV_V1.1_Evaluoasje willn zetten? 'k Goa 't discuusjeblad van SV 1.1 blokkeern om te vermiejn da we up twee verschillende bladzid'n an 't evalueern zijn. --Patrick 11:19, 22 januoari 2007 (UTC)

Gin probleem! 'k at eigenluk up 't ende wok gezien da'k up n ander blad bezig woare dan gister'n ... --Endriek 13:13, 22 januoari 2007 (UTC)

Invoerienge Typische West-Vlamsche woord'nBewerken

Endriek, zoe't meuglijk zin de gemêenten dajje invoert in "Typische West-Vlamsche woord'n" in alfabetische volgorde in te voeren ? T'es meskiens nie ol te belanrik, moa oandre veufe teut 15 gemêentn achtre en word goan stoane, ton es 't vele gemakkelikker vôe iedrêen. En 't es ôok veel werk voe da ol in ordre t'ouden. Bedankt. --Foroa 19:29, 27 januoari 2007 (UTC)

'k wete 't, 'k è da achternoa gepeisd da'k dat de latste kêren nie gedoan a ...

Vasjke malk?Bewerken

Hallo Endriek, 'k ei geziene da je in 't artikel Wikipedia:Oe sprik je gy die 20 word'n uut - reeks II d'uutsproake vo Beseloare eit upgenoomn:

vasjke malk: Beseloare

Zy je gy doa wel zekers van? Want ik benne upgegroeid in Wervik en dat es moar en klene 10 km van Beseloare, 'k keune lik moa moeilik geloovn dan ze zyder doa vasjke malk zeggn, of ei'k et verkeerd voorn? --Patrick 09:14, 24 moarte 2007 (UTC)

ik ben zelve van Slyps ofkomstig, wok moar 'n poar km van Beseloare en ik a ne moat van Beseloare die da zei ... (moa 'k zie die gast nu nooit nie mêe, 'k goat ne kêe an myn ouders vroagen oese were zyn van reize). Oe 't nie klopt, goa 'k da were wegdoen! --Endriek 17:33, 26 moarte 2007 (UTC)

Ollêne moa West-Vlamsche noamnBewerken

Jo, Endriek. Êest en voorol: merci daj gildig meidoet met de opliestieng van de West-Vlamsche familienoamn. Toch 1 klêne opmeerkieng: probêert êest e ki te kykn op www.familienaam.be of da die noamn wel ollemoal zo typisch zyn. Byvôorbeeld Defauw: dat is e noame die lik in Ôost-Vloandern mêer vôornkomt dan in West-Vloandern. En dus meugt die noame d'r ni by. --Astro 14:54, 9 juni 2007 (UTC)

'k è pertank olle kêren gekeekn wi ... en 'k peisde 'k ik da Defauw mêer in WVl vôrenkwam? 't Stoan nateurlik gen provinsjegrenzen up die koarte ... --Endriek 13:45, 10 juni 2007 (UTC)

Groep(entheorie)Bewerken

Hey Endriek, ik ei nen achtergrond in kristallografie, en daar wos ter sproake van 'groepntheorie' (vlakgroepn, rumtegroepn). Es da niet iet voo de Groep (algebra) pagina. Wit je gie doar mêer over? --D-rex 18:57, 29 ogustus 2007 (UTC)

'k moe zeggn da'k nog wete wuk da ne groep es, moa de voddere theorie zit 'n bitje hêel verre wi! In de wiskunde die nu bevôorbild in 't middelboar gegeven es, komt da begrip zelfs in 't hêle nie mêe an bod! --Endriek 19:05, 29 ogustus 2007 (UTC)

Eeste of ÊesteBewerken

Hey Endriek, zeg je gie eeste of êeste? 'k vinne noamelyk de twee in Eestegroadsvergelykinge. --D-rex 17:51, 20 september 2007 (UTC)

'k zegge "êeste" mo 'k wiste nie da'k dat aksent wok up nen ôofdlettre koste zettn, 'k goa dad dus sebiet anpassn! --Endriek 18:00, 20 september 2007 (UTC)

www.ennih.beBewerken

'n Dien site bestoa nemê, nuuzn webmaster e zyn ôorn loatn angn. 'k En beslist voen me mêer iermei bezig t'oun, in te plekke van nog etwot derbie te neemn en mor oof werk te doen ('t is ier nu ol gin vettn). En 'k gon Ypers zettn boovn 't artikel, Dikkebusch is messchien juuste e bitje te... Meuzel