TalkBewerken

Tzoe gièstig zin oa je nen link zet ip de hebruukerportaol naor uw pahina, we bringen daar al de mins'n tope die iet ip udder eihen pahina geskreven ein

dag Patrick. 'k e joen indrukwekknd artikel over Vormleer ezien: chapeau! 'k Vroegn mien of of daj bie de "persoonlijke vornaamwoorden" der nog e variant bie ku zettn:
 • 2de persoon enkelvoud onbeklemtoond is bie nuus (Poperinge/Heuvelland en dus oek ZudWest-Vloandern) oek j'.
 • 3de persoon enkelvoud onbeklemtoond: 'e'. Voorbeeld: e ned ezeid datn nie kuste komn.

Angke nog dingsjes zien, goak ze meldn. --user:Astro

Merci!!! 't En es mè eel vele plezier hedoane wè. Mien andn kriebeln dikkers om meer an mine computer te zittn moa da lukt ni osan. Wuk dak eihentlik tliefst van ol zoe èèn, es da je ne kee de hele pahina overlopt en mi olle versjkiln en anpassiengn deure hift, 't zoe dat artikel direct veel meer representatief moakn! Zoe je da ne kee zien zittn?
okeej. 't goa m'n iëste werk zin. E me twède werk is: joe spellingsregels :) --user:Astro
Merci!! --Patrick 13:36, 15 ohustus 2006 (UTC)
voilà, 'k en 't overloopn en agevuld. 'k Moetn nu nog geweune de werkwoërn doe --user:Astro
Sjkitterend! Da komt hoed uut, 'k è de werkwordn juuste noh e bitje veranderd --Patrick 23:18, 15 ohustus 2006 (UTC)

Lienks mè discusje roend spelliengeBewerken

Oe sjkrievn me West-Vlams? Up kweetnie oeveel plekk'n goa je d'r wel en twodde van were vin'n.


Oe je gy nog lienks wit die mè de discuusje over uze spellienge te moak'n èèn, sjkuuf ze d'r moa tusschen!

StandoardvlamsBewerken

Bedankt Patrick. k'ei voarige weeke veel minder tid hed dan voarzien, en doarom goa'k pas dissendag min voarstel ein. K'ben biekans alverweuge. K'peize da'k ne structurele aanpak ei die nie in al de details goat, moar wel plekke loat voar van alles. T'is meir ne intro ip uwen vereinvoudigde spelling. T'is nie dat ingewikkeld is, moa tei geweune tid noadig voer alles t'overpeizen en voaral te structureren en eut te skriven. Achter min voarstel goan we nog ne moand of zoa noadig ein om alles te tjoenen en alles soarten streke details in te vullen. k' begunne nie me ne compromis, alleine ne sorte van stramien da voa Kortryk zoe passen moar da'k in d'ieste plekke zoe wille gecheckt zien met ZO-WVL (gie en Astro). K'ao oak gehoapt om voarbeelden te vinden in de literatuur over fonetische schriften, moa k'ein niets gevonden.--Foroa 14:13, 27 ohustus 2006 (UTC) En voila Talk:West-Vlams/SV_V1.0 de koekoek. --Foroa 07:40, 29 ohustus 2006 (UTC)

Voor de geïnteresseerden: zie West-Vlams/SV_V1.1. --Patrick 00:08, 7 september 2006 (UTC)

En wat talk op http://vls.wikipedia.org/wiki/Talk:West-Vlams/SV_V1.1 --Foroa 18:31, 8 september 2006 (UTC)


Beste Patrick en Foroa, ik zou jullie willen feliciteren met de uitwerking van het SV. Ik denk dat de grote pijnpunten er stilletjesaan uit zijn, en dat is dank zij jullie grote inspanning. Wat de -ienk betreft, volgens een capabele bron (mijn vrouw :-) ) blijkt dat ik die ook als 'ie' uitspreek, dus dat is ook al opgelost.
Ik vraag me trouwens af, bestaan er geen externe bronnen waar we informatie kunnen vinden over een SV consensus? Zoniet, dan is wat jullie (wij) doen van enorm belang. --D-rex 12:36, 9 september 2006 (UTC)
Bedankt, het moet een consensus worden van iedereen, als dit zou lukken zou ik het heel mooi vinden.


Patrick, sorry dak wa lastig was, moa inconsistente (ambigue) regels en slechte voarbeelden zin dôodelik vôor standards: de standards worden geweune genegeerd in stilte. En da goat gien persôolike vôorkeuren an, anders giengen min vôorstellen der verzekers compleet anders eutgezien ein.

In standards meugdje nie al te rap zeun. (K'ei meegewerkt an CCITT, IEEE en CCSDS standards, k'ei ne gruwel van zôon wirk, moa iemand moet da doen)--Foroa 13:45, 9 september 2006 (UTC)

Geduld es ne schone deugd hé. Ik nie, k'en krige doa ginne gruwel van, integendeel, ik doe da vree geirne. En zo vuln me mekoar nog goed an :-) --Patrick 22:36, 10 september 2006 (UTC)

Moa ge woart gie elegansn nie embetant, integendeel, g'eit groot gelik, ge moe mie zeggen o d'r en probleem es mei min voorbeeldn. --Patrick 16:01, 9 september 2006 (UTC)

Patrick, kundje efkens't botlistje ip User:Tbc/bot checken ? Kwestie van akkoard te zun vôor dat'gelanceerd es. --Foroa 13:59, 2 oktober 2006 (UTC)

Liste mei Wiki-auteurs en under streke van afkomsteBewerken

Veruusd na ier.

FreaqBewerken

Zie Wikipedia:Café#De_jeeste_VLS_gebruukers_meeting voo nen update --D-rex 18:50, 12 oktober 2006 (UTC)

Jeeste GebrukersbiejeenkomsteBewerken

Schôonen tekst ip Jeeste Gebrukersbiejeenkomste, kga probeern de foto ut de gazette in 't artikel te krigen ton. Tbc 16:51, 22 oktober 2006 (UTC)

Da zoe sjkone zin, merci! :-) --Patrick 16:54, 22 oktober 2006 (UTC)

SVBewerken

Patrick, ik wist niet dat de nieuwe SV woord'nliste bestond, dus heb ik juist Category:Standoardvlams gemaakt, kwestie van het overzicht te bewaren. Toen viel me ook op dat de meeste artikelen over het SV, gezien het SV iets is waar we op deze wiki consensus wensen over te bereiken en geen "officieel" karakter heeft, in de verkeerde naamruimte staan. Deze pagina's horen in feite thuis in de Wikipedia-naamruimte. Ik ben zo onbeleefd geweest jouw antwoord niet af te wachten en heb één en ander op de volgens mij juiste plaats gezet. Indien je het hiermee niet eens bent, hoef je maar iets te laten weten en kan ik alles relatief eenvoudig terug ongedaan maken. Groeten, Tbc 12:14, 25 oktober 2006 (UTC)

Dat ziet er stif goed uut Tbc, en merci, ik wiste nie dat er zuk etwo bestond lik e Wikipedia-noamruumte. Wa da'k mie afvroage, oeme e nieuw artikel ein over toale, regels, SV of noem moar ip, wanneer moe'k da onder Wikipedia zet'n en wanneer geweune onder Wiki? --Patrick 00:11, 26 oktober 2006 (UTC)
Ot et 'n twadde es da je bievoorbeeld ôok ip andere wikipedia's zoe werevindn, in de artikelnoamrumte, at et goat over SV (dat eigentlik Wikipedia-specifik es), in de Wikipedia-noamrumte, zou 'k zeggn. Geweune vôor een bitje structure 't oeden en vo meugeliksen kritiek van anderen vôorn te zin. Mo nu go 'k gaan slapen wi... Tbc 00:18, 26 oktober 2006 (UTC)


Oproep op OofdpaginaBewerken

D'r wordt geklapt van e lieste van 10 wôordn die op 2/11 vervolln. Moar ik zien d'r e stik of 40. Klopt dat? --Astro 07:41, 26 oktober 2006 (UTC)

Kiddeke in de kolomme Angevroagd ip Angevroagde word'n en telt er e moand (de reageertermin) bie. --Patrick 19:54, 26 oktober 2006 (UTC)

West-Vlams/West-VlamschBewerken

Op Wikipedia:SV-Wordnliste/AN-SV staat nochtans Vlams ipv. Vlamsch... Tbc 13:57, 26 oktober 2006 (UTC)

De vormen zijn:
 • (o.) et West-Vlams, en West-Vlams kind
 • (v.) e West-Vlamsche vrouwe
 • (m.) ne West-Vlamschn vint
 • (mv.) West-Vlamsche minschn
Of Wikipedia mannelijk, vrouwelijk of een meervoudsvorm is, is helemaal niet duidelijk, zie de discussie Is het de Wikipedia of Wikipedia. Maar het is in elk geval niet onzijdig. Dus kiezen we ofwel voor 'den West-Vlamschn Wikipedia' (m.) of 'de West-Vlamsche Wikipedia' (v./mv.). Persoonlijk komt bij mij het eerste meer natuurlijk over. Heb het trouwens ook zo genoemd in de êeste gebrukersbieêenkomste, maar dit is natuurlijk niet heilig. Wat zijn jullie meningen hierover? --Patrick 19:50, 26 oktober 2006 (UTC)
Wikipedia is afgeleid van het Hawaïaans voor snel, nl. wiki en van encyclopedie. Persoonlijk zou ik zeggen dat wikipedia (met kleine letter, zou ik zeggen want er zijn meerdere soorten) hetzelfde geslacht heeft als het woord encyclopedie en dat is vrouwelijk blijkbaar ([1]). Tbc 19:59, 26 oktober 2006 (UTC)
correcte redenering van Tbc, me dunkt. --Astro 20:18, 26 oktober 2006 (UTC)
Dus moeten we het hebben over 'de West-Vlamsche wikipedia' ? Maar zowel op de Nederlandse wiki als op de Engelse wiki wordt het wel met hoofdletter geschreven. --Patrick 20:45, 26 oktober 2006 (UTC)
In 't AN zijn woorden op -ia vrouwelijk, maar da klopt ni voor vele streektalen waar die woorden mannelijk zijn omdat ze duidelijk leenwoorden zijn en ni op een doffe e uitgaan. Woorden op -ie zijn wel vrouwelijk in dialecten (encyclopedie). "Wiki" is in elk geval mannelijk voor de meesten peis ek :) Waarschijnlijk was -ia vrouwelijk geweest ook in de dialecten indien men de schrijftaal destijds ni had aangepast aan d'oprukkende taal "der beschaafden" in Holland... In elk geval maak et niks uit voor den titel, of worden de n'en wel uitgesproken in "den West-Vlaamschn Wikipedia"? Zelf ben ek geen moedertaalspreker dus voor 't gemak heb ek besloten om de woorden op -ia -ica -ea als vrouwelijk te behandelen volgens het AN, maar da strookt wrs med de mening van dialectsprekers med een echt sterk taalgevoel; in 't Verkavelingsvlaams da 'kik normaal gezien spreek val et vaneigens ni op, aangezien men daar heel inconsequent is meh de buigingsuitgangen (voorál in typische AN-woorden gelijk "grammatica") Grytolle 14 sep 2009 20:02 (UTC)

Anonieme gebruikerBewerken

Patrick, misschiens da je dizze anonieme gebruuker ne kêe keunt aansprêek'n? Da zou kunn'n ne goein zin die de wiki kan komn vesterk'n van tid tot tid. Tbc 14:19, 1 november 2006 (UTC)

Goe gedacht, 'k goa da doene, merci vo den tip --Patrick 17:50, 1 november 2006 (UTC)

Proficiat, ge zit nu sysopBewerken

Ip algemêene anvroage en met olle steun: Patrick, ge zit nu sysop. O je wil zien wa da ke nu keunt moe je ne kêe noo Specioale pagina's goan, en boovn de pagina's zul d'je ôok een aantal nieuwe opties zien. --D-rex 10:35, 4 november 2006 (UTC)

Waaw, prachtig zeg! Bedankt voo jullie vertrouwen. 'k Goa olles ne kee rustig bekik'n en oek vroagn ei, goa 'k ze joe stelln. -Patrick 10:38, 4 november 2006 (UTC)

Dingn verplatsen ip de ôofdpaginaBewerken

Ip oeze ôofdpagina begunnen de êeste vakk'n een bitje te grôot te koomn. Patrick, vind je het goed dakke Vervoegiengn en West-Vlams ip de Ôofdpagina verplatse noo de category geschiedenisse en toale? In de nabije toekomste goa'ke ke ton ôok 't breekend nieuws en de iproep rond de diftoneringn wegdoen. Zijje 't akkôord? --D-rex 09:19, 18 november 2006 (UTC)

Gin probleem! --Patrick 10:45, 18 november 2006 (UTC)

heemkundigen groep ut WervikBewerken

Zie Talk:Wervik --D-rex 20:50, 22 november 2006 (UTC)

gebruukr uut DuunkerkeBewerken

Dag Patrick, merci !
Ik ben jammer niet in Duinkerke als Vlaamstalig opgegroeid en kan immers nog geen West-Vlaoms schrijven. Maar ik kan dat wel lezen en begrijpen. Mijn moedertaal is dus het Frans maar ik heb één heel bijzondere belangstelling voor de taal van mijn voorouders, Vlaanderen en Nederland in het algemeen. Als jij andere vragen wilt stellen, zou ik graag antwoorden (jammer alleen in het Nederlands).
Ik ben eigenlijk hier want ik op zoek van iemand ben die het artikel over de frans-vlaams schrijver Michiel de Swaen in het West-Vlaams konde verder schrijven of overtalen.
Als jij geïnteresseerd raakt: Michiel de Swaen.
Groeten. --Zwaan 13:15, 2 december 2006 (UTC)

Geboortedoatum Wim DelvoyeBewerken

Zeg patrick, ge weet soms nie wannêer da Wim Delvoye geboorn es, kweete dattie va 1965 es, moa kweete ginnen doatum --D-rex 11:20, 16 december 2006 (UTC)

Nink, 'k wete da nie (sorry voo 't loat antword) --Patrick 00:09, 19 december 2006 (UTC)

Sloapelôoze nacht gehad, Patrick :-)Bewerken

--D-rex 06:58, 20 december 2006 (UTC)

Nin toch niet, moa ik benne gin groot'n sloaper. :-) --Patrick 07:02, 20 december 2006 (UTC)

West-Vlamschen wikibookBewerken

Zeg Patrick, is de West-Vlamschen wikibook niet iet woaran dajje geirn zoe meeweirk'n? T'es echt iets ip u lif geschreevn

Ziet er tof uut, moa 'k echt veel te letter tid doavoorn. En 'n tid da'k ei steke 'k liever in den West-Vlamsch wiki ;-) --Patrick 20:30, 23 december 2006 (UTC)

Kliette of klieteBewerken

Patrick,

Ik vind'n dat 't "klite" moe zin. (Of klyte). In m'n West-Vlams etymologisch woord'nboek stoat: "klijte, kalijte. Middelnederlands: clite. Vroegnieuwnederlands: klijte".

De "ie" wordt lank uutgesprook'n in 't West-Vlams dus is dat in ieder geval mis...--Zeisterre 13:32, 9 januoari 2007 (UTC)

Ah zo, ik dacht al dat die dubbele t er was om de ie kort krijgen. Bedankt --Patrick 13:48, 9 januoari 2007 (UTC)


Twêede VLS gebrukersbieêenkomsteBewerken

Zeg Patrick, keun je ne kêe noo Wikipedia:Café#Belangrik: vôorstel voo een twêede VLS gebrukersbieêenkomste gan kikk'n en u gedacht zeggn? Alvast bedankt --D-rex 19:06, 12 januoari 2007 (UTC)

Zoe je ne kêe de vôostel tabelle keun anvulln, we zin der ton van êeste kêe van of :-). Kei der wa doatums biegezet: een kruuske wil zeggn, ge keunt, een stripke ge keunt nie --D-rex 19:55, 2 februoari 2007 (UTC)
Kei 9 moarte vôoripgesteld voo tôpe te koomn: goe voo gie? --D-rex 10:49, 22 februoari 2007 (UTC)
Vo mie es 't goed! --Patrick 10:51, 22 februoari 2007 (UTC)

Jouw VoorbladBewerken

Netjes, die alternatieve homepage! (of waar moest ik mijn commentaar bijschrijven?) user:Astro

Merci Astro. Commentoarn mug je gerust geevn in de café. --Patrick 10:13, 18 januoari 2007 (UTC)

foto's ut Wikimedia CommonsBewerken

Foto's va Wikimedia Commons moe je nie upload'n zulle, die ei je ozô ter beskikkinge --D-rex 07:04, 19 januoari 2007 (UTC)

Oeps! Da wiste 'k ik nie, merci vo 'n tip D-rex. Moe 'k die d'r were uut piereln? En stoat datte ievers beschreevn? 'k Goa verzekers wel nie neerst'n zin die zukke diengn doet... --Patrick 09:16, 19 januoari 2007 (UTC)
Da stoa normoal gezien ol ip Ulpe:Wikipedia#Een_ofbeeldienge_toevoegn. Tbc 00:12, 20 januoari 2007 (UTC)
'k Zoe beter zelve eest ne kee uus ulpblad leezn zekers :-( --Patrick 00:23, 20 januoari 2007 (UTC)

An u de êere :-)Bewerken

Verander 't vôorblad moa zo zêere meugelik :-) Skôon weirkske --D-rex 19:26, 19 januoari 2007 (UTC)

Echt mooi. Oogt fris en luchtig. Chapeau. Tbc 00:09, 20 januoari 2007 (UTC)
Allez tof zeg, 'k ben echt blie da je 't OK vind, da gift up ;-) --Patrick 00:17, 20 januoari 2007 (UTC)
Misschien de sinsn verandern in sedert? Of is dat weer zo'n lokaal-woord-probleempje? Tbc 00:18, 20 januoari 2007 (UTC)
Oei, dat es inderdoad stif subjectief. Sedert es vo mie AN, gin West-Vlams. Of wille'k der sichtend van moak'n? ;-) --Patrick 00:21, 20 januoari 2007 (UTC)
Oe zit et met de secties die nu verdween'n zin, gelik geschiedenisse en toale, gelôof, en economie. Zi je doa mee bezig? --D-rex 07:37, 20 januoari 2007 (UTC)

Hans MemlingBewerken

De ênigste reed'n da 'k bi Hans Memling de "es" in "is" veranderd en is omdat 't 'n Brugs oenderwerp is. Anders zou 'k da nôoit doen. Moa zi moa gerust. 'k Goan d'r in 't vervolg ofbluuvn. 'k Zou ni mê durven ;). A 'k over "Guido Gezelle" lezen moet 'k toch ook eki slikk'n. "'t Was ewa e roarn dus addie nie veel moaten" "en ie a veel zeer an z'n greut eufd" vind 'k ni stif encyclopedisch :)--Zeisterre 12:01, 22 januoari 2007 (UTC)

Beste Zeisterre, 'k goenge d'r nog over babbeln mè joe moe 't es d'r toen nie mè van gekomn. Ne bestoand'n tekst uutbreid'n, d'r goan d'r niet vele zin die ier probleemn mè ein. Moa 'k zoe zeggn, let up oe je de spellienge van bestoande tekst'n anpast. D'r zin en poar regels die me best tracht'n te volgen:
 • artikels mei en streektoaltemplate (lik Brugge) meug je ollene anpassn of uutbreid'n in die streektoale. Wien da bievoorbeeld nie van Brugge es, bluuft best van artikels geschreevn int Brugs
 • artikels zonder streektoaltemplate zin verondersteld et SV te volgen en olleman mag die artikels uutbreid'n en anpassn. We road'n an om zoveel meugelik niet-SV-spellienge te corrigeren. Moa 't es nie de bedoelienge da je woord'nschat begunt an te passn (op/ip/up, es/is, vecht'n/vicht'n enz) want dat es nie geestig vo degene die 't artikel geschreevn eit. En ook, d'r bestoat gin SV-woord'nliste. Me zin nog an 't discussieern of zukke liste wel nodig es.
't Es dus zekers nie de bedoelinge dat je van min (of andermans) tekst'n bluuft, integendeel, olle ulpe es welkom! ;-)
En wuk da joen upmerkienge betreft over de encyclopedische weirde van sommigste artikels... tja, me zin ne joengn wiki, d'r goan ongetwifeld kinderziektes in zitt'n, moa wien da 't ziet zitt'n om zukke artikels te verbetern, 'k zoe zeggn: goa joenen gank --Patrick 13:02, 22 januoari 2007 (UTC)

Westou(oe)terBewerken

Patrick, wuk peis je gie? Kiekt e kè na: http://vls.wikipedia.org/wiki/Discuusje:Westouter

zie Discuusje:Westouter. --Patrick


Achiel Van AckerBewerken

Patrick, Je hebt de pagina over Achiel Van Acker aangemaakt en daarom schrijf ik eens naar je. Kijk eens naar de veranderingen die ik me gepermitteerd heb. Die zijn denk ik beter Brugs. Het West-Vlaams is zo rijk dat er wel een half dozijn talen in zitten, Brugs is geen Ostends, geen Roeselaars, geen Kortrieks en zeker anders dan Bachten de Kuupe. De West-Vlaamse Wikipedia heeft duidelijk méér enthousiaste werkers die uit het zuiden komen. Brugge loop achter. Maar ja "zie je van Brugge...". Ik hoop dat je mijn wijzigingen aan Achiel zijn tekst goed vindt. Als ik tijd heb zal ik af en toe nog eens een tekst, als hij honderd procent over Brugge of een Bruggeling gaat, eens op zijn Brugs controleren. Met beste groeten, Andries1204 30 jan 2007 17:00 (CET)

Ba nin'k, 'k ei 'k ik doa elegansn gin probleem mei, integendeel, me tracht'n juuste zoveel meugelik artikels over bekende persoonlikeed'n in de toale van under streke te krig'n. 'k Zoe zegg'n, doe zo voorts! Zie ook den uutleg up uus uplblad. --Patrick 16:37, 30 januoari 2007 (UTC)

PolletiekBewerken

K'zoe de polletiekers per partie zetten om discussie te vermien. Voe mie es Dedecker ne hêlen reksen (noa 't Vlams belang), en de Quicky mêer lienks. Oe dajjet droait of kêert, in iedre partie zitt'n der lienkse en rekse, conservatieven en progressieve, ... In feite es iedre ander klassement en beôordêlienge. --Foroa 16:51, 30 januoari 2007 (UTC)

Ok --Patrick 21:45, 30 januoari 2007 (UTC)

Patrick, de layout van de portoal-geschiedenisse zoe kunn beter zin voe sommige andre portoalen (polletiek, sport, ...) om dajje ton nie verplicht zit van symmetrische kotjes t'eine; ze sleuten beter otomoatisch an mekoar. --Foroa 09:37, 31 januoari 2007 (UTC)

OudnederlansBewerken

Prachtig artikel, Patrick. 'k Heb er van genoten...En de nieuwe spelling is een kers op de taart :) --Zeisterre 09:30, 1 februoari 2007 (UTC)

Idem dito. k'Ben wel n'bitje te rap gewist me en poar y'tjes, k'bennet an't ipzoeken en 'k goat ton juste zetten.

K'oa vroegre sporen da de ...ienge y moeste zin, moa nie oltid, en k'vinnet nie were.--Foroa 09:50, 1 februoari 2007 (UTC)

Merci! 'k Benne styf blie da je't interessant vind. Moa 't es nog nie of, myne webbrowser èt dunne gedoan en j'es d'r uut gevlog'n, en 'k benne e heel stik tekst kwyt. Moa 'k goat were ingeevn vanof da'k tyd vinne. Wuk da de spellienge betreft, 'k è de korte ie (lik in kijken, zijn) vervangn deur en y en ein vervangn deur èn. En oe je't mie vroagt, de y schryft vlotter dan de i. --Patrick 10:40, 1 februoari 2007 (UTC)
"Ynge" vind 'k inderdoad 'n bitje te verregoand...:) Ik bluven vôorstander van "inge". (ook "Ingels" vo AN "Engels). Moa a'k "ienge" zien stoan lig 'k doa echt nie wakker van...;)--Zeisterre 11:43, 1 februoari 2007 (UTC)

RieselBewerken

geen autochtone Vloamiengn mè, dus volgen me d'uutsproake van de dichstbiegeleegn Vlamsche stee: Kortryk

nu ziej mis wè, Patrick: volgens Mappy legt Mêesn (Vlams, plus e steej) 1 kilometer dichter bie Riesel da Kortryk :-p
En ze zegg'n doa vaneigens Riesel zekers :-) --Patrick 01:52, 20 februoari 2007 (UTC)
't moe juuste lukk'n, moa... joa's! :-)) Moar oe sprèk je 't gie anders uut? "Rissel" mèd een "i" lik in wit? --Astro 01:56, 20 februoari 2007 (UTC)
In Wervik zegg'n me Reesel moa mè en korte ee. Wervik ligt soms nie dichter bie Risel dan Meesn? ;-) --Patrick 01:58, 20 februoari 2007 (UTC)
't Zou nog goed kunn'n oek :) Moa voe mie ni eloat'n wè: angkik Rissel zie stoan, spreek'n 'k 't ik uut lik Riesel. 'k Wilnde geweune zeggn da Mêesn oek e stad is ;-) --Astro 02:02, 20 februoari 2007 (UTC)
Risel èn me juuste tselste probleem gehed lik bie Izegem, klite, Yper: onnodige verdubbelienge van de medeklienker. Eigentlik wos 't mie surtout doarrond te doene. 't Es 't oop'n dat die miserie mè de nieuwe spellienge gedoane goa zin, ton es 't Rysel, Yzegem, klyte, Yper. 't Goat wel wenn'n zin. --Patrick 02:08, 20 februoari 2007 (UTC)

*Wikipedia:SV_V1.1a/OvergankBewerken

OK voe ankondigienge.

Voe d'invoerienge zoeke:

 • Checken me tbc wannêer dattie zin robots kan doen droaien
 • kyken oan de systeem teksten tydelyk kunn ontveiligd wirden zôda Zeisterre en ikke drip kun meewerkn
 • checken oan ol de "toal"artikels 't robotgeweld ankunn (vormleer, historisch, oud nederlands) (alternatief es rap achter de robot d'rover passeern)

--Foroa 18:11, 28 februoari 2007 (UTC)

BlokkerenBewerken

Hallo Patrick, zou je, wanneer je iemand blokkeert, dit ook kunnen melden op de overlegpagina van die gebruiker? Zo kunnen andere moderatoren op een ander moment, die deze gebruiker mss niet zo goed kennen, ook weten of ze met een recidivist te maken hebben.

Op zijn discuusjepagina kan je iets zetten in de trant van:

{{ws}}

#~~~~~ op ''aaa''

waarbij het patrôon enkel moet gezet worden wanneer die er nog niet staat (als die er wel al staa, gewoon een regeltje toevoegen aan zijn "dossier").

Groeten, Tbc 16:44, 1 Moarte 2007 (UTC)

'k Wilde da doene, moa 'k wete nie wuk vo patrôon da'k moe gebruuk'n. Up de café ei'k juuste de vroage gesteld woar da m'en overzicht van olle patrôon'n kun vin'n ?? --Patrick 16:47, 1 Moarte 2007 (UTC)

Historiek spellingBewerken

Patrick, kun je gie de links by Wikipedia:SV_V1.1#Historiek_Spelling ne ki in orde briengn? Merci, Tbc 14:57, 3 moarte 2007 (UTC)

Ah... 'k a z'ol angepast up vo Wikipedia:SV_V1.1a#Historiek_Spelling mo nie vo V1.1 zevve. Ze zyn ny ook bygewerkt, merci vo'n tip. --Patrick 15:04, 3 moarte 2007 (UTC)

officieel programma bieêenkomsteBewerken

Zeg Patrick, keun je gie iet vôorbereid'n voo de gebruukerbieêenkomste va vrydag, rond het SV? --D-rex 19:03, 5 moarte 2007 (UTC)

Joa'k, 'k goa d'r voorn kyk'n. --Patrick 22:08, 5 moarte 2007 (UTC)

De grammatica van Ieper-PoperingeBewerken

E bitje e loat antwôord, mo't komt in orde, akke ekir e bitje mêer tyd vien. Meuzel 21:52, 5 moarte 2007

Eesteklas, merci Meuzel! --Patrick 22:08, 5 moarte 2007 (UTC)

Wervik meets Poperienge... of toch ni?Bewerken

Discuusje es vodder gezet up Discuusje_Wikipedia:Oe_sprik_je_gy_die_20_word'n_uut_-_reeks_I

KatteBewerken

Scuso wi, 'k zyn e bitje te nèèsteg ewist. 'k Zoen't toene beter vien dat were gêlegans int Werviks ezet is en 'k en 't oendertusschn oek edoan. Nog eki pardong wi. Meuzel 22:00, 15 moarte 2007


LikBewerken

Wel, kzien ier deurgeschoven no joen voe tvolgende. K'an eigenlik liever gereageerd ip de evaluatiepoagina mo kpeisn da da beter eêst ki gekuust word. Nu goed, in verband met t'artiekel Eugeen Vansteenkiste, wo da min 'lik' werd veranderd volgens de spelliengsregels no 'lyk' wou'k toch e ki tvolgende no vorn briengn. Bie zukke woord'n go der toch wel oenderschied moet'n gemakt worden, want lik en ly, da zien 2 verschillende woord'n. Lik is meêr t'AN 'als', terwijl da Lyk meer 'gelijk' is, toch gin oenbelangrieke nuance.Wa doewe da nu mee? Khopen daje der bitje an ut gerakt.--Narayan 18:37, 16 moarte 2007 (UTC)


Da verstoa'k nie. Voe my zin AN (ge)lijk en (zo)als ollemoale equivalente woordn. Bie oes zyn ze ollemoale ip dezelfste maniere uutgesprook'n. --Foroa 22:04, 17 moarte 2007 (UTC)

AccentenBewerken

k peinzen da me idd e kè goan moeten kyken vo 't gebrûk van accent'n vaste te leggen. zelve gebrûkek eigentlik d' accenten ût et frans (en kzien dan de mèèste da wel doen), mo 'k en nu oak gezien in de lyste van de 20 woorden dan ze do nu oak accenten ût et dûts gebrûken, nl. den oemlaut ip de u.--Filibertus 13:01, 18 moarte 2007 (UTC)

Ja, moa in die lyste gebruuk'n me fonetische teekens vo d'uutsproake juuste te kunn achteroaln, dat es doa ginne SV.
é en è goat olleman wel verstoan, moa wuk da d'uutsproake es van û en â... --Patrick 13:04, 18 moarte 2007 (UTC)

Stekkers en stekelsBewerken

Die discuusje es veruusd noa Discuusje:Taxonomie (biologie). --Patrick 12:10, 21 moarte 2007 (UTC)

Portaol van de portoale ip 't vôorblad om zêpeBewerken

Patrick, ip 't vôorblad es 't printje Nuvola_apps_kfm_home.png van de portoal noa de portoaln verdweenn.

Zoe de Welkom tekst ôok nie moeten read-only stoane, der wird nogal an geprutst vandoage. --Foroa 17:13, 24 meie 2007 (UTC)

'k Zie da Tbc den welkomtekst ol beschermd eit. Moa 'k zie nie wuk da't problim es mei da zendje Nuvola etc?...
En merci vo da styf interessant artikel da je mie gemaild eit hè. 'k Ei ondertusschn dienen boek "le cours de Flamand" van Jean Louis Martel zelve besteld by den Yzerhouck. 'k Moeste dien e joar idder gehed ein, amai zeg :-)
Momenteel zitte'k wel nie vele mei up den Wiki. Moa 'k oude 't wel nog in de goatn, van verre ;-) Grtz --Patrick 23:27, 24 meie 2007 (UTC)

Nieuwe stedenBewerken

Patrick, kundje ne kê kyken noa de Wikipedia:Café#nieuwe steden --Foroa 07:50, 14 juni 2007 (UTC)

Welcome backBewerken

Hi Patrick, gêestig van te zien da je were zit, en goe da je eindelyk ne kêe de Frans-Vlamsche gemêentn ipkuust. O je gie et doet, weet ekkik ol zeker da da goe goa zyn. --D-rex 09:41, 23 juni 2007 (UTC)

Hei D-rex, tof van joe, merci! 'k Wos tydelik efkens up non-actief, moa lik da je ziet, me zyn d'r were :-) --Patrick 09:45, 23 juni 2007 (UTC)

West-Vlamsche vertoaliengn van Fransche noamnBewerken

Witzand, Bonen, Nauw van Kales, Koap Blankenesse, Koap Zwartenesse ... ge gift er wel é. Ôort die regio eindelyk nog by Frans-Vloandern en zyn der nog minsn doar die Vlamsch klappn? --D-rex 19:34, 27 juni 2007 (UTC)

Da zyn de noamn die West-Vlamsche istorici lik Philippe Despriet en Cyriel Moeyaert ook gebruukn. Moa 'k voorzie osan redirects vo de Fransche noamn. --Patrick 19:38, 27 juni 2007 (UTC)

vôorigeBewerken

Patrick, een vroagske vo de menu's en de knopen: is 't vôorige, vorige, of vôrige? Tbc 13:27, 2 juli 2007 (UTC)

't Es in olle gevol mei één o. Oe je gy vworrig uutsprikt, schryf toen vôrig, oe je gin tweeklanke oort by de 'o', schryf toen vorig :-) --Patrick 13:31, 2 juli 2007 (UTC)
Vôrig zou 'k zeggen op basis van dialectvergelijking... 'k herinner me "vuuërig" in enig' Oost-Vlaamse bron en in Antwerpen bestaan twee vormen voor "voor": voer (korte oe) of vör (korte eu).. Diejn eêrste ga terug op "voêr" (=vôor), en den tweeden is de nu gewone: veur (ook veurig). Maar dees vraag is nu al heel oud... Mss kan dees opmerking toch iemand interesseren :) Etymologisch is "voor(ig)" uiteraard ook wel mogelijk. 't Ga ni terug op een Germaans /au/ Grytolle 14 sep 2009 20:07 (UTC)

Pelouse, min gesBewerken

Die pelouse komt van commons en is van nen of in Penn zyne bus (Pennsylvania), 't es dus nie 't myne... Tbc 15:14, 3 juli 2007 (UTC)

Ah zo :-) --Patrick 17:53, 3 juli 2007 (UTC)

Ryen-rynBewerken

Dizze discuusje ei'k gevruusd na 't SV-discuusjeblad, 't stoat doar meer up zyn plekke. --Patrick 08:31, 13 juli 2007 (UTC)

UutdrukkiengnBewerken

Schôon nachtelik werk, Patrick, met de West-Vlamsche uutdrukkiengn! 'k Woaren d'r ook al e ki an begost, moa 'k zoagn 't nie me zittn... :-)--Zeisterre 08:29, 11 ogustus 2007 (UTC)

Merci Asteroidea! Moa 'k ad wel e bitje ounderschat, 'k eit et uutendelik mei MS-Word gedoane. Sommigste rubriekn kunn e betere noame krygn, en vanachter stoan d'r nog en poar da'k nog nie in keunn indeeln, moa vooruut, 't grotste werk es gedoane :-) --Patrick 09:04, 11 ogustus 2007 (UTC)

Johan VerstrekenBewerken

Inderdoad, 't is Ostends nu. Jack the Stripper 22:27, 12 ogustus 2007 (UTC)

AndalusiëBewerken

Toffe artikels over Andalusië, Patrick! En prachtige Alcazabafoto's. 't Is een nuttige reize gewist ;-)--Zeisterre 12:55, 17 ogustus 2007 (UTC)

Merci Zeisterre! Joat, 't wos een interessante reize, m'ein vele geziene. En zeggn da me nu surtout rond Malaga gebleevn zyn; Sevilla, Granada en Cordoba zyn zeker nie minder interessant, integendeel. Misschiens da me da noaste joare goan doene. En meugn me nog en artikel over de Dordogne-streke verwachtn? :-) --Patrick 13:22, 17 ogustus 2007 (UTC)
Os 'k e ki styf vele tyd en goa 'k d'r myn werk van moakn...:-)--Zeisterre 13:43, 17 ogustus 2007 (UTC)
Joun kennende goat datte styf in orde zyn, 'k zie d'r ol noar uut! --Patrick 13:51, 17 ogustus 2007 (UTC)

Juuste -> justeBewerken

Veruusd na Wikipedia:Toalvroagn.

SPQRBewerken

'k En e foto geüpload mi 't SPQR-têken in Roma. Dat vin ej inderdoad overol. Toet op de rioollpittn toe. Vin je 't interessant, ton meug je 't by joun artikel over Rome zettn. Is 't te trivioal, lat et ton moa lienks leggn: Ofbeeldienge:SPQR.JPG --Astro 00:13, 27 ogustus 2007 (UTC)

Merci vo 'n tip Astro, 'k a ook ol en andere ofbeeldienge van nen triomfboog mei SPQR up overwoogn moa uuteindelik d'r toch nie up gezet. --Patrick 23:55, 27 ogustus 2007 (UTC)

Europesche? Europeesche?Bewerken

Wa vindt de taalman d'r van? zie discuusje En 'k zoun ook geiren joun menienge willn weetn over de spellinge van "keuniginne" of "keuneginne". Zy je an je volgnd toalartikel bezig? ;-). Dat over 't Noordzeegermoans vound 'k heel tof!--Zeisterre 15:57, 5 september 2007 (UTC)

Merci! Osan geestig vo en complimentje te krygn van Zeisterre :-) Goeie vroage; ik geve de voorkeure an Europeesche, Canadeesche. 't "Nieuw Vlaems-Fransch Woordenboek" van Dodd en Van de Velde uut 1852 schryft et toch zo. Canadesche vinne'k roar geschreevn, 't nodigt lik uut vo verkeerde lezienge. En toun da keun :-) Persoonlik verkieze 'k keuniginne omdat 't beter ansluut by myn uutsproake, moa ik keune da nie verolgemeenn. En nink, 'k benne nog nie bezig mei e volgnd toalartikel, wos da moa woar. Moar momenteel es 't te hectisch up 't werk en 'k komme te loate tuus. Oe 't wa meer te doene goat zyn, goat er wel en artikeltje kommn over de Twidde Oogduutsche Klankverschuvienge :-) --Patrick 21:13, 5 september 2007 (UTC)

... zie de hele discuusje up Wikipedia:Toalvroagn. --Patrick 22:28, 9 september 2007 (UTC)

Praktisch vroagskeBewerken

Veruusd na Toalvroagn. --Patrick 21:47, 9 september 2007 (UTC)

Archivering ToalvroagnBewerken

Patrick, 'k ei een archiveringssysteem ipgzet vo de toalvroagn zoda je gemakkelik noa oude discussies kunt verwyzn (elke discussie eit zyn eigen apart subblad). Ei je suggesties of zy je 't nie 't akkôord? Mag juste/juuste ôok ol gearchiveerd zyn? Tbc 12:59, 10 september 2007 (UTC)

'k Vinne't vree goed zo Tbc! --Patrick 13:03, 10 september 2007 (UTC)

SVBewerken

En? Wa zyn die puntn over SV da je zou willn bediscussieern? 'k Zyn curieus...:) --Zeisterre 10:52, 23 september 2007 (UTC)

:-) 'k Goa binnenkort en upsommienge moakn. Lik da je gy jou ook interesseert vo toale, misschiens keun je gy ook ol ne kee peinzn wuk da nie goed (genoug) vaste ligt, of wukke vroagn en bedenkiengn da je gy soms nog eit? --Patrick 13:04, 23 september 2007 (UTC)

Ontspannende lachBewerken

Patrick, g'eit my juuste styf doen lachn, woarvoor merci.

't Wos met:

Pruumn keun je up verschillige maniern nuttigen:

 • ge kut ze zo upeetn; sommigste eetn ze mè de schelle, anderen doen ze eerst of
 • ge kut er e prumetoarte mè bakkn
 • ge kut er prumegeleie mè moakn vo up joun stuutn te doene
'k Moe soms ook goe lachn mei die klene artikeltjes tbc :-D Petat es ook zo eentje. 't Es nogol dikkers in zukke artikels da je 't best van ol voelt oe da echt West-Vlams klienkt en overkomt, vinne'k. --Patrick 3 okt 2007 07:10 (UTC)

LicentieBewerken

Hey Patrick, heb je toestemming om Ofbeeldienge:Jef Demuysere.jpg te gebruiken van www.wervik.be? Anders vrees ik dat die weer verwijderd zal moeten worden... Tbc 4 okt 2007 10:27 (UTC)

Gevroagd, moa nog gin antword g'ed... --Patrick 4 okt 2007 10:32 (UTC)

On/oun/oenBewerken

Os 'k soms twyfeln tusschn de keuze "on/oun" èt da totoal niks te moakn mè ’t feit da ‘k "gin party durvn kiezn"… Dat èt allene moa te moakn mè myn persoonlike meninge da je de spellinge nie meugt loatn ofangn van de uutsproake… En doarom vroag ‘k myn soms of, of da me nie beter "on" zoun schryvn. Moa vermits da 'k ier nu leezn "De algemene regel is dat we in het SV de West-Vlaamse uitspraak volgen" kies ‘k nateurlik vo “oun”. Dus joun reactie da ‘k gin voorstander mè zoun zyn vo "oun" ipv "oen" (Tja, oe’t zo zit :-)…) is dus overdreevn. --Zeisterre 9 okt 2007 11:03 (UTC)

Die "oun" es e betrekkelik moeilikke discuusje, 'k woare doarom bly van 't oorn oe je my schreef : "Joak, 'k goan de "oun" elpn verdedigen". 'k Woare content dat er etwiene wos die d'r ook achter stond en 'k apprecieerde da je doavoorn dierf uut te kommn. 'k Verstonde jou helegansn nie mè oe je ier schreef da je jou koste vindn in Strippers menienge "tegen /on/ => /oun/". Da leek my efkens ne bocht van 180°. --Patrick 9 okt 2007 11:42 (UTC)
Ik èn allene moa gezeid da 'k dat inderdoad ook 'n optie voundn, woa da'k ook nog zoun kunn in kommn...Da wilde nie zeggn da 'k nie mè achter de "oun" stoan...Moa 'k bluuvn 't inderdoad een moeilike discussie vindn. De keuze "inge/ienge" vind 'k vele gemakkeliker...--Zeisterre 9 okt 2007 11:59 (UTC)

- Sorry, Patrick. 'k Woarn te loate vo te stemmn. 'k En veel te weinig tyd om nog mei te doen met de Wiki, joamer enoeg. Moa 'k ging verzekers de mêerderied evolgd zyn. --Astro 12 nov 2007 15:54 (UTC)

Gin problème Astro, tof van jou were t'oorn :-) Opelik goan me vroeg of loate nog van die schone artikels meugn leezn van jou (in de nieuwe spellienge ;-) --Patrick 12 nov 2007 17:59 (UTC)

Namen verwestvlaamsen: wat kan (niet)?Bewerken

Veruusd na Wikipedia:Toalvroagn#West-Vlamsche_eigennoamn. --Patrick 23 okt 2007 18:58 (UTC)

RobotTbcBewerken

RobotTbc eit juuste nen oop wyzigiengn gedoan, zie Specioal:Bijdragen/RobotTbc te begunn vanof 13 nov 2007 21:38. Tbc 13 nov 2007 21:40 (UTC)

Dienen robot kent er etwodde van. Gif moa slunse Tbc. --Patrick 13 nov 2007 21:57 (UTC)

Wikipedia:Regionoal West-VlamsBewerken

'k Kwam juste Wikipedia:Regionoal West-Vlams teegn. Doar is 't er nog veel sv-weirk an wi. Tbc 15 nov 2007 14:15 (UTC)

Klopt Tbc, dat es e gevol apart :-) Moa j'èt de nobot-comment gekreegn, dus dien bluuft voorlopig lik of dat y es. --Patrick 15 nov 2007 14:22 (UTC)

UuszwoaluweBewerken

Moest er ier en doar nen interwikilink kapot zyn: a 't er nog andere zyn, goan d'ander bots dat wel were erstelln. Gin drama wi. Tbc 16 nov 2007 22:10 (UTC)

Ah, goe vo te weetn. Moa 'k benne wa robot-anpassiengn an 't overloopn, en 'k pakke dedie direct mè. --Patrick 16 nov 2007 22:13 (UTC)

Moensters en ganznBewerken

In 't Ostends is 'moenster' me lange 'oe' wi Patrick. Ken't ip Tbc ze gebruukersblad gezet vo 't misschies best weg te doen, gezien de SV-ou dien uutsprake ni dekt. Aj der anders over peist moejt mo zetn bie Tbc en verandern w'em toch :) Jack the Stripper 20 nov 2007 18:59 (UTC)

Jack, by my es 't gin lange oe moa idder etwod lik moñster, mè korte oo. Vo my volt da word perfect binn de SV-ou regel, dus mounster.
Ge kut d'uutsproake van "moenster" vergelykn mè "ganze", in da latste geval oor je ook lange a. De oorzoake van die vocoalrekkienge es in de twee gevolln tzelste nl. de nasaliserienge van de "n" voor s/z (ier toch). In de toalkunde noemt da Ersatzdehnung : de nasaliserienge (of soms ook wegvolln, vgl. Eng. goose) van de tussen-n veroorzoakt de langere klienker. --Patrick 21 nov 2007 12:18 (UTC)
Doar ni van, mo kzin geneigd van de 'ou' als korte 'oe' te zien, vandoar dat e bitje tegenstikt. Nuja, 'ôok' is ook zukn twa, de meerderheid wint :) Wa ej gie gestudeerd trouwns, ak vragen magn? Jack the Stripper 21 nov 2007 13:22 (UTC)
D'r is 'n verschil tusschn moñster en moenster. Ik zeggn wel moenster.--Pastel 21 nov 2007 13:44 (UTC)
En inderdoad, deur de nasaliseringe zoudt 't kunn mouñster zyn?--Pastel 21 nov 2007 14:10 (UTC)
Ik è informatica gestudeerd, moa 't è my ol gespeetn da'k gin Germoansche filologie è gedoane, dat fascineert my meer. --Patrick 21 nov 2007 20:50 (UTC)

Nasale klankenBewerken

De tilde voor nasale klanken is wel iets wat ik graag zou gebruiken. Maar dan rijst de vraag natuurlijk of we niet te ver gaan met het fonetisch doordrukken van de spelling. En er is nu al genoeg protest. --Astro 21 nov 2007 14:18 (UTC)

't Was ollene moa bedoeld vo de uutsproake nie vo de spellinge.--Pastel 21 nov 2007 14:26 (UTC)
Weet ik. Maar zoveel tekens zijn bedoeld voor de uitspraak. --213.246.204.98 21 nov 2007 14:30 (UTC)

Frans-VlamsBewerken

Patrick, Frans-Vlams es ous nieuw bofartikel!

Angezien dat 't "uw" artikel es, ku je gy Patrôon:Bofartikel_december_2007 verandern in e kort tekstje dat uutnôdigt vo vodder te lezen? En beist da je bezig zyt, ku je ôok nog ne ki ziene of da Frans-Vlams voldoat an olle spelliengsregels? Tbc 23 nov 2007 18:26 (UTC)

Vaneigens datte. Me goan d'r direct an begunn! --Patrick 23 nov 2007 18:29 (UTC)

EnergieBewerken

Patrick, 'k Oopn da je nie lange mè zo dul bluuft. Iedereen is anders en moe z'n eign talentn gebruukn in 't belang van de wiki. Gy èt 'n enorm toalgevoel. O je zo dul bluuft verlies je ol die schone energie die ard nodig is vo te steekn in joun wikipedia woordnlystn SV-AN / AN-SV.--Pastel 25 nov 2007 10:43 (UTC)

Merci Pastel. 't Werk an die lystn goat moa troage vooruut, in hortn en stootn, d'r kruupt doar meer tyd in dan da je zou peinzn. 'k A ze idder ol gemakt, moa 'k benne ze an 't erschryvn (in Excel dizze kee) en an 't uutbreidn. En wuk da da 'dul' zyn angoat, ik keune uut myn kot kommn oe'k da nodig vinne moa'k vergete rap were. Gelukkig moar ;-) --Patrick 25 nov 2007 20:22 (UTC)
'k An dat eigntlik ol lange gezien da je nie rancuneus zyt.--Pastel 25 nov 2007 20:33 (UTC)

BlokkeernBewerken

Patrick, 'k zien da je dien erpel die eprutst et in 't artikel van Zillebeke, e weke eblokkeerd et. Ku je dadde nie permanent doen? En et egliek ol enoug keurn at voun nem 't erpakkn, zeker? Meuzel 30 nov 2007 13:15 (UTC)

'k Wete van Tbc da je best uplet mè 't permanent blokkeern van IP-adressn (ook van erpels ;-). Want veel providers werkn mè dynoamisch toegekende IP-adressn. 't Risico bestoat da je zo ooit nen heeln andern gebruker an 't blokkeern zyt... --Patrick 30 nov 2007 13:22 (UTC)
Alli, 'k lêern were by. Best da 'k ik dadde nie kunn, 'k zoun oltemets e bitje impulsief zyn, peis ke :). Mo soit, 't is en 't bluuft en erpel wi Meuzel 30 nov 2007 13:38 (UTC)

BedjeBewerken

Moe je gy nog nie in je bedde liggn, Patrick ;-) Tbc 31 dec 2007 03:59 (UTC)

Look who's talking :-) In de blok Tbc? --Patrick 31 dec 2007 04:02 (UTC)
'k Benne 'k ik ofgestuurd wi :-). Blokkn is 't er nie mi by. 'k Ben geweune nog nie lange were van de winterefteling in Olland vandoage, en 'k benne lik begunn lezen ip wikipedia (van Suikerspin over Vekoma, Bobbejaanland en Anton Pieck noar ...). 'k Vinne 'k ik onspannend voor 'n twuk by te lêern over de dingn die je in den dag gezien eit en weg te drôomn over vroeger, lik nen oudn vint. Morgen moe 'k toch nie ip, met de congé. Tbc 31 dec 2007 04:08 (UTC)
Ah sorry, 'k en wiste da nie. 't Es by my ook zo. Vo da'k na boovn goa, kyke 'k nog ne kee na de letste veranderiengn, en vo da'k et goe en wel beseffe, benne'k vertrokkn... Surtout lik da'k 'n letsn tyd nie vele mè up wiki è gezeetn, kriebelt et were :-) --Patrick 31 dec 2007 04:15 (UTC)

GeschkiedenisseBewerken

Is Geschkiedenisse een typfoute ip Wervik? 'k Hope van wel... Tbc 4 jan 2008 14:47 (UTC)

'k Vreze van nie, in 't Werviks spreekn me de "sch" uut lik "sjk" - en bitje vodder, round Gilwe es datte zelfs "sk" ;-) Dat artikel èt wel et streektoalpatroon. --Patrick 5 jan 2008 00:03 (UTC)
Ah zo. 't Is omdat er zo "skwonne" uutziet ;-) moar a 't azoa is, ton is 't azoa nje. Tbc 5 jan 2008 08:59 (UTC)

Geschiedenisse portoalBewerken

Hi Patrick, de latste tyd es et aantal geschiedenisse artikels nie bie te oudn, en da d'es natuurlyk vrêe goed hé :-). Moar doardeure begunt de Portoal:Geschiedenisse een bitje ip nen vuulbak te gelykn. Wil 'd je gie, als specialist ter zoake, doar een bitje structuur in steekn. Nen grôte merci ip vôorand :-) --D-rex 5 jan 2008 10:18 (UTC)

Dat portoal trekt inderdoad up nie ol te vele nie mè. 'k Wille doa geirne voorn kykn, moar e nieuw portoal moakn es verdorie (styf) vele werk. 'k Goa binnenkort trachtn e pogienge t'ounderneemn. --Patrick 5 jan 2008 14:01 (UTC)
't Zoe ol vele elpn o't er were structuur in komt, dus in êeste instansie zoe'ke focussn ip inoud, en nie ip vorm. Da makt et in een êeste foase meskien wa gemakkelyker :-) --D-rex 5 jan 2008 21:50 (UTC)

Zeventien ProvinciënBewerken

Ik peizn dat in 't artikel 'Albrecht en Isabella' moe vervangn zyn deur 'Maximiliaan I'. De Zeventien Provinciën goan van 1477 (dood van Karel de Stoute) tou 1556 (troonsofstand van Karel V). In 1482 (dood van Maria van Bourgondië) begunn de Habsbursche Nederlandn ounder Maximiliaan I. Vree dudelik te zien ip de koarte van d'n Ollandschn. Groetjes--Pastel 5 jan 2008 11:31 (UTC)

Groot gelyk Pastel. Oe je zukke kemels tegenkomt, moe je d'r anders nie mè inzittn vo ze te corrigerern wè. In olle gevol merci vo de rechtzettienge/inge ;-) --Patrick 5 jan 2008 13:41 (UTC)
OK. E je de vorige vroage van D-rex gezien ?--Pastel 5 jan 2008 13:57 (UTC)
Joake :-) --Patrick 5 jan 2008 13:59 (UTC)
Zeg Pastel, die "Bourgondische Kreits" woa dan ze up d'n Nederlandstoaligen wiki (ge meugt van Tbc nie zeggn dat 'n Ollandschn es, j'es doar en bitje allergisch an ;-) van koutn, komt jou da soms bekend voor? --Patrick 5 jan 2008 14:04 (UTC)
Neen. O 'k gouste èn goa 'k e kêer ol die artikels d'r over leezn.--Pastel 5 jan 2008 15:56 (UTC)

Lege landn, 't zit er vul mè mienschnBewerken

Patrick, ik kan der nie an doen, moar ik leze "lege" oltyd als "niet volle". Zoe je da erg vindn om da te verandern noa "lêge" of "loage". Oe spreekt je gie da trouwns uut, die "lege"? --D-rex 5 jan 2008 21:56 (UTC)

Geweun, "lege". Wynder in Wervik gebruukn nooit tweeklankn: schone, zo, lege ... Da kapke ^ es toch optioneel. --Patrick 6 jan 2008 10:20 (UTC)

Slag by KasselBewerken

Patrick, kun je gy doar e ki een categorie ip plakken? Slag by Kassel (1677) Merci, Tbc 6 jan 2008 12:58 (UTC)

Es gebeurd. --Patrick 6 jan 2008 19:52 (UTC)

WoordenlysteBewerken

'k Eit geziene wi Patrick, moa dat is geweune nie 'n twuk da je in 1,2,3 doet. E bitje passentie. Tbc 11 jan 2008 12:38 (UTC)

Ok, wos wel nie de bedoelinge van joun up te joagn :-) --Patrick 11 jan 2008 14:27 (UTC)

Hoi PatrickBewerken

Guten morgen, Patrick! What's up? I am wondering if you could help me translate a very short stub version of 1 or 2 sentences of this article for the West-Vlams wikipedia? Thank you very much for any help you could provide. I hope to hear from you. Regards ;) Valpigirla 25 jan 2008 06:42 (UTC) (Fräulein 23)

Periodiek système/systim/systeimBewerken

Patrick, is da per se e leenwoord? Kkunn der ook goed in komn dat da van 't NL systeem ofkomstig is en da die lange 'e' e West-Vlamse 'èè' of 'êe' of wa ton ook gewordn is. Alli, just mentioning. Jack the Stripper 24 feb 2008 23:06 (UTC)

't Es en (olgemeen) misverstand dat et West-Vlams van et AN ofkomstig es, en dat et AN dus de referentie zoudt of moe zyn vo d'erkomste van West-Vlamsche woordn. In tegenstellienge tout et AN — dat e kunstmoatige standoardtoale es surtout gebaseerd up et Ollands — es et West-Vlams den directn, nateurlikkn upvolger van et middeleeuws Vlams. Da Vlams èt zyn eigen ountwikkelinge gekend, lik de diversificoatie in Frans-, West- en Oost-Vlams, moar ook rechtstreeksche ountleniengn uut et Frans, Latyn, Iengels en et AN.
Wuk da système betreft, dat es gin Germoans word moar es e rechtstreeksche ountlenienge uut et Loat-Latynsche systema. Up zyn beurt ofkomstig uut et Grieks, moa datte ter zyde. --Patrick 25 feb 2008 09:01 (UTC)

Over de discuusje in 't SV nog een kleen twa (kwiste ni beter woa dakket mostn zetn): de Ostendse 'èè' ([æː]??) stot der nog ni tusschen (ier zegn me peerd lik met e lange 'e' van erte, blek, ...). Jack the Stripper 26 feb 2008 22:50 (UTC)

'k èd et juste by gezet, zie Stellienge 6: Nieuwe spellienge vo [æː]? + SV. --Patrick 26 feb 2008 22:52 (UTC)
Hmja just. Da komt dervan aje te lange moe zoekn achter et juste symbool (fonetisch schrift is lange geleden) :-) Jack the Stripper 26 feb 2008 22:56 (UTC)
Zoet da trouwens gin gedacht zyn voen eki ip e gebrukersbyeenkomste da al zo goed en zo kwoad meugelik vaste te legn, de utsproake toch? Want da fonetisch is wel handig, mo 't deurt wel eftjes tegen dajet mee et vienk. Jack the Stripper 26 feb 2008 22:56 (UTC)
Eén van de bedoeliengn es et zoekn achter e gepaste spellienge by en bepoalde uutsproake. Vo die uutsproake te representeern, keunn me nie anders dan fonetisch te schryvn, want me zoekn juste de gepaste spellienge... Moar da klopt, 't es efkens wenn. In den intro è'k wel geprobeerd vo ze up te sommn, elpt datte jou? --Patrick 26 feb 2008 23:00 (UTC)

Andre toalnBewerken

Op nuus vôorblad stoat English d'r ni by in de linkerkolomme. Ku je gy dat anpassn? --Astro 28 feb 2008 21:53 (UTC)

Fixed. --Patrick 28 feb 2008 21:57 (UTC)

Illig, winnig of Eilig, weinigBewerken

O ‘k ik mè joun in discussie goan is da nie vô lastig te doen of myn ideeën te willn ipdriengn moa wel vô tout de best meugelikke iplossienge te kommn vô ’t SV. (wat da nie gemakkelik is deur de grote verschilln tusschn Noord en Zuud). Ik zien da je gy joun ‘rein’ (regen) tusschn de ei-eenklankwoordn zet (lik peird, steirt...), moa, volgns da ‘k ik myn erinnern van in e vroeger leevn, is die klank toch korter en zeg je gynder ‘rinne’ lik in ‘illig’ en ‘winnig’. Nu myn eigentlikke vroage: Zoun me nie beter , (lik in ‘rein’) ook ‘eilig’ en ’weinig’ (korte eenklank ei) schryvn en pèèrd en stèèrt (lange klank). En schryvn me nie beter ‘Eilig Rooms Ryk’? Wa peis je gy? (en ook d’andere). En ‘k willn junder nie kwoad moakn. ‘k Oorn ollene moa geirn junder gedacht. (Toffe artikels trouwns over de steentyd).--Pastel 4 mrt 2008 11:51 (UTC)

Eest en voorol, ik appreciëre da je over die nie ol te gemakkelikke materie wilt mei discuteern. Ge zyt gy helegansn nie lastig. Moar lik da Foroa ol en poars keers gezeid èt, reacties up en discuusjeblad kommn soms anders (arter) over dan da ze bedoeld zyn. Sorry oe da by my et gevol es, 'k wete da'k dikkers nogol direct keune zyn. En merci voe't complimentje over die steens ;-):
Wuk da AN regen angoat. In Wervik zeggn me da't "rènt" (of reint), dat es mè lange è. AN heilig es by uus "illig" (korte i van ik), juste lik systim en problim. Dat es et eeuwige probleem van de regionoale varioatie in d'uutsproake.... 't Es osan delicoat vo andermans spellienge te goan verandern of em/eur e spellienge up te "leggn" (cfr. SV) die nie osan overeenkomt mè zyn/eur uutsproake. 'k Benne dus ook ginnen grootn voorstander vo da te doene by "illig, winnig", die spellienge vinne'k ik styf goed en dudelik, vo myn uutsproake toch. En "eilig, weinig" goat olleman leezn mè tweeklanke volgens my. --Patrick 4 mrt 2008 12:10 (UTC)
Ik zeggn ook illig en winnig, moa 't wordt soms ook anders geschreevn.--Pastel 4 mrt 2008 12:38 (UTC)
Ik zyn een grôte voorstander vo "eilig" te schryvn. Dat is de oorsprong van 't woord. En 't is nie omda je da "illig" uutsprikt da je dat ook azo moe schryvn. Dat is 't zelfste geval lik "auto" en "augustus". 't Is nie omda je "otto" en "ogustus" zegt da je dat ook azo moet schryvn. "Keyzer Ogustus" bestoat nie...--Zeisterre 4 mrt 2008 12:55 (UTC)
Akkoord oe me de "ey" invoern, toun stopt olle discuusje. In 't ander gevol zie'k gin meerweirde in 't schryvn van "eilig" in plekke van "illig". Ik vinne da me't zo onnodig moeilikker en oundudelikker moakn. --Patrick 4 mrt 2008 13:13 (UTC)
Ik vindn juste da "illig" oundudelik is. En ik zyn nie tegen de "ey" vo de tweeklank....--Zeisterre 4 mrt 2008 13:21 (UTC)

Merci vo joun ulpe (patrôonn)Bewerken

Nog e ki e dikkn merci vo 't patrôon da je emakt et vo coureurs. 'k Zyn ze e bitje met e ki an 't gebruukn. Eddy Merckx wos 'n latsn in de reke (vo 't moment). --Astro 4 mei 2008 18:41 (UTC)

Geirn gedoan Astro! --Patrick 4 mei 2008 22:45 (UTC)

Jorge Queirolo BravoBewerken

Patrick, hi, I'm leaving this message for you to review the article Jorge Queirolo Bravo: a cross-wiki SPAM and vanity tagged for deletion. You can find more info about this deletion in Meta, following this link. Thank you for your time, and please forgive any inconvenience. Cheers! KveD (talk) (meta talk) 26 ogu 2008 05:23 (UTC)

dichte <-> noareBewerken

Scuso wi Patrick, 'k peisde eigentlik da dichte e lêenwôord uu 't Nederlands wos, 'k ôorn dadde wel mêer en mêer ol tuzens oek. 'k Moetn myn e bitje mêer inoudn nu en toune, de veranderienge van ge in je wos egliek gin probleem? Meuzel

Gin problim Meuzel :-) 'k Benne bly da zukke gevolln noa boovn kommn. Moa wuk da'k ik my zittn ofvroagn è, nu en me twee vormleern:
 • ne Brugschn
 • ene vo Yper-Poperienge-Wervik
moa 'k vroage my of oe me de vormleer vo Yper-Poperienge-Wervik nie beter zoudn upsplitsen in Yper-Wervik en Poperienge-Veurne. Want ik peinze da de streektoaln tusschn en round Yper en Wervik noader by mekoar liggn dan et Poperiengs da dichter by et Veurns ligt. Wuk peis je gy? Vind je dat e goe idee of nie? --Patrick 20 okt 2008 11:29 (UTC)
Verzeker wel, mo woa got dadde endigen en wien wit er enoeg van de dialectn round Veurne? Moe me toune oek nie kykn voun êen van Kortryk, Roeseloare,...? E hêel aar vroage wi: zyn der eigentlik grôte verschilln tusschn bevôorbeeld Werviks en Mêens? Meuzel 22 okt 2008 6:28
Ik en nog lesse gegeven in verschillige schooln in Mêende en ook in e schole in Gilwe me styf vele lêerliengn van Wervik. Azo weet 'k dat er nog e serieus verschil is tusschn Werviks en Mêens. Ik viendn 't trouwens nie nôdig van vor iedere streke een artikel te schryvn over de vormleer. Os ter by iedere stad of dorp e stiksje stoat over de toale met de specifieke karakteristiekn viend 'k da genoeg...--Zeisterre 22 okt 2008 10:37 (UTC)
D'r es inderdoad e heel verschil tusschn et dialect van Wervik en da van Meenn en Gilwe. Werviks es en Westoek-dialect en ligt et dichtst van ol by da van Gilleveld, Beseloare en Zunnebeke (ze zeggn doa sjkone ipv schône). Gilws en Meens doarenteegn es lik et Kortriks, ze zeggn doa skône. En zelfs Menen es anders: in Wervik zeggn ze Meen, in Menen es 't Mjinde. --Patrick 22 okt 2008 14:18 (UTC)

Bonjour à toi. S'il vous plaît tu peux traduire en flamand occidental les articles nl:Martin Weinek et nl:Kaspar Capparoni? Remercie-te en avance!Bewerken

Bonjour à toi. Est-ce que je t'écris pour te demander un service, est-ce que tu pourrais s'il vous plaît écrire les articles qui t'ai signalé en flamand occidental? Pour respect à la forme. ils ont été écrits en Wallon et il serait les avoir aussi très bien en flamand. Ainsi les deux les parties auront leur voix. Je rendrai la courtoisie qui me feras en traduisant en italien et Sicilien une biographie ou un article géographique à ton choix naturellement. Dans l'attente de ta certaine réponse je te remercie en avance et je te présente les saluts de la Calabre. Merci il ancre!--Lodewijk Vadacchino 1 nov 2008 12:31 (UTC)

Goh joungne, oe'k ne kee veel tyd en, wille'k ik da wel ne kee doene vo jou. Tsjauw! --Patrick 1 nov 2008 13:53 (UTC)
je n'ai pas bien compris, mes connaissances de néerlandais sont insuffisantes! De toute façon si tu me donnes une aide je rendrai le service vraiment. Si n'aie pas de temps, est-ce que tu pourrais demander à une autre personne qu'il comprend le Français? Remercie-te encore!--Lodewijk Vadacchino 1 nov 2008 16:57 (UTC)

Functie 6Bewerken

Patrick, wit je gy oe da je da moet doen vo myn functie 6 van Filips II van Spanje d'r ip te krygn ? Vo Lotarius I, woa da 'k mee bezig zyn, e 'k ook 6 functies.--Pastel 3 apr 2009 19:08 (UTC)

Wildje nu kee herprobeern? --Patrick 3 apr 2009 21:03 (UTC)
'k Zien dat 't gelukt is. Thx.--Pastel 3 apr 2009 21:36 (UTC)
You're welcome :-) --Patrick 3 apr 2009 21:38 (UTC)

toaladviesBewerken

Lik aj zo wiln zegn ik i (ik heb) wird da ton ik î of ik è? Ki de toalregels al kji bekeekn en kgebrukke al ôok vo wok (ook) enzo dus das toch goe? En wok bevoorbeeld poagina's oe zoej da ton moetn scrivn? pâgina ofzo? en aj dingn ziet die erg mis zin of ville voarkumn zeg ut ton é mo wok nie te vele anders goak gin goeste mêr in wi ak ton hjilsan moe zitn peizn oe dak da moe scrivn...

En ge meugt m'n artikels verandern moa ge moet wok nie begunn verandern noar ut Brugs ofzoa é da zoek wel nie girn inn, ik scrive bikke int dialect van Pittem-Ardoye-Roeselare(Beveren) en da zoek wel azo beoddn wiln zien. Moa eigenlik wrm doen we nie gwn scrivn gelik dawet zegn das ton vé makkelikre en gidurr zoen oal da verbeter werk ton wok nie inn. gebruker:David-bel

81.82.239.126Bewerken

Blokeerd die gast van njistnof hjèlemoale (vo altid), je zit birre veel artikels te wisn en en bloate artikels ant moakn lik sigaar en lakenindustrie

Alst ie nu al artikels leegt goat die noit iet nuttigs toevoegn

DringendBewerken

Zoej dringend ne kji kunn kikn nar de pagina Categorie:Wikipedia:Nuweg want der is ne anozeloare die veel stomme poginas it angemakt die weg moetn en der is ne kirul die kji vo 3 daagn geblokkeerd is en nu were vandalisme doet zoej em kunn blokkeern.

Vroagske: oe zoek k' eignlik kunn zorgn daj doa ton ne mail van kriegt ip jun msn ofzo -- David-bel

Os Tbc langskomt goat 'n d' artikels in 'Wikipedia: Nuweg' wel wegsmytn, David-bel...--Zeisterre 20 mei 2009 12:13 (UTC)
Ge meugt grust zyn... Tbc 20 mei 2009 22:29 (UTC)

BloknBewerken

Blokeerd e kji 91.51.79.101 dien dwoazn zit ier hjilsan stomme dutsers toe te voegn en dutse zjiver te scrivn.

WoaregemsBewerken

Ip de poagina Wikipedia:Regionoal West-Vlams moe Woaregem zeker en aparte categorie inn, wan Waregems verschilt vele van de rest van 't West Vlams en dus zeker interessant vo de culture ier, mo ki lik wel nog nois srivers gezien van Woaregem moa met dadde kunn we Woaregem miskien e zetje geevn, de vervoeginge is redelik 't zelfde mo z' in vé andere woordn dan oes, oit kende kikke der poar mo kweete z' al nie mji... Oak eindign ze vé dingn ip -ie wa merkwoardig is vo west-vlams te zin. --David-bel 7 jul 2009 17:47 (UTC)

Hallo David-bel, Woaregem hèit pertank en aparte categorie gekreegn wè, kykdekee na West-Vlams/Detail/Kortryk... --Patrick 7 jul 2009 20:25 (UTC)
En zoej toch nie 't wiln een aparte colonne / categorie geevn? Der weun oalik 35000 minsn das vé mêer of in Tielt (20 000) wa ton wel een colonne èit. Zoej ôok ier e kê een nieuwe lyste wiln zetn en d'odde wegsmytn? Wikipedia:Lyste van mêest geleezn artikels, --David-bel 22 ogu 2009 12:22 (UTC)
David-bel, de steejn in de tabelle up Wikipedia:Regionoal_West-Vlams hèi'k ik zevve nie gekoozn, ze zyn gebaseerd up de West-Vlamsche arroundissementn (mè uutzounderiengen van Frans-Vloandern). 'k Vinne dat en objectieve benoaderienge, anders keunn me up 'n deur 't klinste boeregat d'r up goan zettn. --Patrick 22 ogu 2009 13:10 (UTC)
Goe argument en da wist ek nie. --David-bel 22 ogu 2009 18:34 (UTC)
G' èit ier nog olsan nie verandert é Wikipedia:Lyste van mêest geleezn artikels, --David-bel 23 ogu 2009 08:24 (UTC)

BonjourBewerken

Je suis Gwyonbach, je suis Normand des environs de Rouen, et je vous remercie d'avoir changé la carte de Bogdan Giuşcă, un administrateur de Wikipedia, qui était fausse géographiquement et historiquement, notamment quand à la localisation géographique de la Normandie de Rollon en 911. J'ai fais changer cette carte erronée sur les sites français, anglais, indien et israélien, mais je bute sur le site Norsk (bokmål), ou le correcteur Laaknor ne m'a pas comprit et a pris mon intervention comme une attaque du site, m'interdisant d'accéder à celui-ci en me mettant sur liste rouge. Si vous pouviez avoir l'amabilité d'intervenir auprès de lui pour faire changer sa mauvaise carte, je vous en serais reconnaissant, et cela servirait Wikipédia, qui se veut une encyclopédie sérieuse. Mon e-mail est christian.warenghien@free.fr, comme je ne sais pas me servir du Commons de Wikipédia, je pourrai si vous m'écrivez par mail, vous envoyer la cartes de Bogdan, corrigée par mes soins. Puisque que je suis assez honnête pour donner mon e-mail, j'espère que vous comprendrez que ce n'est pas une agression, mais une tentative pour corriger les erreurs de Wikipédia dans la majeure partie des pays (j'ai encore des problèmes avec le Japon et le Portugal, mais je leurs ai expliqué mon intérêt pour la Normandie et pour de meilleurs sources photographiques, non erronées). Merci par avance, et bien à vous.Gwyonbach 14 jul 2009 23:49 (UTC)

WikisourceBewerken

Junne link ernoa in jun artikel Pragmatieke Sanctie werkt nie wi. 't I nie voor arrogant of irritant te doen moa in 't vervolg beter êest e kê controleern/checkn zeker? --David-bel 22 ogu 2009 18:33 (UTC)

'k Wete 't David-bel, 'k benne d'r nog an bezig --Patrick 22 ogu 2009 18:40 (UTC)

Patrôon:clearleftBewerken

Da patrôon werkt ier nie, me da patrôon kuj azo een prentje inzetn mo jun tekst vodder stoat er azô nie neferst mo der scône onder. (Ip 't nederlandse wikipedia kujt onder andre vidn in d' artikels over Ardooie en Lichtervelde bie da koartje azô met de weunkernn.) Iere: Patrôon:Clearleft, sysop wa gie zit is 't oagste in rank zeker? En d' andre sysops zyn lyk nie mi actief é. --David-bel 26 ogu 2009 20:13 (UTC)

TranslationBewerken

Dank je voor je West-Vlaams vertalingen :) --Eino81 2 sep 2009 11:24 (UTC)

uutBewerken

Gydur zegn wel uut (uuut of uut) mo in min streke zegn ze echt wel geweun ut (ud). --David-bel 3 sep 2009 17:19 (UTC)

Ba nin'k David-bel, 'k zegge'k ik ook nie "uut" in myn dialect. Moa lees ne kee GOED wuk dat er stoat by Wikipedia:Gebruuk_van_streektoaln#Spellienge.
En hoe je da gedoan hèit, lees ne kee wuk dat SV zegt over uu.
Voewuk schryf je gy in godsnoam osan "gydur" in plekke van "gyder"?? Da trekt er toch nie vree up hé... --Patrick 4 sep 2009 06:41 (UTC)
En 't moe zyn "gyder zegt", zelfs in 't AN es 't toch "gij zegt"? Kout je gy thuus eigentlik wel West-Vlams David-bel? --Patrick 4 sep 2009 06:50 (UTC)
Ryen scrif ik echt nie wi, aj scrift ryen goat niemand verstoan dat da eignlyk riedn betekent en wikipedia is bedoelt vo iederêen. En ik klappe echt wel west-vlams wi kirel vé gastn dak kenne gebrukn o vé minder echt west-vlams en vé mêer verwestvlamste of geweun totoal an woordn. Ni mo ryen trekt nie mi ip riedn dus scrif ik da nie wi tis ol genoeg daj lik schryvn moe moakn van skrivn...
Gyder is lyk daze in andre streekn gulle zegn ( an: jullie)
Ki dat ier geleezn en gyder zegn da at geslootn is ( en ge sprikt et dus ut lik ne korte u) daj moe noe ne dubbeln scrivn, da vink nie logisch, echt woa ge moest et simpeler g' oddn èin, gyder oaln doa dingn bie dak de noame ol zelfs nie mi van wete mor e kê in me êeste middelboar èi gezien, tis toch veel gemaklyker aj ne u scrift aj ne u oart en uu aj uu oart. --David-bel 4 sep 2009 19:31 (UTC)
Over riedn nog e kê kweete nie a gie nu riedn zegt of rijen? Mo da moet eiglyk wel nu me y nji aj nu ort no ryk en zegt ton e kji riedn das anders nji ry(k) - rie(dn)...
David-bel, wuk da de spellienge up de vls angoat, zyn de regels styf dudelik volgens my. Artikels schryf je in 't SV. Der zyn uutzounderiengn meugelik, zie Wikipedia:Gebruuk van streektoaln. Oe je goestienge hèit voe te discuteern over de SV-spellienge doe da toun up de plekke woa da je da moe doen: up et discuusjeblad van Wikipedia:SV V1.3. En oe je bluuft artikels schryvn die echt nie an de SV-spellienge vuldoene toun getuugt da van slichte wille van jounen kant en goa'k ik vanof nu zelve 't {{wiu}} patroon d'rup zettn. --Patrick 5 sep 2009 08:00 (UTC)

west-vlamsBewerken

En over dak gin west-vlams klappe, ik klappe wel west-vlams, kben van Ardôoie en min odders zyn van Bevern en Pittem. Da zyn ol dorpn die an mekoar poaln, een poar verschiln me jun dialect is lyk da wyder wyder zegn in plekke van wynder of verskiln in plekke van verschiln of een of ne in plekke van e. Een artikel da perfect in myn dialect geschreevn is is Vlas (in 't Mullebeeks, van Mullebeke wa ôok poalt an Ardôoie. --David-bel 4 sep 2009 19:52 (UTC)

Vlas es gin goe voorbeeld van e gemiddeld artikel hier want 't es geschreevn in e streektoale. --Patrick 5 sep 2009 07:42 (UTC)

StreektoalnBewerken

Ki olêne mo bikke zyn nog redelyk nederlanse woordn mêer west-vlams gemakt. --David-bel 18 sep 2009 21:32 (UTC)

'k Gelove wel da je 't gy goe bedoelt David-bel, moa ge moe uplettn mè da "meer West-Vlams moakn". Want wuk da vo 'n eenn zuver West-Vlams es, klienkt vo nen andern misschiens helegansn nie West-Vlams. In Vietnam hèi'k ik zo geziene da je typisch West-Vlamsche vervoegiengn weggedoane hèit, en dat es toch nie de bedoelienge hé. Zo schreef MarnixR in zyn artikel:
Gedeurende de negentiend' êeuwe hèn de Fransn goandeweg under invloed uutgebrêed toet dan ze in 1887 de Unie van Indochina vormdign"
en gy hèi da veranderd noa:
...toet da ze in 1887 de Unie van Indochina vormdign
De vervoegienge van 't voegwoord da (mv. dan) es typisch West-Vlams, en dat hèi je gy tenietgedoane. En ander voorbeeld:
twidde weireldôorloge → twidn weireldôorloge
Hier hèi je typisch Kustwestvlams (gin vervoegienge van bn. in functie van 't geslacht van zn.) ommegezet na joun dialect da die vervoegiengn wel kent.
wierd → weird
Peis je gy soms David-bel da héél West-Vloandern 't AN werkwoord worden uutsprikt lik weirdn ??
En zo zyn der nog wel en poar. 't Es doamei da me zeggn: let vree goe up vooraleer da je nen andern zyn spellienge verandert! Surtout oe je zelve nog nie veel ervoarienge hèit mè de SV-spellienge, want ik moe ook osan joun artikels nog verbetern. --Patrick 19 sep 2009 08:04 (UTC)
Most 'k van joun zyn, David-bel, zoun 'k êest myn eign artikels verbetern lik bvb. Grand Theft Auto: San Andreas. 't Is doa nog styf vele werk an...--Zeisterre 19 sep 2009 10:30 (UTC)
Van dan -> da ik zoe da eignlyk geweun direct achter mekoar utspreekn dus tot dazze azô... Mo kwouwe geweun dingn verandern van azô verwestvlamde nederlanse utdrukkingn...En volgens mie is da artykel over GTA echt goed é...--David-bel 19 sep 2009 17:46 (UTC)
'k Probere juste ol 'n heeln tyd uut te leggn David-bel dat je gy joun eigen uutsproake niet zomoa meugt upleggn in andersmans artikels. --Patrick 20 sep 2009 09:14 (UTC)== Hallo Patrick ==

Pieter OmbregtBewerken

Hallo Patrick, Je suis un lb:user. Ayant préparé des contributions en luxembourgeois, français et anglais sur le photographe et coureur cycliste flamand Pieter Ombregt de Kanegem(Tielt), puis-je te demander de lui consacrer également une contribution dans l'édition vls. Si tu es d'accord, tu pourrais utilement t'inspirer des versions de, nl, fr, en, lb éventuellement, ainsi que des nombreuses références (hompepage:Pieter Ombregt) Le talent extraordinaire de ce jeune photographe flamand émigré me semblent entre autre être un valable argument pour qu'on le mentionne et qu'on lui rende hommage. Merci. lb:user Ernmuhl

prentjes wervikBewerken

Hey Patrick.

G'et in 't verleedn verschillnde prentjes van Wervik ip de West-Vlamse Wikipedia gezet, gelik Ofbeeldienge:Wervik-Zuud kasteel.jpg, Ofbeeldienge:Wervik-Zuud museum.jpg, Ofbeeldienge:Wervik-Zuud WO II.jpg,... Zoe je doa kunn'n e licensje aan toevoegen, bevoorbeeld Patrôon:PD of Patrôon:GFDL of Patrôon:Cc-by-2.0-be of azo ? We kun'n ze ton gemakkelik kopieern noa commons, noa commons:Category:Wervicq-Sud, zoda we ze wok kun'n gebruukn ip de Nederlandstoalige en de Fransche wikipedia's...

groet --LimoWreck 20 nov 2010 15:43 (UTC)

'k Hèi da gedoan. --Patrick 19 jan 2011 12:51 (UTC)

Request for translation. Yanka Kupala and Yakub KolasBewerken

Warm greeting from Belarusian Wikipedia! This year we celebrate 130. birthday of Belarusian great poets en:Yanka Kupala and en:Yakub Kolas Could you help us to translate articles into your unique and honourable language? Thank you in advance! --Rymchonak (overleg) 8 jun 2012 06:12 (UTC)

VlaggeBewerken

Dag, Patrick. Leef je gy nog? Most 't zyn da je gy hier nog e ki langskomt, goan 'k de vlagge uuthangn. ;-) --Zeisterre (overleg) 3 jun 2013 10:10 (UTC)

Your admin statusBewerken

Hello. I'm a steward. A new policy regarding the removal of "advanced rights" (administrator, bureaucrat, etc.) was adopted by community consensus recently. According to this policy, the stewards are reviewing administrators' activity on wikis with no inactivity policy.

You meet the inactivity criteria (no edits and no log actions for 2 years) on vlswiki, where you are an administrator. Since vlswiki does not have its own administrators' rights review process, the global one applies.

If you want to keep your rights, you should inform the community of the wiki about the fact that the stewards have sent you this information about your inactivity. If the community has a discussion about it and then wants you to keep your rights, please contact the stewards at m:Stewards' noticeboard, and link to the discussion of the local community, where they express their wish to continue to maintain the rights, and demonstrate a continued requirement to maintain these rights.

We stewards will evaluate the responses. If there is no response at all after approximately one month, we will proceed to remove your administrative rights. In cases of doubt, we will evaluate the responses and will refer a decision back to the local community for their comment and review. If you have any questions, please contact us on m:Stewards' noticeboard.

Best regards, Rschen7754 8 apr 2014 22:00 (UTC)

Uw gebruikersnaam wordt gewijzigdBewerken

20 mrt 2015 08:43 (UTC)

Gebruikersnaam gewijzigdBewerken

19 apr 2015 13:01 (UTC)

Schildpad Jan Fabre: Move to Commons?Bewerken

Please do the following:

 1. Select an appropriate license for Ofbeeldienge:Schildpad Jan Fabre.jpg
 2. Then (unless you have reason not to) move the page to Commons so that other projects can use it e.g. in their respective "Nieu(w)po(o)rt" pages

Tonymec (overleg) 18 apr 2019 06:05 (UTC)

BakkerijBewerken

Dag Patrick, oe moe tadde geschreven wordn? bakkerîe, bakkerye? Joen kennisse ols den toalmeester is gapprecieerd. Merci. Lotje (overleg) 16 dec 2020 17:31 (UTC)