Middelnederlandsche literateure

Middeleeuwsche tekstn uut de Lege Landn moe je zien binn de context van de soamnlevienge in dienen tyd. En die zag d'r in de middeleeuwn heel anders uut dan nu, toun was dat e standenmoatschappy. Oorsprounkelik wilde da zeggn da je van by de geborte deel uutmakte van een van de standn:

  • den oadel, da woarn grootgroundbezitters en vichtersboazn ten dienste van keunienk of keizer
  • de geestelikeid
  • den derdn stand, die bestound uut ryke burgers, vrye boern en ne grote groep horigen (olfvryen) en lyfeigenen (sloavn)
Titelblad van Mariken van Nieumeghen

De Middelnederlandsche literateure es meestol up dezelste maniere ingedeeld:

  • ridderveroaln
  • geestelikke literateure
  • burgerlikke literateure


RidderveroalnBewerken

Frankische romangsBewerken

Da zyn vertelliengn over keizer Karel de Grote. In de hele middeleeuwn wos Karel de Grote et grote voorbeeld vo olle vorstn, tot en met Keizer Karel V. Zo kwom et dan d'r styf veel vertelliengen en legendes bestoundn over em.

Keltische romangsBewerken

Keltische veroaln zyn g'inspireerd up et leevn van keunienk Arthur en zyn Ridders van de rounde toafel

Oosterse romangsBewerken

Zyn gebaseerd up d'Aroabische cultuur. Dat es nie zo verwounderlik want d'Arabiern en de Moorn ieldn tot in de vichtiende eeuwe deeln van Zuud-Europa (Spanje) bezet. Den meestn bekendn oostersn romang es die over de keuniengskinders Floris ende Blancefloer.

Geestelikke literateureBewerken

Burgerlikke literateureBewerken

Externe koppeliengnBewerken