Monica De Coninck

Monica De ConinckOstende, 21 moarte 1956) is een Belgische socialistische politica. Z'is getrouwd met Wilfried Brackeva, et ene zeune, en weunt in Ekeren. Z'is surtout bekend as voorzitster van den OCMW van Antwerpn. Van 6 december 2011 toet 11 oktober 2014 was ze Minister van Werk in de federoale Regerienge-Di Rupo.

IpleidingeBewerken

Vanaf 1959 gienk ze no de Rykslagere schole in Heist, vanaf 1968 volgde ze 't moderne in de Ryksmiddelboare schole in Blankenberge, en vanaf 1971 wetenschappelyke A in 't Atheneum van Blankenberge. In 1979 studeerde ze of an den univ van Gent als licentiate moraalwetenschap, en 't jaar derip behaalde ze gunter eur aggregoat voe te kunn lesse geven.

Relevante navormingen zyn ounder meer ne cursus intercultureel leern by de Road van Europa in Stroatsburg, ne master up Public Management by UAMS in Antwerpn in 2004.

BeroepscarrièreBewerken

 • 1979 - 1985: Leraresse nie confessionele zedenleer by KA Brussel, KTA en HORITO Aalst, KA2 Aalst, KTA St.-Niklaas, KA Zelzate, Middenschool Hamme
 • 1 september 1987: vaste benoemd an 't KTA Turnhout (De Merodelei) en 't KA Lommel
 • 1988 - 1994: Gedetacheerd no de jeugdorganisatie Socialistische Jeugdverbond
 • september 1994 - januoari 1995: als leraresse nie confessionele zedenleer were gegoan no de scholen wo da ze vaste benoemd is.
 • 15 januoari 1995 - 16 juni 1995: attaché (..) in 't kabinet van Minister Leo Peeters
 • 18 juni 1995: attaché in 't kabinet van Minister Leo Peeters
 • november 1995 - 15 juli 1999: Bevorderd toe adviseur armoeproblematiek en stedelyk beleid.
 • ogustus 2000 - moarte 2001: adjunct-kabinetschef in 't kabinet van Minister Charles Picqué.
 • juni 1999: Campagneleider van de parlementsverkiezieng voe de SP - Federatie Antwerpen
 • 1994 tot eind moarte 2001: Provincieroadslid in Antwerpn
 • sedert 2 april 2001: Voorzitster van 't OCMW in Antwerpn
 • Van 6 december 2011 toet 11 oktober 2014: Minister van Werk in de federoale Regerienge-Di Rupo.

PublicatiesBewerken

 • Concepten voor planning en sturing het Sociaal impulsfonds, Koning Boudewijnstichting, ISBN 90-5130-266-6
 • Het Vlaamse Armoedebeleid in ‘De Gemeente’ Tijdschrift voor Vlaamse Steden en Gemeenten, April 1998
 • "Voor steden en mensen" Beschouwingen bij 2 jaar stedelijk beleid, Johan Vandenberghe, Monica De Coninck en Pascal De Decker in "Naar een levende Stad" uitgave van de vzw De Wakkere Burger ISBN 90-5751-0944
 • Brochure Sociaal Impulsfonds, Monica De Coninck en Johan Vandenberghe, een publicatie van de Vlaamse Gemeenschap, 1996 en 1998.

Activiteiten in het verledenBewerken

 • Voorzitster van vzw JINT
 • Voorzitster en oundervoorzitster van de Jeugdraad voor de Vlamse Gemeenschap
 • Lid van de executieve van CENYC, de Jeugdraad voor de Raad van Europa.
 • Lid van de Raad van Beheer van het Jeugdcentra van Raad van Europa te Straatsburg en te Boedapest.
 • Lid van het leadership team voe d'ipleidinge van internationale jeugdleiders in het kader van de Raad van Europa.
 • Gespecialiseerd in intercultureel leren en d'organisatie en begeleidinge van internationale joungerenuitwisseling (vnl. Oost-Europa na 1989 o.a. Oekraïne en Tsjechië)
 • Lid van de werkgroep interculturele akkoorn voe joungeren van de Vlamse Gemeenschap.
 • Vrijwilligster ip 't Jeugdcentrum De Hoge Rielen.
 • Ondervoorzitster van de districtsraad Ekeren.

Huidige activiteitenBewerken

 • Penningmeesteresse van de sp.a-koepel Antwerpn
 • Voogd van de kinderen, toevertrouwd aan de Raad van het OCMW.
 • Afgevaardigd lid van 't Overlegcomité Stad Antwerpn-OCMW
 • Ondervoorzitter van 't Bijzonder Comité
 • Afgevaardigd lid van 't Hoog Overlegcomité
 • Vice-voorzitster van 't dagelyks bestier en lid van de raad van bestier van vzw Pensioenfonds Stad Antwerpen.
 • Bestierslid van CISO (Centrum voor Informatie- en samenlevingsopbouw)
 • Voorzitster van SODICO (Sociaal Dienstbetoon voe Personeel van het OCMW)
 • Voorzitster van CLOVA (Centrale Linnendienst der Openbare Verzorgingsinstellingen van Antwerpen)
 • Bestierdster van Digipolis.
 • Bestierslid van 't Autonoom Gemeentebedrijf "Antwerpen Nieuw Noord"
 • Voorzitster van de vzw Socio-cultureel Centrum ’t Elzenveld.
 • Voorzitster van 't nationaal directiecomité, afdeling maatschappelijk welzijn van de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten)
 • Bestuurslid van OVO (Opleidings- en Vormingsinstituut voor het Overheidspersoneel)
 • Bestierslid van ADIC (Antwerps Drug Interventie Centrum)
 • Bestierslid van SODA (Stedelijk Overleg Drugs Antwerpen)
 • Bestierslid van de Beschermde Werkplaats – Antwerpen vzw.
 • Bestierslid van BOM-Zuidrand (Buurtontwikkelingsmaatschappij)
 • Bestierslid van Publiekrechtelijke vereniging "Beschut wonen-Antwerpen".
 • Voorzitster van de vzw OCA (Oncologisch Centrum Antwerpen)
 • Voorzitster Raad van Bestuur vzw ZiekenhuisNetwerk Antwerpen sedert januari 2004
 • Lid van het beheerscomité RSZPPO sedert 16/10/2004.
 • Voorzitster sociale huisvestingsmaatschappij ‘Onze Woning’ sedert oktober 2004.

Externe koppeliengeBewerken