Karel van Provence

Karel van Provence (of Karel de Joungn), (845 - 24 januoari 863) was de joungste zeune van keizer Lotharius I en Irmingard van Tours. Je was keunienk van de Provence van 855 tout an zyn vroegn dôod in 863.

Karel van Provence
845- 863
Keunienk van Provence
Periode855-863
VôorgangerLotharius I
(Keunienk van Middn-Francië)
Ipvolgerverdêeld ounder
Lodewyk II en
Lotharius II
VoaderLotharius I
MoederIrmingard van Tours

Zyn voader Lotarius I verdêelde zyn Middnryk in 855, nie lange vo zyn dôod, by 't Verdrag van Prüm:

  • Lodewyk II, den oudstn, krêeg Nôord-Italië met de keizerskrône
  • Lotharius II krêeg et nôordelyk stik van ’t middnryk. Zyn ryk wierd regnum Hlotharii genoemd.
  • Karel krêeg et zudelyk stik van 't middnryk. Zyn keuninkryk wierd regnum provinciae genoemd.

Achter ‘t Verdrag van Verdun in 843 was ’t nôordwestelyk stik van Bourgondië by West-Francië gekommn en de reste by ‘t Middnryk. Karel zyn ryk bestound uut ’t zudelyk stik van Bourgondië me Provence, Lyon en Vienne.

Karel was nog mo tien joar oud os zyn voader stierf. Groaf Gerard de Roussillon was zyn regent en Karel het eigentlyk nôoit zelve geregeerd.

In 860 probeerde zyn nounkel, Karel de Kletsn, zyn gebiedn te verovern, mo dat is nie gelukt.

Karel van Provence stierf in 863 zounder jounges. Zyn bezittiengn wierdn verdêeld ounder zyn twi broers Lodewyk en Lotharius.

  • Lotharius krêeg zyn nôordelyk stik derby me ‘t bisdom van Lyon, Vienne en Grenoble.
  • Keizer Lodewyk II krêeg ’t zudelik stik, Provence met Arles, Aix en Embrun en je kwam azo ook keunienk van Provence.
't Verdrag van Prüm (855)
Verdêlienge van Provence achter zyn dôod (863)